GoGo Bloghttp://blog.gogo.mnСүүлд нэмэгдсэн бичлэгүүдen-usTue, 27 Sep 2016 03:17:12 ULATjRSSGenerator by Henrique A. Viecilihttp://blogs.law.harvard.edu/tech/rssХУВААРИЛАЛТЫН СУВАГ, ТҮҮНИЙ ОНЦЛОГhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry344348<p> <span style="text-align: center;">Өгөгдсөн сэдвийн дагуу ангийн ажил /курсын ажил/ дадлагын тайлан, эсээ, бие даалт, реферат, илтгэл, бичиж үйлчилнэ. Хямд үнээр боловсруулж өгнө. УТАС: 9080-6030&nbsp;</span></p> <h3 class="post-title entry-title"><a href="http://edec.blog.gogo.mn/read/entry286375">ХУВААРИЛАЛТЫН СУВАГ, ТҮҮНИЙ ОНЦЛОГ</a></h3><br /> <div align="justify">1.&nbsp;&nbsp; Хуваарилалтын сувгийн мөн чанар, зорилго, үүрэг ач холбогдол </div> <p align="justify">2.&nbsp;&nbsp; Бөөний ба жижиглэнгийн&nbsp; худалдааны үүрэг</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">3.&nbsp;&nbsp; Тээврийн болон агуулахын аж ахуйн үйл ажиллагааны үүрэг</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Маркетингийн хуваарилалтын суваг гэж бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгчдээс хэрэглэгчдэд хүргэхтэй холбогдсон&nbsp; бүхий л үйл ажиллагааг хэлнэ. Аливаа компаний&nbsp; шилж сонгосон энэ сувгийн үйл ажиллагаа нь маркетингийн&nbsp; бусад&nbsp; шийдвэрт нилээд хүчтэй нөлөө үзүүлдэг. Иймд компанийн хуваарилалтын суваг нь сонгох үйл ажиллагааг борлуулалтын хэлбэр нөхцөлөөс шууд хамаарна. Ихэнх үйлдвэрлэгчдийн хувьд бараа бүтээгдэхүүнийг зуучлоагчдаар дамжуулж зах зээлд гаргах сонирхол их. Үүний учир&nbsp; нь үйлдвэрчлэгчидэд зуучлагчдын үүрэг гүйцэтгэх хүн хүч дутмаг /санхүүгийн нөөцөөр/ энэ үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд маш их цаг хугцаа алддаг. Түүнд зориулсан зардал ихээр гарна. Энэ бүхнийг хэмжиж бусад үйл ажиллагаанд зарцуулах нь чухал байдаг.&nbsp; Мөн зорилтот зах зээлийн&nbsp; эрэлтэд тохирсон бараа үйлчилгээг бий болгож өөрийгөө үйлдвэрлэлийн&nbsp; үр ашгийг&nbsp; хэмнэх боломж олгож өгдөг. үйлдвэрлэгч хэрэглэгч хоёрыг холбож үйлчилдэг хэрэгслийг өөрөөр хэлбэл байгууллага хүмүүсийн зуучлагч гэнэ.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Барааны хөдөлгөөний зуучид,</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">худалдааны зуучид гэж&nbsp; 2&nbsp; ангилна.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Барааны хөдөлгөөний зуучид нь тээврийн аж ахуй, агуулахын аж ахуй тэдгээрийн үндсэн үүрэг н үйлдвэрлэлийн худалдааны нэр төрөл болгон тодорхойлох явдал юм. Мөн энэ зуучид маань үйлдвэрлэгч хэрэглэгч хоёрын хоёулангийн эрх ашгийг хамгаалдаг.&nbsp; Пүүс компани нь&nbsp; зуучлагчдаар дамжуулах эсэх нь үйл ажиллагааных нь онцлогтой холбоотой юм. Хуваарилалтад оролоцж буй зуучдыг түвшингээр нь ангилж болно. хуваарилалтад оролцож буй зуучлагч бүхэн нь нэг түвшинг бий болгодог.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Үйлдвэрлэгч- хэрэглэгч&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0 түвшинтэй буюу шууд суваг</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Үйлдвэрлэгч – Жижиглэнгийн худалдаа –хэрэглэгч 1 түвшинтэй</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Үйлдвэрлэгч -Бөөний худалдаа – жижиглэн – хэрэглэгч</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">2 түвшинтэй</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Үйлдвэрлэгч – зуучлагч /өөрийн- ОУ-ЖХ-хэрэглэгч-3 түвшинтэй</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Үйлдвэрлэгч – Бирж-БХ-ЖХ- хэрэглэгч – 3 түвшинтэй.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Ихэвчлэн үйлчилгээний байгууллагад шууд суваг ажилагддаг.&nbsp; Барааны борлуулалтын шинж&nbsp; чанар онцлогоос шалтгаалж хэдэн зууч дамжихыг тодорхойлж болно.&nbsp; Үүний тулд пүүс компаний зүгээс сувгийг хуваарилалтын&nbsp; аль үүргийг&nbsp; өөрөө гүйцэтгэх боломжтой, алийг зуучдаар хийлгэх вэ гэдгийг зөв тодорхойлох шаардлагтай. Маркетингийн зуучид, хэлбэл байгуулах нь өрсөлдөгчийн ашиглаж буй суваг буюу ижил төстэй суваг ашиглаж барааг борлуулдаг.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Өрсөлдөгчийнхөөс тэс өөрөөр ажилдаг пүүс компаны хуваариалтын сувгийн гол зорилго нь бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд богион хугацаанд чанар алдагдахгүйгээр бага зардлаар хүргэх явдал юм.&nbsp; Энэ зорилгыг биелүүлэхэд үйлдвэр пүүс дангаар хийж чадахгүй үүнд зарцуулах цагаа бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх, боловсронгуй болгох технологийг сайжруулах&nbsp; зэрэгт илүү үр ашигтай болно. Доорх 3 зүйлийг анхаардаг.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">1.&nbsp;&nbsp; Бизнесийн зуучдын төрөл</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">2.&nbsp; &nbsp;Зуучдын тоо</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">3.&nbsp;&nbsp; Хариуцлага, нөхцөл</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Зуучдыг ашиглах ач холбогдол.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">1. Тухайн улсын хэмжээний&nbsp; зардлыг багасгаж өгдөг. тухайн пүүсийн хувьд ач холбогдолтой.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Барааг&nbsp; түгээгч нь суваг ба зуучид доорх үүрэгтэй.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">1. Судалгаа хийх үүрэгтэй. Барааг хэрэглэгчдэд хүргэх дэвшилтэд арга техникийг олохын тулд янз бүрийн судалгаа хийх</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">2. Мөн сурталчилах, урамшуулах боломжтой үйлчлүүлэгч худалдан авагчтай холбоо тогтоох. Барааны зохицуулалтыг хийх үүрэгтэй.&nbsp; Барааны хөдөлгөөний зохион байгуулах үүрэгтэй.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Санхүүжилт сувгийг үйл ажилагааны ашигтай&nbsp; хуваарилахын тулд аз туршилт хийж хариуцлагыг өөрөө үүрнэ. Маркетингийн хуваарилалтын сувийн асуудал нь бөөний худалдаа хэрэглэгчдээс гадна байнгын хэрэглэгчидтэй харьцах харьцаанаас эхэлдэг. Энэ&nbsp; харьцаанд&nbsp; доорх зүйлийг авч үздэг.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Худалдан авах хэмжээ хугацаандаа нийлүүлж буй байдал, мөн байршил&nbsp; ямар&nbsp; буйг анхаарах, бүтээгдэхүүний нэр төрөл хичнээн байгааг, нийлүүлж буй бүтээгдэхүүний үнэ&nbsp; ямар байгааг&nbsp; /Японд Just&nbsp; in time нэвтрүүлж хэрэглэдэг/ мөн компаны өртөг зардлыг анхаарах шаардлагтай. /Агуулахын аж ахуй ба тээврийн зардал/. Хуваарилалтын сувагт анхаарах гол зүйл нь&nbsp; хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангаж буй&nbsp; эрхийг анхаарна. Юуны өмнө хэрэглэгч уг барааг анхаарахад хир хугацаа зарцуулж буйг анхаарах мөн хэлхээ холбоог тогтоох / яаж холбоо тогтоох, үйлчилгээ ямар байгааг анхаарах / хэрэглэгэчидэд яаж үйлчилж байна/. Уг үйлчилгээ хэрэглэгчидэд цаг үеэ олж байгаа эсэх&nbsp; түгээх ба хуваарилалтын сувгийг зөвхөн биет хэлбэрээр хийгддэг гэж үзэж болохгүй. Зарим нэг салбарт зуучид ажилдаг /урлагийн байгууллага орж болно/.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Үйлдвэрлэгчийн хувьд зарцуулсан хөрөнгөө хугацаанд нь ашигтайгаар&nbsp; буцааж авах цорын ганц арга бол хуваарилалтын сувгаар дамжуулж бүтээгдэхүүнийг борлуулах явдал юм.&nbsp; Сүүлийн үед пүүс компанид&nbsp; хуваарилалтын уламжлалт сувгийг орхиод босоо маркетингийн систем ашигладаг болсон.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">- бирж</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">- Бөөний худалдаа</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">- жижиглэн худалдаа</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">- хэрэглэгч</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Барааг&nbsp; түгээгч нь суваг ба зуучид доорх үүрэгтэй.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">1. Судалгаа хийх үүрэгтэй. Барааг хэрэглэгчдэд хүргэх дэвшилтэд арга техникийг олохын тулд янз бүрийн судалгаа хийх</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">2. Мөн сурталчилах, урамшуулах боломжтой үйлчлүүлэгч худалдан авагчтай холбоо тогтоох. Барааны зохицуулалтыг хийх үүрэгтэй.&nbsp; Барааны хөдөлгөөний зохион байгуулах үүрэгтэй.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Санхүүжилт сувгийг үйл ажилагааны ашигтай&nbsp; хуваарилахын тулд аз туршилт хийж хариуцлагыг өөрөө үүрнэ. Маркетингийн хуваарилалтын сувийн асуудал нь бөөний худалдаа хэрэглэгчдээс гадна байнгын хэрэглэгчидтэй харьцах харьцаанаас эхэлдэг. Энэ&nbsp; харьцаанд&nbsp; доорх зүйлийг авч үздэг.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Худалдан авах хэмжээ хугацаандаа нийлүүлж буй байдал, мөн байршил&nbsp; ямар&nbsp; буйг анхаарах, бүтээгдэхүүний нэр төрөл хичнээн байгааг, нийлүүлж буй бүтээгдэхүүний үнэ&nbsp; ямар байгааг&nbsp; /Японд Just&nbsp; in time нэвтрүүлж хэрэглэдэг/ мөн компаны өртөг зардлыг анхаарах шаардлагтай. /Агуулахын аж ахуй ба тээврийн зардал/. Хуваарилалтын сувагт анхаарах гол зүйл нь&nbsp; хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангаж буй&nbsp; эрхийг анхаарна. Юуны өмнө хэрэглэгч уг барааг анхаарахад хир хугацаа зарцуулж буйг анхаарах мөн хэлхээ холбоог тогтоох / яаж холбоо тогтоох, үйлчилгээ ямар байгааг анхаарах / хэрэглэгэчидэд яаж үйлчилж байна/. Уг үйлчилгээ хэрэглэгчидэд цаг үеэ олж байгаа эсэх&nbsp; түгээх ба хуваарилалтын сувгийг зөвхөн биет хэлбэрээр хийгддэг гэж үзэж болохгүй. Зарим нэг салбарт зуучид ажилдаг /урлагийн байгууллага орж болно/.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Үйлдвэрлэгчийн хувьд зарцуулсан хөрөнгөө хугацаанд нь ашигтайгаар&nbsp; буцааж авах цорын ганц арга бол хуваарилалтын сувгаар дамжуулж бүтээгдэхүүнийг борлуулах явдал юм.&nbsp; Сүүлийн үед пүүс компанид&nbsp; хуваарилалтын уламжлалт сувгийг орхиод босоо маркетингийн систем ашигладаг болсон.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">- бирж</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">- Бөөний худалдаа</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">- жижиглэн худалдаа</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">- хэрэглэгч</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Хэрэглэгч</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Уламжлалт систем гэж биет зуучдыг ашиглаж хэрэглэгчтэй үйл ажиллагаа юм. Маркетингийн босоо тогтолцоо нь уламжлалт системийн эсрэг үйлдвэрлэгч нь 1 ба хэд хэдэн бөөний хэрэглэгчидэд болон&nbsp; хэдэх хэдэн жижиглэн худалдаанаас бүрдсэн систем юм.&nbsp; Босоо тогтолцооны үед үйлдвэрлэгч болон бөөний худалдаа, жижиглэн худалдаа гурвын аль алин ч гол үүргийг гүйцэтгэж болно. Иймд энэ нь өөр өөрийн зорилгоос&nbsp; шалтгаалан сувгийн гишүүдийн хооронд гарч буй зөрчлийг арилгах хяналтын&nbsp; гол хэрэгсэл болдог маркетингийн босоо тогтолцоо нь 3 төрөлтэй.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">1.&nbsp;&nbsp; Гэрээт маркетингийн босоо систем</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">2.&nbsp;&nbsp; Удирдуулах маркетингийн босоо систем</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">3.&nbsp;&nbsp; Нэгдсэн маркетингийн босоо систем</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Гэрээт маркетингийн босоо систем нь үйлдвэрлэгч&nbsp; бөөний худалдаа, жижиглэн худалдааны хоорондын үйл ажиллагааг гэрээгээр зохицуулж биеэ даасан үйл ажиллагааг&nbsp; эрхлэгчийг хэлдэг.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Удирдуулах маркетингийн босоо систем нь эдгээрийн аль нэг нь нөгөөдөө харъяалагдах&nbsp; биш түүнд оролцогчдоос хэн нэгний хүчин чадал үйлдвэрлэгчдийн&nbsp; хэрэгцээг үндэслэн үйлдвэрлэл хуваарилалтын үйл ажиллагааг зохицулдаг.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Нэгдсэн босоо маркетингийн системийн&nbsp; үед&nbsp; үйлдвэрлэл&nbsp; хуваарилалтын үе шат нь&nbsp; нэгдсэн&nbsp; эзэмшил байдаг.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Жижиглэнгийн худалдааны үүрэг. Жижиглэн худалдаа нь амины болон аж ахуйн бус үйл ажиллагаанд хэрэглэх зориулалтаар&nbsp; эцсийн хэрэглэгчидэд бараа үйлчилгээг хүргэхтэй шууд холбогдсон үйл ажиллагааг өөртөө багтаадаг.&nbsp; Жижиглэн худалдааны&nbsp; байгууллага нь&nbsp; нэг талд үйлчлүүлэгчийн өмнөөс барааг сурталчлах борлуулах, урамшуулах үйл ажиллагаг явуулдаг. / Зах зээлийг судлах барааг ангилах, санхүүжүүлэх, хадгалах гэх мэт юм/ Нөгөө талд хэрэглэгчдийн өмнөөс худалдан авах хэрэгцээг урьдчилан мэдэх, тээвэрлэх,&nbsp; суурилуулах,&nbsp; засвах хийх, санхүүжүүлэх гэх мэт хоёр талын&nbsp;&nbsp; үүрэг гүйцэтгэнэ.&nbsp; Жижиглэн худалдааны&nbsp; байгууллагыг хэд хэд ангилалд авч үзнэ.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">1.&nbsp;&nbsp; Борлуулалтын хэмжээгээр нь</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">2.&nbsp;&nbsp; Барааны нэр төрлөөр нь</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">3.&nbsp;&nbsp; Өмчийн хэлбэрээр нь бие даасан, сайн дурын пдэлгүүрийн систем.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Гинжин хэлхээсээр нэгдсэн дэлгүүр гэж удирдлага&nbsp; хөрөнгө, санхүү бүх юм нь төвлөрсөн 2 ба түүнээс дээш дэлгүүрээс&nbsp; тогтохыг хэлнэ. Бие даасан сайн дурын дэлгүүр гэж өөрсдийн сайн дурын хүсэлтээр хэд хэдэн компани пүүсийн дэлрүүр нэгдэж нэг томоохон салбар үүсгэдэг.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Үйл ажиллагааны хэлбэрээр н дэлгүүрийн бус үйлчилгээ.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Бөөний худалдааны үүрэг. Бөөний худалдаа гэж бүтээгдэхүүн&nbsp; үйлчилгээг аж ахуйн зориулалтаар&nbsp; ба үйлчилгээг дахин үргэлжлүүлэх зорилгоор авч хэрэглэж буй байгууллага хүмүүсийн үйл ажиллагаа юм. Бөөний худалдааны зуучид н эцсийн хэрэглэгчидээс бусад төрлийн хэрэглэгчидэд&nbsp; бүтээгдэхүүний үйлчилгээг худалдан борлуулах үйл ажиллагаа эрхэлдэг.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Бөөний худалдааны зуучдыг 3 ангилна.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">1.&nbsp;&nbsp; Бөөний&nbsp; худалдаачид</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">2.&nbsp;&nbsp; Агентууд</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">3.&nbsp;&nbsp; Үйлчлүүлэгчийн худалдааны салбар газрууд</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">4.&nbsp;&nbsp; Дистрибьютор</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Бөөний худалдаачид нь бааний зах зээлийн ихэнх хувийг эзлэнэ. Тэд өргөн хэрэглээний зах зээлийн&nbsp; боловсруулсан ба хагас боловсруулсан аль ч төрлийн бүтээгдэхүүнийг худалдан авах борлуулах үүрэгтэй.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Агент үйлдвэрлэгчийн агент,&nbsp; комиссын худалдаачид,&nbsp; брокерууд гэсэн 3 төрөлтэй.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Үйлдвэрлэгчийн агент&nbsp; үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнийг тодорхой газар нутагт үйлдвэрлэгчийн бүтээгдэхүүнийг&nbsp; түгээж борлуулах үүрэгтэй. Комиссын худалдаачид нь ХАА зах зээл дээр&nbsp; ажилдаг ба орон нутгийн зах зээл дээр нийлүүлэгчдээс&nbsp; хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг авч хадгалах, зэрэглэж, хэрэглэгчдийг олж харилцан тохирч борлуулдаг.&nbsp; Брокер нь&nbsp; худалдагч худалдан авагчдыг уулзуулж өгөдөг ба зах зээлийн тухай мэдээллээр хангах худалдааны нөхцөлийг хэлэлцэн тохирдог, үйлдвэрлэгчийн худалдааны салбар газрууд н үйлдвэрлэгчийн хяналтад үйл ажиллагаагаа гүйцэтгэдэг байгууллага хүмүүс юм.</p> <div align="justify"> эх сурвалж: bizdata.mn </div>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry344348Mon, 26 Sep 2016 17:08:20 ULATИдэвхжүүлэлтийн иж бүрдэлийг сонгоход нөлөөлөх хүчин зүйлсhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry344352<h3 align="center" class="post-title entry-title"><a href="http://edec.blog.gogo.mn/read/entry41527">Идэвхжүүлэлтийн иж бүрдэлийг сонгоход нөлөөлөх хүчин зүйлс</a></h3><small class="post-author vcard"><br /></small> <p align="justify" class="post-title"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Идэвхжүүлэлтийн иж бүрдэлийг сонгохдоо олон хүчин зүйлийг харгалзан үзэх шаардлагатай.Үүндбүтээгдэхүүний анги төрөл,зах зээлийн төрөл, хэрэглэгчид,тэдний худалдан авахад бэлэн байдал, барааны амьдарлын мөчлөгийн үе шатууд зэрэгийг тооцож болно.</font> </p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="post-title"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-style: italic; font-weight: bold;">Барааны анги төрөл. </span>Хэрэглэгчийн зах зээлийн бараа үйлдвэрлэдэг газрууд урамшуулал сурталчилгааны зардалын ихэнхийг реклам сурталчилгаанд зарцуулахаар төлөвлөөд дараа нь борлуулалтын урамшуулал,биечлэн хийх худалдаанд эцэст нь олон нийтийн харилцаанд зориулахаар тооцдог байна. <br /></font><span class="fullpost"> <br /><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Өргөн хэрэглээний барааны хувьд реклам сурталчилгаа нь хамгийн чухалд тооцогдох бөгөөд энд худалдан авах шийдвэр гаргахад хүмүүсийн сэтгэл хөдлөлд нөлөөлөх явдал ихээхэн ач тустай байдаг. <br /> <br />Харин үйлдвэрлэлийн зориулалттай бүтээгдэхүүний хувьд урамшуулал сурталчилгааны иж бүрдэлийг сонгохдоо эхлээд биечлэн хийх худалдаагаар идэвхжүүлэхд хөрөнгөө зориулаад дараа нь борлуулалтын урамшуулал, реклам сурталчилгаанд эцэст нь олон нийтийн харилцаагаар холбоо тогтооход анхаардаг байна. <br /> <br />Түүнээс гадна өндөр үнэтэй тансаг барааны хувьд биечлэн хийх худалдааг хэрэглэх нь тохиромжтой. <br /> <br />Реклам сурталчилгаа Биечлэн хийх худалдаа <br />Борлуулалтын урамшуулал <br />Биечлэн хийх худалдаа Реклам сурталчилгаа <br />Олон нийтийн харилцаа харилцаа <br /> <br />хэдийгээр үйлдвэр техникийн зориулалттай барааны хувьд биечлэн хийх худалдаагаар хийх худалдааны агентуудын үйл ажилгаа ихээхэн ач холбогдолтой боловч өргөн хэрэглээний барааны хувьд ч сайн мэргэшсэн худалдагч тал нь аль болох олон зуучид дилерүүдийн анхаарлыг татахад анхаарч тэдэнд аль болох том худалдааны талбай гаргахад нөлөөлж, тусгай өвөрмөц рекламын зарлал мэдээлэл, урамшууллыг ашиглах нь зүйтэй гэдгийг ойлгуулах замаар ажилладаг <br /> <br />Сүүлийн жилүүдэд компаниуд реклам сурталчилгааг багасгаж урамшуулалыг ихээр хэрэглэхэд хүрч байгаа нь үйлдвэрлэгчээс аль болох буулт хийх,урамшуулал үзүүлэхийг хүсэх болсонтой холбоотой. Эцсийн хэрэглэгч худалдан авагчид ч мөн адил борлуулалтын урамшуулал хйихийг шаардах болсон. <br /> <br />Бараагаа түлхэх үү эсвэл хэрэглэгчдээ татах уу? Реклам сурталчилгааг бүх орон даяар нийтийг хамарсан байдлаар хийхийн оронд тухайн бүс нутаг, хотын хэмжээнд зорилтот зах зээлийн сегментэд зориулж илүү төрөлжсөн маркетингийн хөтөлбөрийн дагуу харилцаа холбоо тогтооход анхаарч ажиллах нь үр дүнтэй байдаг. Зөвхөн рекламаар, маш өргөн сонголттой бараанаас өөрийн шаардлагатай бараагаа ялгаж худалдан авагчдад мэдээлэх нь бараг боломжгүй болсон өнөө үед тодорхой худалдааны маркыг урамшууллын янз бүрийн арга хэрэгсэлээр онцлон ялгаж мэдээлэх нь борлуулалтыг дэмжихэд илүү нөлөөтэй болоод байна. <br /> <br />Мөн түүнчлэн жижиглэн худалдааны цэг салбарууд улам олноор байгуулагдаж байгаа нөхцөлд хэрэглэгчдийг аль болох татах стратегийг хэрэглэн бараагаа түлхэх стратегиас татгалзах шаардлагатай болжээ.Үүнийг хэрэгжүүлэхэд маркетингийн үйлчлэл ихээхэн үр нөлөөтэй болох нь бодит амьдрал дээр тодорхой болсоор байна. <br /><span style="font-style: italic; font-weight: bold;">Худалдан авагчидын бэлэн байдал. </span>Өөрийн барааг худалдан авагчдад санал болгохоос өмнө тэдгээрийн талаар ерөнхий ойлголт өгч ямар нэг анхны харьцаа тогтоож мэдүүлэхэд рекламын үүрэг нилээд их байна.Иймд ямарч харьцаагүй анхны мэдээлэл ойлголтгүй байгаа хэрэглэгчид барааг худалдан авах санал тавих нь үр ашиггүй үйлдэл болно гэдгийг бодолцох хэрэгтэй. Ямар нэг барааны талаар хангалттай мэдээлэл авч талтай болж эрхэмлэн үзээд итгэл үнэмшилтэй болоход биечлэн хийх худалдаа реклам сурталчилгаа аль аль нь ихээхэн үүрэгтэй бөгөөд харин хэлцэлийг дуусгавар болгож борлуулалт хийхэд биечлэн хйих худалдаа ба борлуулалтын урамшуулал чухал ач холбогдолтой байна. <br /> <br />Худалдан авагчдын худалдан авах төлөв байдлын эхний үед реклам, олон нийтийн харилцаа илүү үр дүнтэй байдаг бөгөөд биечлэн хйих худалдаагаар идэвхжүүлэх ажиллагааг худалдан авах шийдвэр гаргах сүүлийн шатанд төвлөрүүлэх нь зүйтэй юм. <br /><span style="font-style: italic; font-weight: bold;">Барааны амьдарлын мөчлөгийн үе шат. </span>Идэвхжүүлэлтийн янз бүрийн арга хэрэгсэлийн үр өгөөж нь уг бүтээгдэхүүний амьдарлын мөчлөгийн үе шаттай салшгүй холбоотой байдаг. <br />Шинэ барааг зах зээлд гаргах үед реклам сурталчилгаа .олон нийтийн харилцаа ихээхэн шаардлагатай байхад анхны борлуулалтыг эхлэх үед борлуулалтын урамшуулалаар дэмжих нь ашигтай. Өсөлтийн шатад уг барааны реклам,олон нийтийн харилцаа хүчтэй идэвхжүүлэгч хэвээр байх бөгөөд энэ үед борлуулалтын урамшуулалын зардлыг бууруулж болох юм. <br /> <br />Тогтворжилтын үе шатанд борлуулалтын урамшуулал мөн чухал нөлөөтэй байх ба рекламаар худалдан авагчдад хэдий нь танил барааг худалдан авахыг сануулах чиглэлээр хийх нь зүйтэй. <br /> <br />Уналтын үед зөвхөн сануулах реклам хийж болно,олон нийтийн харилцааг огт хэрэглэх шаардлагагүй бөгөөд худалдагч нар бүтээгдэхүүнд тун бага анхаарал тавьдаг.Харин энэ үед ч идэвхжүүлэлтийн арга хэмжээ нь худалдааг сэргээх үйлчлэлээ үзүүлсээр байх болно гэдгийг мартах ёсгүй. <br /> <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Эх сурвалж:&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://zaluu-marketer.blogspot.com/">http://zaluu-marketer.blogspot.com/</a></font></span></p> <p><span style="text-align: center;">Өгөгдсөн сэдвийн дагуу ангийн ажил /курсын ажил/ дадлагын тайлан, эсээ, бие даалт, реферат, илтгэл, бичиж үйлчилнэ. Хямд үнээр боловсруулж өгнө. УТАС: 9080-6030&nbsp;</span> </p>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry344352Mon, 26 Sep 2016 17:02:24 ULATМаркетингийн үндсэн ойлголт хөгжлийн тоймhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry344346<h3 class="post-title entry-title" style="text-align: center;"><a href="http://edec.blog.gogo.mn/read/entry286376">Маркетингийн үндсэн ойлголт хөгжлийн тойм</a></h3><br /> <div align="justify">20-р зуунд нийт дэлхийн эдийн засгийн хэмжээнд үсрэнгүй өөрчлөлт дэвшил бий болсон бөгөөд газар нутаг хил хязгаараар зааглагдаж байсан эдийн засгийн тодорхой бүс улс орнууд өнөөдөр дэлхий хийтийн хандлага буюу эдийн засгийн харилцан ашигтай нөхцөл лээр хамтран ажиллах бүхэл бүтэн цогц системд нэгдэж байна. Үүнийг бид орчин үеийн эдийн засгийн глобалчлах хандлага гэж нэрлэдэг. Орчин үеийн бизнесийн сөн чанарыг тодорхойлохын өмнө бизнесийн ёс зүй, философи, нийгмийн сэтгэлгээний өөрчлөлтийг авч үзэх хэрэгтэй. Энэ зууны сүүлийн хагасаас дэлхийн өмнө тулгамдсан маш олон асуултууд гарч ирсэн. Үүнд байгаль экологийн тэнцвэрт байдлын алдагдал, цамийн энергийн ашиглалт, хүн амын нягтрал, хотжилт, химийн бүтээгдэхүүний хэрэглээ гэх мэт. Эдгээр шийдвэрлэхэд бэрхшээл бүхий хүнд асуудлууд нь бүгд бизнесийн үр дагавараас болж байгаа бөгөөд үүнээс үүдэн бизнесийг тодорхойлох үзэл хандлага нь өөрчлөгдөх шаардлагатай болж байна. Өөрөөр хэлбэл бизнесийг зөвхөн ашгийн төлөөх процесс гэдэг утгаар нь бус нийгмийн өмнө хүлээсэн хариуцлагынх нь талаас авч үзэх хандлага гарч байга.</div> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Бизнес гэдэг нь нэг талаас ашиг олох үйл явц боловч нөгөө талаас бизнесийн харилцаатай холбоотойгоор бий болж байгаа байгаль нийгмийн бусад харилцаануудын тэнцвэрт байдлыг хэрхэн хангаж байгаагаар тодорхойлогдож байдаг. Тиймээс бизнес нь нийгмийн сайн сайхныг хангах үйл явц юм. Үүнд орчин үеийн бизнесийн мөн чанар оршино.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Орчин үеийн бизнесийн мөн чанартай холбогдон маркетинг гэж юу вэ, түүний цар хүрээ, ямар хүрээнд тодорхойлогдох вэ гэсэн асуултууд ургшан гарч байна. Ямарч төрлийн бизнес үндсэн 4 төрлийн үйүл ажиллагаа явуулж байдаг. Үүнд: Үйлдвэрлэл буюу үндсэн үйл ажиллагаа: Үүнд техник технологийн шинэчлэл хийх, үйлдвэрлэлийн шат дамжлагыг зохион байгуулах гэх мэт.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Санхүү эдийн засгийн үйл ажиллагаа: энэ нь хөрөнгө оруулалт хийх, шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, санхүүгийн тайлан тооцоо гаргахшинжилгээ хийх гэсэн үйл ажиллагааг хамран хэрэгжиж байдаг.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Хүний нөөц буюу боловсон хүчний үйл ажиллагаа: энэ нь боловсон хүчийг бүрдүүлэх, байгууллагын хүний нөөцийг хэрхэн удирдах хийгээд тэдгээрийг сонгох, сургах, шагнах зэрэг асуудлыг цогц байдлаар шийдэн хэрэгжүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг хамран хэрэгждэг.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Маркетингийн үйл ажиллагаа: хэдийгээр бизнесийн салбарын үндсэн үйл ажиллагаанд сүүлд бичигдэж байгаа боловч маркетингийн үйл ажиллагаа нь бизнесийг хөтлөн явуулахад нэн тэргүүнд ашиглагддаг үйл ажиллагаа юм. Өөрөөр хэлбэл таны тархинд ямар нэгэн бизнес эрхлэх санаа төрөхөд тэр үед маркетингийн үйл ажиллагаа хамт явагдаж байдаг гэж хэлж болно.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Хэнд юуг яаж үйлдвэрлэх вэ гэсэн асуулт нь эдийн засгийн үндсэн асуудал байдаг бол хэнд зориулж ямар бүтээгдэхүүнийг хэдийг үйлдвэрлэх вэ гэсэн суурь шийдвэрийг маркетинг тодорхойлж өгч байдаг. Өөрөөр хэлбэл&nbsp; маркетинг нь бизнесийн удирдлагын үндсэн чиглүүлэгч нь болж байдаг.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Маркетинг гэж чухам юу вэ? Маркетинг гэдэг нь нэг талаас зах зээл судлалын ухаан юм. Нөгөө талаас зах зээл рүү хандсан хүмүүсийн үйл ажиллагаа юм. Ф. Котлерийн тодорхойлсончлон маркетинг нь солилцоогоор дамжуулан хэрэгцээ шаардлагыг хангахад чиглэгдсэн хүмүүсийн үйл ажиллагаа юм.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Бизнес болон ашиг сонирхолын харилцаанд оролцогчдод эрэлт хэрэгцээг нэгэн зэрэг боломжит дээд хэмжээгээр хэрхэн хангах тухай ухааныг маркетинг гэнэ хэмээн ойлгож болно.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Маркетинг үйл явцыг тодорхойлж байдаг хэд хэдэн түлхүүр үг /ойлголт/ байдаг. Энэ нь маркетингийн тодорхойлолтод гарч ирж буй үндсэн ухагдахуунууд бөгөөд тэдгээрт хэрэгцээ, хүсэл сонирхол, эрэлт, бараа, солилцоо, арилжаа, хэлцэл, зах зээл. Маркетинг нь хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангах уу эсвэл шаардлагыг хангах уу?</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">1. Гачигдал буюу хүсэл шаардлага: Хүн ямар нэгэн юмаар дутагдаж байгаагаа мэдрэх ухамсарлахыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл ямар нэг зкүйлээр хүн дутагдаж байгаагаа мэдэрч байгаа бол тэр нь хүсэл шаардлага буюу гачигдал юм. Гачигдал нь анхдагч буюу төрөлхийн зүйл юм. Жишээ нь хүн өлсвөл ямар нэг зүйлийг идэх хэрэгтэй болно.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">2. Хэрэгцээ: Гачигдлыг хангах арга замыг хэлдэг. Энэ нь гачигдлын шууд үргэлжлэл юм. Хэрэгцээ нь хувь хүний өөрийнх нь зан чанар, боловсрол, худалдан авах чадвараар хэмжигдэн тухайн орны хөгжлийн түвшин байгаль, цаг уур, газар зүйн нөхцлөөс хамааран улс орон бүрт, төдийгүй хүн болдгонд өөр өөр байна. Хүний хэрэгцээг :</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">А. Бие физиологийн буюу анхдагч</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Б. Нийгмийн буюу хоёрдогч гэсэн 2 үндсэн төрөлдд хуваана.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">3. Эрэлт: Худалдан авах чадвар бүхий хэрэгцээг эрэлт гэнэ. Худалдан авах хэрэгцээ, хүсэл сонирхолтой байгаа боловч уг барааг худалдан авахдаа зарцуулах мөнгөгүй бол эрэлт үүсэхгүй. Эрэлт нь зах зээлийн нөхцөлд үйлддвэрлэл, борлуулалт, үйлчилгээний гол хөдөлгөгч хүч болж байдаг. Маркетингийн үүднээс эрэлтийг 8 ангилдаг.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">А. Сөрөг эрэлт: Тодорхой бүтээгдэхүүний хувьд хэрэглэгчид түүнийг таашаахаа больж түүнийг ижил төрлийн өөр бүтээгдэхүүнээр солин худалдан авч байвал үүнийг сөрөг эрэлт гэх бөгөөд энэ үед тодорхой хэмжээний зардал шардаг. Учир нь энэ эрэлтийн үед бүтээгдэхүүний илүүдэл үйлдвэрлэл явагдаж байдаг.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Б. Эрэлтгүй болох: Бараа бүтээгдэхүүн зах зээлээс шууд шахагдан гарах үзэгдлийг хэлнэ. Энэ үед тухайн бараа дахин хэрэглээнд ашиглагдахгүй болдог онцлогтой. Жишээ нь сампин, бичгийн машин гэх мэт.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">В. Далд эрэлт: Үйлдвэрлэгчийн бүтээж чадахгүй байгаа бараа үйлчилгээг хэрэглэгчид далдуур хүсэх үед энэ төрлийн эрэлт үүснэ. Жишээ нь нарны зайгаар явдаг машин</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Г. Унаж буй эрэлт: Барааны амьдралын мөчлөгийн тогтворжилтын шатнаас унаж байгаа бараа бүтээгдэхүүний эрэлтийг хэлэх бөгөөд энэ үед үйлдвэрлэгч бараа бүтээгдэхүүнийхээ хийц чанарыг сайжруулах замаар тухайн бүтээгдэхүүнийг дахин зах зээлд нийлүүлэн амьдралын мөчлөгийг нь уртасгаж болно.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Д. Байнгын бус эрэлт: Тухайн барааны шинж чанар, хэрэглээний онцлогоос хамааран тодорхой хугацаанд идэвхждэг барааны эрэлт юм.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Е. Хэв эрэлт: Үүсэн бий болсон байдал нь тухайн бараа үйлчилгээг маш ихээр хүсч шаардаж байгаа үед энэ төрлийн эрэлт үүснэ. Жишүээ нь баярын үеэр үсчний дараалал ихсэж байдаг.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">ё. Зохисгүй эрэлт: хүний бие организм болон нийгэмд сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц бараа бүтээгдэхүүний эрэлт нь зохисгүй эрэлтийг бий болгодог. Жишээ нь архи тамхи мансууруулах бодис.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Ж. Бүрэн төгс эрэлт: Үйлдвэрлэл үйлчилгээ бүрэн дээд хэмжээгээро ажиллаж байгаа үед бүтээгдэхүүний эрэлт өсч байгаа тэр үзнгдлийг хэлнэ.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">4. Бүтээгдэхүүн нь: Хүний хэрэглэх хүслийг төрүүлж байгаа хэрэгцээ шаардлагыг хангах зорилгоор үйлдвэрлэгдэн зах зээлд нийлүүлэгдэж байгаа бүх үнэт зүйлийг хэлнэ. Бараа гэдэг нь биет шинжтэй байдаг харин хүний хэрэгцээг хангаж буй биет бус шинж бүхий бүтээгдэхүүнийг үйлчилгээ гэнэ. Бараа үйлчилгээг бүхэлд нь бүтээгдэхүүн гэсэн ерөнхий категорид хамруулж авч үздэг. Өөрөөр хэлбэл хүний анхаарлыг татах үйл ажиллагаа, үйлчилгээ, санаа, орон зай, цаг хугацаа, байгууллага, биет бараа гэх мэт өргөн хүрээний зүйлс бүтээгдэхүүн гэсэн ойлголт багтана.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">5. Солилцоо: Хүний хэрэгцээгээ хангах үйл ажиллагаа юм. Солилцооны онцлог шинж нь түүнд үнийн асуудал яригддаггүй боловч хүн бүр өөртөө ашигтай байх нөхцлөөр солилцоонд оролцдог. Өөрөөр хэлбэл сэтгэл хангамжийг авч байдаг. Солилцоо явуулахад бүрдсэн байх 5 нөхцөл байдаг. Үүнд:</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">- Доод тал нь 2 тал байх</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">- Харилцан үнэлэгдэх зүйл эзэмших</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">- Хоёр тал харилцах чадвартай байх</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">- Саналыг хүлээн авах эсэх талаар бүрэн эрх чөлөөтэй байх</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">- Харьцах нь зохистойд итгэх</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">6. Арилжаа: Солилцоотой адил утгатай боловч энэ тохиолдолд үнэ мөнгөний асуудал мөхөгдөн шийдэгдэж байдгаараа онцлаг юм. Өөрөөр хэлбэл солилцооны мөнгөн илэрхийлэл буюу худалдан авах үйл ажиллагаа юм. Дараахь нөхцөлд арилжаа явагдана. Үүнд:</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">- 2 үнэт зүйл байх</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">- Харилцан зөвшөөрөлцсөн нөхцөл байх</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">- Цаг хугацааг тохирох</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">- Арилжаа хийх байртай байх</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">7. Хэлцэл: Арилжаанд оролцогч талууд тохиролцоонд хүрсн үед хэлцэл хийгдэх бөгөөд энэ нь арилжааны нөхцлийг тодорхойлогч гол хүчин зүйл буюу арилжааны явцыг баталгаажуулж байдаг.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">8. Зах зээл: Зах зээл гэдэг нь хангах хэрэгцээтэй, түүнийгээ хангах сонирхолтой, бэл бэнчин бүхий худалдан авагчдын цогц юм. Бүхий л зах зээл эцэстээ хүмүүсээс бүрддэг. Зах зээл гэж худалдах, худалдан авах үйл ажиллагаа явагдаж байгаа орон зай цаг хугөцөөны нэгдэл юм. Эдийн засаг дээр бид үздэг бол маркетингийн хувьд зах зээлийг хэрэглэгч худалдан авагчид, үйлчдүүдэгчид бүрдүүлж байдаг гэж үздэг. Өөрийн хувийн болон өрхийнхөө хэрэгцээнд зориулж браа худалдан авагчдыг эцсийн хэрэглэгчид гэдэг. Үйлдвэр, худалдаа, улсын албан байгууллагууд ашиглах эсвэл дахин худалдаалан ашиг олох зорилгоор бараа худалдан авч байвал тэднийг байгууллагын худалдан авагчид гэж нэрлэдэг.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Маркетингийн зорилго нь эрэлтийг удирдахад чиглэгдэж байдаг. Зарим тохиолдолд эрэлтийг тодорхой түвшинд барьж байхр, бүр бууруулах хүртэл арга хэмжээг авах тохиолдол байдаг. Үүнийг демаркетинг гэж нэрлэдэг. Демаркетинг нь пүүсийн үйлдвэрлэлийн хязгаарлагдмал боломжтой холбоотойгоор хэрэглэгддэг. Ер нь зах зээл дээрх эрэлтийнг байдал ямар байгаагаас хамаарч маркетингийн зорилго тодорхойлогдоно.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Дээрх маркетингийн тулгуур ухагдахуунаас гадна бирд ашигт байдлын талаар зайлшгүй мэдэж байх хэрэгтэй. Маркетинг нь бараа хэрэглэж буй хэрэглэгчдэд ашигт чанар, үнэ цэнийг бий болгодог. Үүнд: хэдбэрийн, орон зайн /зах зээлд хүргэхүй/, цаг хугацааны, эзэмшлийн ашигт чанар зэрэг орно. Бараа, үйлчилгээний үйлдвэрлэл нь хэлбэрийн ашигт байдлыг бий болгодпог. Харин орон зайн /зах зээлд хүргэх/ ашигт чанар нь хаана хэрэгдэгчдэд хэрэгтэй байна тэнд нь нийлүүлэлт хийснээр үүснэ. Цаг хугацааны ашигт байдал нь хэзээ хэрэгтэй байна тэр хугацаанд нь бэлэн байлгах гэсэн ойлголт юм. Эзэмшлийн ашигт чанар бий болно гэдэг нь хэрэглэгчдэд барааг шилжүүлэн өгч, тэд түүнийг хэрэглэж чадна гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгчид уг барааг олж авч, эзэмших нөхцлийг маркетинг бүрдүүлж байна гэсэн үг. Мхркетингийн судлах үйл явц нь зөвхөн бикнес эрхлэгчид төдийгүй хувь хүн хэрэглэгчид ач тумтай байдаг. Аливаа бизнес эрхлэгчийн хувьд маркетингийн судлах нь дараах ач холбогдолтой.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Зах зээлээ судлах. Өөрийн хэрэглэгчдийн онцлог шинж, худалдан авах чадвар буюу орлогын түвшин, худалдан авах төлөв байдал, эрэлт хэрэгцээний онцлог заргийг судлах боломжийг олгодог.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Өрсөлдөгчдөө таньж мэдэх: Өрсөлдөгч байгууллагуудын онцлог, нягтрал, бүтээгдэхүүний чанар, давуу болон сул тал зэргийг танин мэдэх.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Гадаад лочны нөлөөлөлд зохицох: бхйгууллагыг хүрээлэн байгаа орчин гэдэг байнгын хувьсал өөрчлөлтөд оршдог. Тиймээс түүнийг судлах нь маркетингийн мэрэгжилтнүүдийн гол үүрэг бөгөөд түүнийг урьдчиланытаамаглах, дасан зохицох, үйл ажиллагаандаа тусгах нь байгууллагыг эрсдэлээс хамгаалах нөхцөл болдог.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Хэрэглэгчийн хандлагыг танин мэдэх: хэрэглэгч юу хүсч байгаа хийгээд тэд манай бараа бүтээгдэхүүний талаар ямар санаатай байгааг мэдэх боломжийг олгоно.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Аз туршилтийг багасгах: гадаад орчны өөрчлөлтийг танин мэдснээр түүнээс ирэх аюул заналаас зайлсхийх боломжийг олгоно.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Маркетингийг судлах нь хэрэглэгчид дараах ач аолбогдолыг олгоно.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Барааны сонголт хийх, үнэ ханшны байдал, чанарын асуудлын талаар илүү их мэдлэг мэдээлэлтэй болно.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Зардал хэмнэх, сонголт сайжрах, амьдралын хэв маяг чанараа сайжруулах боломжийг хэрэглэгчид олгоно.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Улс орны эдийн засагт дараах ач холбогдолтой</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Нийгмийн гишүүд буюу ард түмнийхээ аж амьдралыг сайжруулах</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify">Эдийн засгийн хүчин чадлаа сайжруулах зэрэг болно.</p> <div align="justify"> <p> эх сурвалж: bizdata.mn</p> <p><span style="text-align: center;">Өгөгдсөн сэдвийн дагуу ангийн ажил /курсын ажил/ дадлагын тайлан, эсээ, бие даалт, реферат, илтгэл, бичиж үйлчилнэ. Хямд үнээр боловсруулж өгнө. УТАС: 9080-6030&nbsp;</span> </p> </div>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry344346Mon, 26 Sep 2016 16:58:57 ULATСанхүүгийн шинжилгээhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry348041<h3 class="post-title entry-title" style="text-align: justify;">Өгөгдсөн сэдвийн дагуу ангийн ажил /курсын ажил/ дадлагын тайлан, эсээ, бие даалт, реферат, илтгэл, бичиж үйлчилнэ. Хямд үнээр боловсруулж өгнө. УТАС: 9080-6030&nbsp;</h3> <h3 class="post-title entry-title" style="text-align: justify;"><a href="http://tengic.blog.gogo.mn/read/entry83492">Санхүүгийн шинжилгээ</a></h3> <div style="text-align: justify;"><br /></div><link rel="File-List" href="file:///C:DOCUME%7E1userLOCALS%7E1Tempmsohtmlclip101clip_filelist.xml" /><link rel="Edit-Time-Data" href="file:///C:DOCUME%7E1userLOCALS%7E1Tempmsohtmlclip101clip_editdata.mso" /><!--[if !mso]> <style> v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><link rel="themeData" href="file:///C:DOCUME%7E1userLOCALS%7E1Tempmsohtmlclip101clip_themedata.thmx" /><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:DOCUME%7E1userLOCALS%7E1Tempmsohtmlclip101clip_colorschememapping.xml" /><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--> <m:smallfrac m:val="off"> <m:dispdef> <m:lmargin m:val="0"> <m:rmargin m:val="0"> <m:defjc m:val="centerGroup"> <m:wrapindent m:val="1440"> <m:intlim m:val="subSup"> <m:narylim m:val="undOvr"> </m:narylim></m:intlim> </m:wrapindent><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Arhangai; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:643 0 131072 0 5 0;} @font-face {font-family:"Times New Roman Mon"; panose-1:2 2 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:519 0 0 0 135 0;} @font-face {font-family:"Arial Mon"; panose-1:2 11 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman Mon","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} h1 {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-link:"Heading 1 Char"; mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:1; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-font-kerning:0pt; mso-bidi-font-weight:normal;} h2 {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-link:"Heading 2 Char"; mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:2; font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-ansi-language:MN; font-weight:normal; mso-bidi-font-weight:bold;} h3 {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-link:"Heading 3 Char"; mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:3; tab-stops:54.0pt center 230.4pt; font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman Mon","serif"; mso-ansi-language:MN; mso-bidi-font-weight:normal;} h4 {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-link:"Heading 4 Char"; mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:4; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-bidi-font-weight:normal;} h5 {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-link:"Heading 5 Char"; mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:36.0pt; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:5; font-size:10.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-bidi-font-weight:normal;} h6 {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-link:"Heading 6 Char"; mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:6; font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; text-transform:uppercase; font-weight:normal;} p.MsoHeading7, li.MsoHeading7, div.MsoHeading7 {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-link:"Heading 7 Char"; mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; text-indent:36.0pt; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:7; font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; font-weight:bold; mso-bidi-font-weight:normal;} p.MsoHeading9, li.MsoHeading9, div.MsoHeading9 {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-link:"Heading 9 Char"; mso-style-next:Normal; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:18.0pt; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:9; font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:MN; font-weight:bold;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Body Text Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p.MsoBodyTextIndent, li.MsoBodyTextIndent, div.MsoBodyTextIndent {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Body Text Indent Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:36.0pt; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p.MsoBodyText2, li.MsoBodyText2, div.MsoBodyText2 {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Body Text 2 Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p.MsoBodyTextIndent2, li.MsoBodyTextIndent2, div.MsoBodyTextIndent2 {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Body Text Indent 2 Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:36.0pt; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p.MsoBodyTextIndent3, li.MsoBodyTextIndent3, div.MsoBodyTextIndent3 {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Body Text Indent 3 Char"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:18.0pt; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} span.Heading1Char {mso-style-name:"Heading 1 Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Heading 1"; mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Arial Mon"; mso-hansi-font-family:"Arial Mon"; font-weight:bold; mso-bidi-font-weight:normal;} span.Heading2Char {mso-style-name:"Heading 2 Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Heading 2"; mso-ansi-font-size:14.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Arial Mon"; mso-hansi-font-family:"Arial Mon"; mso-ansi-language:MN; mso-bidi-font-weight:bold;} span.Heading3Char {mso-style-name:"Heading 3 Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Heading 3"; mso-ansi-font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman Mon","serif"; mso-ascii-font-family:"Times New Roman Mon"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman Mon"; mso-ansi-language:MN; font-weight:bold; mso-bidi-font-weight:normal;} span.Heading4Char {mso-style-name:"Heading 4 Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Heading 4"; mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Arial Mon"; mso-hansi-font-family:"Arial Mon"; font-weight:bold; mso-bidi-font-weight:normal;} span.Heading5Char {mso-style-name:"Heading 5 Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Heading 5"; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Arial Mon"; mso-hansi-font-family:"Arial Mon"; font-weight:bold; mso-bidi-font-weight:normal;} span.Heading6Char {mso-style-name:"Heading 6 Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Heading 6"; mso-ansi-font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Arial Mon"; mso-hansi-font-family:"Arial Mon"; text-transform:uppercase;} span.Heading7Char {mso-style-name:"Heading 7 Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Heading 7"; mso-ansi-font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Arial Mon"; mso-hansi-font-family:"Arial Mon"; font-weight:bold; mso-bidi-font-weight:normal;} span.Heading9Char {mso-style-name:"Heading 9 Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Heading 9"; mso-ansi-font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Arial Mon"; mso-hansi-font-family:"Arial Mon"; mso-ansi-language:MN; font-weight:bold;} span.BodyTextChar {mso-style-name:"Body Text Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Body Text"; mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Arial Mon"; mso-hansi-font-family:"Arial Mon";} span.BodyText2Char {mso-style-name:"Body Text 2 Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Body Text 2"; mso-ansi-font-size:14.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Arial Mon"; mso-hansi-font-family:"Arial Mon";} span.BodyTextIndentChar {mso-style-name:"Body Text Indent Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Body Text Indent"; mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Arial Mon"; mso-hansi-font-family:"Arial Mon";} span.BodyTextIndent3Char {mso-style-name:"Body Text Indent 3 Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Body Text Indent 3"; mso-ansi-font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Arial Mon"; mso-hansi-font-family:"Arial Mon";} span.BodyTextIndent2Char {mso-style-name:"Body Text Indent 2 Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Body Text Indent 2"; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Arial Mon"; mso-hansi-font-family:"Arial Mon";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:97332728; mso-list-template-ids:1934011646;} @list l0:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l0:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l0:level7 {mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l1 {mso-list-id:1301184462; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:67698703;} @list l1:level1 {mso-level-start-at:3; mso-level-tab-stop:18.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:18.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l2 {mso-list-id:1365861984; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-2132533862;} @list l2:level1 {mso-level-tab-stop:54.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:54.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l3 {mso-list-id:1426220152; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:716103820;} @list l3:level1 {mso-level-tab-stop:54.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:54.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l4 {mso-list-id:1923029422; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-654524734;} @list l4:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:-; mso-level-tab-stop:18.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:18.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1036"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span>Санхүүгийн шинжилгээний зорилго.</span></strong><span> Хэрэглэгч үр дүнтэй ач холбогдол бүхий шийдвэр гаргахад чиглэсэн мэдээлэл боловсруулахад оршино. Санхүүгийн тайлангийн мэдээллийг хэрэглэгчид нь дараах зорилгоор санхүүгийн тайлангийн шинжилгээг сонирхдог:<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1.Хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагчид-эзэмшиж буй хувьцаа, ногдол хувиа цаашид хэвээр нь хадгалах эсэх талаар шийдвэр гаргахад ашигладаг.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2.Байгууллагын удирдлага-байгууллагын үйл ажиллагааг цаашид удирдан зохион байгуулах , хэтийн төлөвлөгөө, төсөв боловсруулах, ойрын зорилтыг тодорхойлоход ашиглана.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>3.Зээлдүүлэгчид, харилцагчид, бэлтгэн нийлүүлэгчид, худалдан авагчид, санхүүгийн бусад байгууллагууд тухайн байгууллагын санхүүгийн байдал, төлбөрийн чадварыг судалж мэдсэнээр харилцаагаа цаашид үргэлжлүүлэх эсвэл шинээр харилцаа тогтоох эсэх шийдвэр гаргадаг.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>4.Засгийн газрын байгууллагууд-Татварын байгууллага, гаалийн алба зэрэг байгууллагууд цаашид баримтлах бодлогоо тодорхойлох зорилгоор санхүүгийн тайланг ашиглана.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Санхүүгийн шинжилгээг шуурхай, гүнзгийрүүлсэн гэж хоёр ангилна.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><u><span lang="MN">1.</span></u></strong><strong><u><span>Шуурхай шинжилгээг</span></u></strong><strong><span> </span></strong><span>пүүсийн хөрөнгө санхүүгийн байдлыг цөөн үзүүлэлтээр богино хугацаанд тодорхойлж дүгнэлт өгөхөд чиглэдэг. <o:p /></span></font></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" width="703" class="MsoNormalTable" style="text-align: justify; border: medium none; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="25" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 18.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: solid solid solid none; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Шинжилгээний зорилго<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="156" style="border-style: solid solid solid none; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 117pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Үзүүлэлт<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="168" style="border-style: solid solid solid none; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 126pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Тооцох журам<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: solid solid solid none; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2001 он<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="132" style="border-style: solid solid solid none; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2002 он<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="25" style="border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 18.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1.<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Хөрөнгийн байдлын үнэлгээ<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="156" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 117pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1.Үндсэн хөрөнгө эзлэх хувь<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2.Нийт хөрөнгө элэгдэл<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>3.Нийт хөрөнгө өсөлт <o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="168" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 126pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1.Үндсэн хөрөнгө/Нийт хөрөнгө*100%<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2.Хур.элэгдэл/<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Анхны өртөг*100%<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>3.Нийт хөрөнгө/Нийт хөрөнгө*100%<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>91.4%<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>31.7%<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>100%<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="132" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>93.1%<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>35.9%<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>99.6%<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="25" style="border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 18.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Санхүүгийн байдлын үнэлгээ<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="156" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 117pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1.Өөрийн капитал %-ийн жин<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2.Эргэлтийн харьцаа<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>3.Ажлын капитал<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>4.АК </span><span lang="MN">эргэлт</span><span> хөрөнгөд эзлэх %-ийн жин <o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>5.УХӨТ-ийн нийт эх үүсвэр эзлэх %-ийн жин<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="168" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 126pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1.Өөрийн </span><span lang="MN"><span> </span></span><span>кап /Нийт</span><span> </span><span>эх<span> </span>үүсвэр *100%<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2.Эргэлтийн хөрөнгө/БХӨТ<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>3.Эргэлтийн хөрөнгө-БХӨТ<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>4.Ажлын капитал/Эргэлтийн хөрөнгө*100%<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>5.УХӨТ/Нийт эх үүсвэр*100%<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>42.8%<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2.026<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>586488471.07<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">50,64</span><span>%<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">38.65%<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="132" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>43.1%<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span></span><span><o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>1,833<span> </span></span><span><o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">5601622505,3<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>45.46</span><span lang="MN">%<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="25" style="border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 18.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>3<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Ашигт ажиллгааны үнэлгээ<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="156" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 117pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1.Цэвэр ашиг <o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2.Нийт ашгийн түвшин <o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>3.Үйл ажиллгааны ашгийн түвшин<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="168" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 126pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1.ЦА абсолют хэлбэлзэл<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2.Нийт ашиг/Бор-тын орлого*100%<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>3.Үйл ажиллгааны ашиг/Бор-тын орлого*100%<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>9591882.37<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>10.85%<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span></span><span><o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1.39%<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="132" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>7754944.83<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>13.48%<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span></span><span><o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1.5%<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="25" style="border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 18.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>4<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Өсөлтийн үнэлгээ<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="156" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 117pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1.ЭХ</span><span lang="MN">-</span><span> ийн</span><span> </span><span>эргэц<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2.Авлагын эргэц<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>3.ӨК ашигт ажиллагаа<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>4.ГК ашигт ажиллагаа<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>5.Э/з</span><span lang="MN">-</span><span>ийн</span><span> </span><span>тогтвортой өсөлтийн коэффициен</span><span lang="MN"><o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="168" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 126pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">1.БО / ЭХ<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">-ийн дундаж<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">2.БО / Авлагын<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">дундаж<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">3.Цэвэр ашиг<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">/Ө К<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">4.Цэвэр ашиг /Гадны капитал<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">5.(Цэвэр ашиг* Ногдол ашиг)/ Ө К<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>17.98<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>23.37<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>(0.007)<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>(0.005)<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="132" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>15.27<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>16.72<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.005<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.004<o:p /></span></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span><o:p /></span></font></p> <h2 style="margin-left: 36pt;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">Дүгнэлт<o:p /></span></strong></font></h2> <p class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: normal;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">-Үндсэн хөрөнгийн хувийн жин буурсан нь эргэлтйин хөрөнгийн бууралт элэглдлийн түвшин нэмэгдсэнтэй холбоотой. Нийтхөрөнгө 10230628.73 буюу 0.4%-иар буурсан байна.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Хөрөнгийн бууралтыг нарийвчласан нэмэлт тооцоолол:<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Эргэлтийн хөрөнгө бууралт<span> </span>-73957040.08<span> </span>-46.8%<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>Үндсэн хөрөнгө------------------84151669.12<span> </span>-53.2%<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>Нийт бууралт---------------------158108709.2<span> </span>-100%<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">-Өөрийн капиталын хувийн жин буурсан нь гадны капитал ил хэмжээгээр ашигласан буюу хараат байдал буурсантай холбоотой, эргэлтийн харьцаа ажлын капитал буюу цэвэр эргэлтийн хөрөнгө ажлын капиталын эргэлтийн хөрөнгөд эзлэх хувь буурсан нь төлбөрийн чадвар буурч байгааг харуулж байна. Эндээс үзвэл санхүүгийн хараат байдал нүүрлэж байна. <o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">-Нийт ашигаар , үйл ажиллагааны түвшин өссөн нь цэвэр ашиг үйл ажиллагааны бус зардал буурсантай холбоотой.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">-Өөрийн капитал болон зээлийн капиталын ашигт ажиллагаа өссөн нь зээл ашиглалт үр дүн сайтайг харуулж байна.<o:p /></span></font></p> <h2><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">2.Санхүүгийн тайлангийн гүнзгийрүүлсэн шинжилгээ<o:p /></span></strong></font></h2> <p class="MsoBodyText2"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;"><span> </span>Гүнзгийрүүлсэн шинжилгээ нь шуурхай шинжилгээгээр гарсан үр дүнг шаардлагатай гэж үзвэл бүхэлд нь эсвэл тодорхой нэг сэдвийг нарийвлан авч үздэг юмаа.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>Зорилго нь пүүсийн хөрөнгө санхүүгийн байдлыг өнөөгийн төлөв байдал үйл ажиллагааны үр дүнд үнэлэлт өгөх, хэтийн төлөв , ирээдүйн чиг хандлагыг тодорхойлоход чиглэнэ.<span> </span><o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>Шинжилгээний бүрэлдэхүүн хэсгүүд :<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>1.Урьдчилсан тойм гаргах<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>2.Хөрөнгө санхүүгийн байдлыг үнэлэх<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>3.Төлбөрийн чадварыг үнэлэх<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>4.Санхүүгийн тогтвортой байдлыг үнэлэх<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>5.Хөрөнгө эх үүсвэрийн ашиглалтын эрчимийг үнэлэх<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>6.Үйл ажиллагааны үр дүн буюу ашигт ажиллагааг үнэлэх<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>7.Зах зээлийн идэвхижилтийг үнэлэх<o:p /></span></font></p> <p class="MsoBodyText2"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">Гүнзгийрүүлсэн шинжилгэний үе шат дараах дараалалтай:<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>1.Урьдчилсан тойм <o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>а. “УБ хивс”ХК –ний үндсэн чиглэл нь хивс үйлдвэрлэх,худалдах онцлоготой.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>б . Санхүүгийн тайланг уншиж үзэхэд ноцтой дутагдал догдол илрээгүй.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>в . Санхүүгийн хүндрэл болох хугацаа хэтэрсэн өр зээл багассан байна.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span><span> </span>2. Ажлын эхний үе шат<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">а. Шинжилгээнд хамрагдах хүрээн нь 2001, 2002он<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">б. Шаардлагатай мэдээллийг санхүүгийн тайлан, орлогын тайлангаас<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">в. Гүнзгийрүүлсэн шинжилгээний бүрэлдэхүүн хэсэгүүдийн тооцооллыг дараа дараагийн шинжилгээнээс харж болно.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>3.Төгсгөлийн үе шат <o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Шинжилгэний дүгнэлт эцсийн шийдвэр биш бөгөөд хэрэглэгч буюу удирдлагын түвшинд эцсийн шйидвэр гаргана. <o:p /></span></font></p> <h2 style="margin-left: 36pt;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><u><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">3.Босоо шинжилгээ<o:p /></span></u></strong></font></h2> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Босоо шинжилгээ нь пүүсийн хөрөнгө, эх үүсвэр, орлого зарлагыг бүтцээр нь авч үздэг. Нийт хөрөнгө, эх үүсвэр борлуулалтын орлогыг 100% гэж тооцон бусад үзүүлэлтүүдийн хувийн жинг тодорхойлсноор ямар үзүүлэлтийн ач холбогдол өсч, ямар үзүүлэлтийн ач холбогдол буурч байгааг үнэлэх боломжтой.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span><span> </span><strong><span> </span><o:p /></strong></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1031" style='position:absolute;left:0;text-align:left;flip:y;z-index:251658240' from="-9pt,15.3pt" to="-9pt,24.3pt"/><![endif]--><!--[if !vml]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="position: absolute; z-index: 251658240; left: 0px; margin-left: -13px; margin-top: 19px; width: 2px; height: 14px;"><img height="14" width="2" src="file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" v:shapes="_x0000_s1031" /></span><span style="position: absolute; z-index: 251659264; left: 0px; margin-left: -1px; margin-top: 7px; width: 2px; height: 2px;"><img height="2" width="2" src="file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" v:shapes="_x0000_s1032" /></span><span lang="MN">Санхүүгйин шинжилгээ<o:p /></span></font><!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1032" style='position:absolute;left:0;text-align:left;z-index:251659264' from="0,6.3pt" to="0,6.3pt"/><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--></p> <p class="MsoHeading7" style="text-align: justify; text-indent: 0cm;"><!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1033" style='position:absolute;left:0;text-align:left;flip:y; z-index:251660288' from="-9pt,9.15pt" to="-9pt,9.15pt"/><![endif]--><!--[if !vml]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="position: absolute; z-index: 251660288; left: 0px; margin-left: -13px; margin-top: 11px; width: 2px; height: 2px;"><img height="2" width="2" src="file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" v:shapes="_x0000_s1033" /></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></font></p> <p> </p> <p class="MsoHeading7" style="text-align: justify; text-indent: 0cm;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">Баланс<o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" class="MsoNormalTable" style="text-align: justify; border: medium none; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr style="break-inside: avoid;"> <td valign="top" width="223" rowspan="2" style="border-style: double solid solid double; border-color: black; border-width: 2.25pt 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 167.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></font></p> <h6 style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p /></span></font></h6> </td> <td valign="top" width="474" colspan="4" style="border-style: double double solid none; border-width: 2.25pt 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 355.5pt;"> <h6 style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">Босоо шинжилгээ<o:p /></span></font></h6> </td> </tr> <tr style="break-inside: avoid;"> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 150%;">2001 он<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 150%;">%<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 150%;">2002 он<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 150%;">%<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr style="break-inside: avoid;"> <td valign="top" width="223" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 167.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 150%;"><span> </span>А.Хөрөнгө<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></strong></font></p> <br /> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></strong></font></p> <br /> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></strong></font></p> <br /> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></strong></font></p> <br /> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="223" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 167.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1.Эргэлтийн хөрөнгө<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span><o:p> </o:p></span></strong></font></p> <br /> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="223" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 167.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>М</span><span lang="MN">ө</span><span>нгөн хөрөнгө</span><span lang="MN"><o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>408698.72<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.013<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2556422.23<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.083<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="223" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 167.4pt;"> <h4 style="line-height: normal;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Авлага</span><span lang="MN"><o:p /></span></font></h4> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>297038256.39<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>9.623<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>401951450.59<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>13.06<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="223" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 167.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Бараа материал</span><span lang="MN"><o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>860592914.37<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>27.87<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>827489036.74<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>26.89<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="223" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 167.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Эргэлтийн хөрөнгө</span><span lang="MN"><o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1158039869.48<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>37.51<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1231996909.56<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>40.04<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="223" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 167.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2.Эргэлтийн бус хөрөнгө<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="223" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 167.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Биет хөрөнгө</span><span lang="MN"><o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1927284099.33<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>62.434<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1836596430.21<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>59.695<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="223" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 167.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Биет бус хөрөнгө</span><span lang="MN"><o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.00<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>6500000.00<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.21</span><span lang="MN"><o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="223" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 167.4pt;"> <h4 style="line-height: normal;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Хөрөнгө оруулалт<o:p /></span></font></h4> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1576537.50<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.05</span><span lang="MN"><o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1576537.50<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.05</span><span lang="MN"><o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="223" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 167.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Нийт хөрөнгийн дүн<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>3086900506.31<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>100<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>3076669877.27<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>100<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="223" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 167.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Б.Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="223" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 167.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>1.Өр төлбөр<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="223" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 167.4pt;"> <h4 style="line-height: normal;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Татварын өглөг</span><span lang="MN"><o:p /></span></font></h4> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>274649952.93<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>8.897<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>379789315.25<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>12.54<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="223" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 167.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Богино хугацаат өглөг</span><span lang="MN"><o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>571551398.41<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>18.51<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>671834659.03<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>21.836<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="223" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 167.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Урт хугацаат өглөг</span><span lang="MN"><o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1193216903.53<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>38.65<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1078739294.03<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>35.06<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="223" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 167.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Өр төлбөр</span><span lang="MN"> дүн <o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1764768301.94<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>57.17<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1750573953.06<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>56.89<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="223" style="border-style: none solid double double; border-width: medium 1pt 2.25pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 167.4pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1035" style='position:absolute;left:0;text-align:left;z-index:251662336; mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text' from="-9pt,39.85pt" to="441pt,39.85pt"/><![endif]--><!--[if !vml]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="position: absolute; z-index: 251662336; left: 0px; margin-left: -13px; margin-top: 52px; width: 602px; height: 2px;"><img height="2" width="602" src="file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif" v:shapes="_x0000_s1035" /></span><span style="position: absolute; z-index: 251661312; left: 0px; margin-left: -13px; margin-top: 52px; width: 602px; height: 2px;"><img height="2" width="602" src="file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif" v:shapes="_x0000_s1034" /></span><span>Эзэмшигчдийн</span><span lang="MN"><span> </span></span><span><span> </span>өмчийн дүн<o:p /></span></font><!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1034" style='position:absolute;left:0;text-align:left;z-index:251661312; mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text' from="-9pt,39.85pt" to="441pt,39.85pt"/><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid double none; border-width: medium 1pt 2.25pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1322132204.37<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>3086900506.31<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none solid double none; border-width: medium 1pt 2.25pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>42.83<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">100<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="114" style="border-style: none solid double none; border-width: medium 1pt 2.25pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 85.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1326095924.21<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>307666987727<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="108" style="border-style: none double double none; border-width: medium 2.25pt 2.25pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 81pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>43.101<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>100<o:p /></span></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> </m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac> <div align="center"><m:smallfrac m:val="off"><m:dispdef><m:lmargin m:val="0"><m:rmargin m:val="0"><m:defjc m:val="centerGroup"> <p> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span> <u>Орлогын тайлан</u></span></strong></font></p> <p> </p></m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac></div><m:smallfrac m:val="off"><m:dispdef><m:lmargin m:val="0"><m:rmargin m:val="0"><m:defjc m:val="centerGroup"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" class="MsoNormalTable" style="text-align: justify; border: medium none; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr style="break-inside: avoid;"> <td valign="top" width="229" rowspan="2" style="border-style: double solid solid double; border-color: black; border-width: 2.25pt 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 171.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>ҮЗҮҮЛЭЛТ<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="384" colspan="4" style="border-style: double double solid none; border-width: 2.25pt 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 288pt;"> <h6 style="text-align: justify; line-height: normal;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;">Босоо Шинжилгээ<o:p /></span></font></h6> </td> </tr> <tr style="break-inside: avoid;"> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2001 он<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="60" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 45pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>%<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2002 он<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="84" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 63pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>%<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="229" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 171.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1. Орлого<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1388556260.52<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="60" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 45pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>100<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1344407914.39<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="84" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 63pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>100<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="229" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 171.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1.1 Нийт борлуулалт <o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1395196675.17<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="60" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 45pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>100.4<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1353737286.19<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="84" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 63pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>100.69<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="229" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 171.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2. Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1237810588.95<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="60" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 45pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>89.1<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1163.62197.11<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="84" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 63pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>86.51<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="229" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 171.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>3. Нийт ашиг<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>150745671.57<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="60" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 45pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>10.85<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>181345717.28<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="84" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 63pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>13.48<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="229" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 171.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>4.А Үйл ажиллагаа (Борлуулалт) ны зардал<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>63584449.37<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="60" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 45pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>45.79<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>87851947.28<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="84" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 63pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>6.53<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="229" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 171.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>4.Б Үйл ажиллагаа(Ерөнхий удирдлага)ны зардал<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>67729424.08<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="60" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 45pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>4.87<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>71962286.24<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="84" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 63pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>5.35<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="229" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 171.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>5. Үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>19431798.12<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="60" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 45pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1.39<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>21531483.76<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="84" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 63pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1.601<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="229" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 171.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>6. Үйл ажиллагааны бус орлого<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>18966352.44<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="60" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 45pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1.36<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>3508119.56<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="84" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 63pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.26<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="229" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 171.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>7. Үйл ажиллагааны бус зардал<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>41079510.79<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="60" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 45pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2.95<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>7113148.59<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="84" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 63pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.529<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="229" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 171.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>7.Б Ашгаас санхүүжих зардал<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>6910522.14<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="60" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 45pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.49<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>7482509.90<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="84" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 63pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.55<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="229" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 171.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>8. Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>(9591882.37)<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="60" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 45pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>(0.69)<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>10443944.83<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="84" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 63pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.776<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="229" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 171.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>9. Онцгой шинжтэй орлого<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.00<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="60" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 45pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.00<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="84" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 63pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="229" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 171.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>10. Онцгой шинжтэй зарлага<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.00<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="60" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 45pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.00<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="84" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 63pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="229" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 171.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>11. Хамсаа болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон<span> </span>орлого<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.00<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="60" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 45pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.00<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="84" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 63pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="229" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 171.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>12. Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>(9591882.37)<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="60" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 45pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.69<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>10443944.83<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="84" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 63pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.776<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="229" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 171.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>13. Орлогын татварын зардал<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.00<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="60" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 45pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2689000.00<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="84" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 63pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.2<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="229" style="border-style: none solid solid double; border-width: medium 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 171.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>14. Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>(9591882.37)<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="60" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 45pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.69<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>7754944.83<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="84" style="border-style: none double solid none; border-width: medium 2.25pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 63pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.576<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr style="break-inside: avoid; height: 32.25pt;"> <td valign="top" width="229" style="border-style: none solid double double; border-width: medium 1pt 2.25pt 2.25pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 171.9pt; height: 32.25pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>15. Нэгж хугацаанд ногдох ашиг (алдагдал)<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid double none; border-width: medium 1pt 2.25pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt; height: 32.25pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.00<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="60" style="border-style: none solid double none; border-width: medium 1pt 2.25pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 45pt; height: 32.25pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> <td valign="top" width="120" style="border-style: none solid double none; border-width: medium 1pt 2.25pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt; height: 32.25pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.00<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="84" style="border-style: none double double none; border-width: medium 2.25pt 2.25pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 63pt; height: 32.25pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><o:p> </o:p></span></font></p> <br /> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p></m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac> <div align="center"> <div align="center"><m:smallfrac m:val="off"><m:dispdef><m:lmargin m:val="0"><m:rmargin m:val="0"><m:defjc m:val="centerGroup"> <h5 style="line-height: normal;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"> <u> Төлбөрийн чадварын шинжилгээ</u></span></font></h5> <h5 style="line-height: normal;"> <br /></h5></m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac></div><m:smallfrac m:val="off"><m:dispdef><m:lmargin m:val="0"><m:rmargin m:val="0"><m:defjc m:val="centerGroup" /></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac> </div><m:smallfrac m:val="off"><m:dispdef><m:lmargin m:val="0"><m:rmargin m:val="0"><m:defjc m:val="centerGroup"> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="line-height: normal;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;">Төлбөрийн чадвар нь нэн түрүүнд төлбөрийн хэрэгсэл болж ашиглагддаг. Мөнгөн хөрөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө хүлээгдэж буй өр төлбөрийн харьцаагаар тодорхойлно. Өөрөөр хэлбэл өр төлбөрийг барагдуулахад шаардлагатай санхүүгийн нөөц хүрэлцээтэй байгаа эсэхийг авч үздэг. Төлбөрийн чадварыг хугацаагаар нь өнөөгийн, ойрын, хэтийн гэж ангилна. Пүүсийн төлбөрийг чадвараар нь:<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span>1.<span> </span></span></span><span>Төлбөрийн чадвар сайтай<o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span>2.<span> </span></span></span><span>Хэвийн <o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span>3.<span> </span></span></span><span>Эгзэгтэй <o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span>4.<span> </span></span></span><span>Төлбөрийн чадваргүй буюу дампуурлын ирмэгт байгаа </span><span lang="MN">гэнэ.</span><span><o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Пүүс нь төлбөр барагдуулах зорилгоор их хэмжээний мөнгө хадгалах шаардлагагүй бөгөөд гагцхүү шааррдлагатай үед төлбөр гүйцэтгэхэд хүрэлцэхүйц мөнгөн хөрөнгөтэй байхаар мөнгөний эргэлтийг зохицуулах шаардлагатай. Төлбөрийн чадварын гол шалгуур нь: <o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1. Төлбөрийн хэрэгсэл<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>2. Өр төлбөр төлөгдөх хугацаа байна.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Төлбөрийн чадварыг дараах аргуудаар тодорхойлж болно. <o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">1.</span><span lang="MN"> </span><u><span>Балансын хөрвөх чадварын арга</span></u><span>. Пүүсийн хөрөнгийг хөрвөх чадвараар нь<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Актив1: Хурдан хөрвөх хөрөнгө (Мөнгөн хөрөнгө, үнэт цаас,</span><span lang="MN">БХХО</span><span>) <o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Актив2:<span> </span> Түргэн борлогдох хөрөнгө(Авлага дараа тооцоонууд орно)<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Актив3: Удаан борлогдох хөрөнгө (БМат, ДҮ, УТЗардал, УХХО)<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Актив4: Борлогдоход хэцүү хөрөнгө (Газар, барилга байшин, тоног төхөөрөмж гэх мэт үл хөдлөх хөрөнгүүд орно)<o:p /></span></font></p> <h2><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;">Пүүсийн эх үүсвэрийг нэхэмжлэх байдлаар нь<o:p /></span></font></h2> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Пасив1: Яаравчлагдсан өр төлбөр (Хугацаа хэтэрсэн болон ойрын үед <o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>төлөгдөх өр төлбөр)</span><span lang="MN"><o:p /></span></font></p> <p class="MsoBodyText2"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">Пасив2: Богино хугацаат өр төлбөр (БХӨТ-ийн яаравчлагдаагүй хэсэг)<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Пасив3: Урт хугацаат өр төлбөр<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Пасив4: Эзэмшигчдийн өмч<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><u><span lang="MN">2001 он<o:p /></span></u></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Актив 1<span> </span>408’698,72<span> </span>&lt;<span> </span>Пасив 1<span> </span>571’551’398,41<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Актив 2<span> </span>297’038’256,39<span> </span>&gt;<span> </span>Пасив 2<span> </span>274’64’9’952,93<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Актив 3<span> </span>362’169’451,87<span> </span><span> </span>&lt;<span> </span>Пасив 3<span> </span>1’193’216’903,53 <o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Актив 4<span> </span>1’927’284’099,33<span> </span>&gt;<span> </span>Пасив 4<span> </span>1’322’132’204,37<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Балансын хөрвөх чадвар 2001 онд ерөнхийдөө муу байгаа нь мөнгөн хөрөнгө эзэмшигчдийн өмч бага байгаа нь нөлөөлж байна.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><u><span lang="MN">2002 он<o:p /></span></u></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Актив 1<span> </span>2’556’422,23<span> </span>&lt;<span> </span>Пасив 1<span> </span>671’834’659,03<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Актив 2<span> </span>401’951’450,59<span> </span>&gt;<span> </span>Пасив 2<span> </span>379’789’315,52<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Актив 3<span> </span>329’065’574,24<span> </span>&lt;<span> </span>Пасив 3<span> </span>1’078’739’294,03<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Актив 4<span> </span><span> </span>1’843’096’430,21<span> </span>&gt;<span> </span>Пасив 4<span> </span>1’326’095’924,21<o:p /></span></font></p> <h1 style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Санал <o:p /></span></font></h1> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">2001,2002 онд хөрвөх чадвар муу байна. Хөрвөх чадвараа сайжруулахын тулд эзэмшигчдийн<span> </span>өмчөө нэмэгдүүлж, урт хугацаат өр төлбөрөө буурна.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><u><span lang="MN" style="line-height: 150%;">2.. Үндсэн үзүүлэлтүүд ба харьцаанууд <o:p /></span></u></font></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" width="727" class="MsoNormalTable" style="text-align: justify; border: medium none; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="37" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 27.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Д.</span><span lang="MN"><o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="186" style="border-style: solid solid solid none; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 139.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>үзүүлэлт <o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="228" style="border-style: solid solid solid none; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 171pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Тооцох журам <o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: solid solid solid none; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2001 он<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="132" style="border-style: solid solid solid none; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2002 он<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="37" style="border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 27.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>1<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="186" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 139.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>АК буюу цэвэр эргэлтийн хөрөнгө <o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="228" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 171pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Эргэлийн хөрөнгө - БХӨТ<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>586’488’471,07<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="132" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>560’162’250,53<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="37" style="border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 27.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>2<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="186" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 139.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Өөрийн эргэлтийн капитал<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Байнгын капита</span><span lang="MN"><o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">У</span><span>даан гүйлгээтэй хөрөнгө<span> </span><o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="228" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 171pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>БК –</span><span lang="MN">УГ</span><span> хөрөнгө <o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><o:p> </o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>УХӨТ+ өөрийн капитал<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>БХӨТ + өөрийн капитал<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>621’665’504,72<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2’515’349’107,5<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1’893’683’602,78<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="132" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>406’904’635<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>24’048,35’218,24<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1’997’930’583,24<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="37" style="border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 27.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>3<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="186" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 139.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>ЭХарьцаа буюу нөхөлтийн харьцаа<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="228" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 171pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>ЭХөрөнгө</span><span lang="MN"><o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>/ БХӨТ<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2,026<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="132" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1,833<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="37" style="border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 27.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>4<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="186" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 139.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Төлбөр барагдуулах өнөөгийн боломж <o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="228" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 171pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Мөнгө болон үнэт цаас / БХӨТ<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0,0071<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="132" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0,0038<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="37" style="border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 27.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>5<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="186" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 139.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Төлбөр барагдуулах ойрын боломж<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="228" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 171pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Мөнгө унэт цаас авлага / БХӨТ<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="144" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 108pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0,52<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="132" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0,602<o:p /></span></font></p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">Дүгнэлт <o:p /></span></strong></font></h2> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span>-<span> </span></span></span><span lang="MN">Байнга тогтвортой ашигладаг ажлын капиталыг санхүүжүүлэж буй эзэмшигчдийн<span> </span>өмчийн хэмжээ буурсан байна.<o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span>-<span> </span></span></span><span lang="MN">Эргэлтийн харьцаа 2-3 хооронд байвал хэвийн байдаг. 2001 онд тус компанийн БХӨТ зээл нь эргэлтийн хөрөнгөөр баталгаажих чадвартай. </span><span>Харин 2002 онд баталгаажих чадвар бага зэрэг муу болсон.<o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span>-<span> </span></span></span><span>Төлбөр барагдуулах өнөөгийн боломж<span> </span>20% буюу 0.2 байвал сайн байдаг. Харин 0.7% ,03% буюу 0.007 , 0.003 байгаа нь БХӨТ-ийг барагдуулж чадахгүй мөнгөтэйг харуулж байна.<o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span>-<span> </span></span></span><span>Ойрын боломж 0.8 – 1 –ийн хооронд байвал зохистой, гэтэл 0.5,0.6 байгаа нь төлбөр барагдуулахад нэн дайчлагдах хөрөнгө зохисгүй хэмжээнд байгааг хэлж байна.<o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span>3.<span> </span></span></span><u><span>Алтманы индексээр үнэлэх <o:p /></span></u></font><!--[endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Компанийн санхүүгийн хүндрэл дампууралд орж болзошгүй байдлыг урьдчилан тодорхойлох зорилгоор барууны эдийн засагч Элмор Алтман дараах үзүүлэлтүүдийг авч үзсэн 5- н индексээр Алтманы мндексийн ерөнхий загварыг тодорхойлно.<span> </span><o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span></span><span>Z<s><sub>alt </sub></s>=k<sub>1</sub>*3.3+k<sub>2</sub>+k<sub>3</sub>*0.6+9k<sub>4</sub>*1.4+k<sub>5</sub>*1.2<span> </span>2001 он<span> </span>2002 он<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>K1 = хүү ба татварын өмнөх ашиг / нийт хөрөнгө<span> </span>(0031)<span> </span>0.0034<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>К2 = борлуулалтын орлого / нийг хөрөнгө<span> </span>0.449<span> </span>0.436<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>К3 = ө</span><span lang="MN">к</span><span> зах зээлийн үнэ / гадны капитал<span> </span></span><span lang="MN"><span> </span></span><span><span> </span>0.757<span> </span>0.757<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>К4 = тайлант хугацааны хур. ашиг / нийт хөрөнг<span> </span></span><span lang="MN"><span> </span></span><span><span> </span>(0.218)<span> </span>0.217<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>К5 = өөрийн эргэлтийн капитал / нийт хөрөнгө<span> </span>0.201<span> </span>0.132<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Z<sub>alt</sub> (2001)=(0.0031)*3.3+0.449+0.757*0.6+(0.218)*1.4+0.201*1.2=(0.1023)+</span><span> </span><span>0.449+0.4542++(.3052)+0.2412=(0.4075)+1.1444=0.7369<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Z<sub>alt</sub> (2002)=0.0034*3.3+0.436+0.757*0.6+0.217*1.4+0.132*1.2=0.01122+0.436+0.4542+0.3038+0.1584=1.36362.<o:p /></span></font></p> <h3 style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">Дүгнэлт <o:p /></span></font></h3> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Алтманы индекс1.9 &lt; Z &lt; 2.7 байвал дампуурлын эрсдэл дунд зэрэг байна.Тус компани 2001 онд хүү ба татаварын өмнөх ашиг алдагдалтай байсан нь дампуурлын ирмэгт байсан харин 2002 онд дампуурлын аюулгүй байдал бага зэрэг ойртсоныг харуулж байна.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><u><span lang="MN">4.</span></u><u><span>Хөрөнгө ашиглалтын эрчмийн шинжилгээ<o:p /></span></u></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Төлбөрийн чадварт үнэлэлт өгөх зорилгоор төлбөрийн хэрэгслийн мөнгө болгон хувиргах хугацааг өр төлбөрийн хүлээгдэж буй хугацаатай жишин харьцуулсан төлбөр баланс ашиглана. Төлбөрийн балансыг хүлээгдэж буй хугацааны үечлэлээр 1 сарын, 45 хоногийн 60 хоногийн гэх мэтээр гаргаж төлбөрийн хэрэгслийн илүүдэл бэ дутагдлыг тооцдог.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Төлбөрийн балансыг гаргахдаа:<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>А. Хөрөнгийн эргэцийг тодорхойлно.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Б. өр төлбөрийг хугацаагаар нь жагсаана.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>В. Нэг үечлэлд хамаарагдаж байгаа хөрөнгө ба өр төлбөрийг төлбөрийн баланс гаргана.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Авлагын эргэц (хоног) = авлагын дундаж *360 / БО<span> </span></span><span lang="MN"><span> </span></span><span><span> </span>15.402<span> </span>21.526<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Бараа материал эргэц (хоног)= БМ дундаж<span> </span>*360 / ББӨ </span><span lang="MN">31.286<span> </span>36.59<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Өр төлбөрийн эргэц (хоног) =ӨТ дундаж *360/ ББӨ<span> </span>51.325<span> </span>49.259<o:p /></span></font></p> <p class="MsoBodyTextIndent3" style="line-height: normal;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">Дуусаагүй үйлдвэрлэлийн эргэц (хоног) = ДҮ дундаж *360 / бэлэн бүтээгдэхүүн <o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><u><span lang="MN">Санхүүгийн тогтворжилтын шинжилгээ<o:p /></span></u></strong></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Богино хугацаанд санхүүгийн байдал нь төлбөрийн чадвараар хэмжигддэг. Урт хугацаанд урт хугацааны санхүүгийн байдал нь<span> </span>пүүсийн үйл ажиллагааны тогтворжилтой байдлаас шалтгаалдаг. Санхүүгийн тогтворжилт нь санхүүгийн нөөцийн бүрэлдэхүүн өөрийн болон гадны капиталын оролцоо эргэлтийн хөрөнгийг ашигаараа санхүүжүүлэх чадвар эргэлтийн хөрөнгийн эргэц зэргийг авчээ.<o:p /></span></font></p> <ol type="1" style="margin-top: 0cm;" start="1"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Бие даалтын коэфциент ӨК / нийт эх үүсвэр<span> </span>0.428<span> </span>0.431<o:p /></span></font></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Хараат байдлын коэфциент<span> </span>/ нийт эх үүсвэр<span> </span>2.334<span> </span>2.32 <o:p /></span></font></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Эх үүсвэрийн квота = гадны капитал / ӨК<span> </span>1.334<span> </span>1.32 <o:p /></span></font></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Урт хугацаат зээлийн оролцоо = УХӨТ / НЭҮ<span> </span>0.386<span> </span>0.35 <o:p /></span></font></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Удаан гүйлгээтэй<span> </span>хөрөнгө хөрөнгө оруулалтын бүтцийн коэфциент = УХӨТ үндсэн хөрөнгө + хөрөнгө оруулалт<span> </span>0.4226<span> </span>0.376<o:p /></span></font></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Гадны капиталын бүтцийн коэфциент<span> </span>= УХӨТ / ГК<span> </span>0.676<span> </span>0.616<o:p /></span></font></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">БК бүтцийн коэфциентийн = УХӨТ / БК<span> </span>0.473<span> </span>0.448<o:p /></span></font></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Өөрийн эргэлтийн капиталын зохицуулалтын коэфциент = өөрийн эргэлтийн капитал / нийт хөрөнгө.<span> </span>0.201<span> </span>0.132</span><span><o:p /></span></font></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Н</span><span>өөц нөхөх цэвэр эргэлтийн хөрөнгийн оролцоо = цэвэр эргэлтийн хөрөнгө / материал нөөцийн зардал.</span><span lang="MN"><span> </span>1.119<span> </span>1.51 </span><span><o:p /></span></font></li> </ol> <p class="MsoHeading9" style="text-align: justify; line-height: normal;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">Дүгнэлт<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">-Гадны эх үүсвэрээс хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулах чадвар буюу бие даалтын ковцент 0.42 , 0.43 байгаа нь дунд зэрэг байгааг харуулж байна. Өөрийн капиталын оролцоо их байх тусам гадаад болон<span> </span>дотоодын зах зээлийн хүчингүй байдал түүний нөлөөнд бага өртөж үйл ажиллагаа хэвийн явуулах боломж бүрддэг.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">-Эх үүсвэрийн ковцент 2-оос их байгаа нь зээлийн баталгаа алдагдаж зээлдүүлэгчийн эрсдэл нэмэгдэнэ.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">-Эх үүсвэрийн квота 1-ээс хэтэрсэн нь санхүүжилт гадны хараат байдалд орж тогтворгүй байдал алдагдана.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">-Эргэлтийн хөрөнгийн оролцоо 1.1 , 1.5 байгаа нь сайн байгааг хауулаж байна.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span lang="MN">Ашигт ажиллагааны шинжилгээ<o:p /></span></strong></font></p> <p class="MsoBodyText" style="text-indent: 36pt;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Компаний эцсийн зорилго нь ашгаараа үйл ажиллагаа өргөжүүлэх явдал юм. Ашигт ажиллагаанд хөрөнгө оруулалт, зээлдүүлэгч, хувьцаа эзэмшигчид гол шалгуур болгодог бөгөөд хөрөнгө оруулалт үнийн бодлогын гол хэрэгсэл болдог. </span><span>Энэхүү шинжилгээ: <o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span>1.<span> </span></span></span><span>Ашгийн шинжилгээ<o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span>2.<span> </span></span></span><span>Ашигт ажиллагааны шинжилгээ гэж хоёр ангилна.<o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><u><span lang="MN">1.</span></u><u><span>Ашгийн шинжилгээ</span></u><span> пүүсийн орлогын тайланд үндэслэнэ. <o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>А. Орлогын бүтэц бүрэлдэхүүнийг тодорхойлдог.(Үндсэн үйл ажиллагааны орлого, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн үйл ажиллагааны орлого)<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Б. Зардлын бүтэц бүрэлдэхүүн (ББӨ, Удирдлагын зардал, борлуулалтын зардал, үйл ажиллагааны зардал, үйл ажиллагааны бус зардал) байна уу гэдгийг тодорхойлно.</span><span lang="MN"><span> </span><o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><u><span lang="MN">2.Ашигт ажиллагааны</span></u><span lang="MN"> үзүүлэлтүүдийг гурав ангилна.<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>1.Ашигт үндэслэн тооцсон<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>2.Үйлдвэрлэлийн<span> </span>активд үндэслэн тооцсон<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1029" style='position:absolute;left:0;text-align:left;z-index:251656192' from="369pt,21.6pt" to="369pt,273.6pt"/><![endif]--><!--[if !vml]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="position: absolute; z-index: 251656192; left: 0px; margin-left: 491px; margin-top: 28px; width: 2px; height: 338px;"><img height="338" width="2" src="file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif" v:shapes="_x0000_s1029" /></span><span lang="MN"><span> </span>3.Мөнгөн гүйлгээнд үндэслэн тооцсон<o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1027" style='position:absolute;left:0;text-align:left;z-index:251654144' from="0,15.4pt" to="468pt,15.4pt"/><![endif]--><!--[if !vml]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="position: absolute; z-index: 251654144; left: 0px; margin-left: -1px; margin-top: 20px; width: 626px; height: 2px;"><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif" v:shapes="_x0000_s1027" style="top: 2px; left: 0px; width: 494px; height: 84px;" /></span><span lang="MN">1.а<span> </span>Орлогоор<span> </span>2001 он<span> </span>2002 он<o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Цэвэр ашиг / БО<span> </span>( 0.0069 )<span> </span>0.0057 <o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг/ БО<span> </span>0.0139<span> </span>0.016<o:p /></span></font></p> <h2><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">Нийт ашиг/ БО<span> </span>0.1085<span> </span><span> </span>0.1348<o:p /></span></font></h2> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1030" style='position:absolute;left:0;text-align:left;z-index:251657216' from="0,19.8pt" to="468pt,19.8pt"/><![endif]--><!--[if !vml]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="position: absolute; z-index: 251657216; left: 0px; margin-left: -1px; margin-top: 25px; width: 626px; height: 2px;"><img height="2" width="626" src="file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif" v:shapes="_x0000_s1030" /></span><span lang="MN">1.б<span> </span>Өртгөөр<o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Цэвэр ашиг/ ББӨ<span> </span>( 0.0077 )<span> </span>0.0066<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1028" style='position:absolute;left:0;text-align:left;z-index:251655168' from="0,16.4pt" to="468pt,16.4pt"/><![endif]--><!--[if !vml]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="position: absolute; z-index: 251655168; left: 0px; margin-left: -1px; margin-top: 21px; width: 626px; height: 2px;"><img height="2" width="626" src="file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif" v:shapes="_x0000_s1028" /></span><span lang="MN">2,<o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Нийт хөрөнгийн ашигт ажиллагаа= ЦА/ НХ<span> </span>( 0.0031)<span> </span>0.0252<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Өөрийн капитал ашигт ажиллагаа = ЦА/ ӨК<span> </span>( 0.0072)<span> </span>0.0058<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Байнгын капитал ашигт ажиллагаа= ЦА/ БК<span> </span>(0.003)<span> </span>0.0032 <o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span>3.<span> </span></span></span><span lang="MN">Цэвэр мөнгөн гүйлгээ=Цэвэр ашиг+Элэгдлийн зардал<o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">-Борлуулалтаас олу байгаа цэвэр мөнгөн урсгал (Компанийн удирдлага)<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">-1¥-ийн<span> </span>ӨК-аас олж буй цэвэр мөнгөн орлого ( хувь нийлүүлэгч )<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">-1¥-ийн дайчлагдсан капиталаас олж байгаа ЦМО (зээлдүүлэгч)<o:p /></span></font></p> <table height="119" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" width="480" class="MsoNormalTable" style="text-align: justify; border: medium none; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="373" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 279.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span></span><span>Үзүүлэлт<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="150" style="border-style: solid solid solid none; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 112.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2001 он <o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="133" style="border-style: solid solid solid none; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>2002 он<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="373" style="border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 279.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Цэвэр мөнгөн гүйлгээ<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="150" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 112.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>13199035.3<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="133" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>35230290.4<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="373" style="border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 279.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>ЦМГ/Борлуулалт<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="150" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 112.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.0095<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="133" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.0262<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="373" style="border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 279.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>ЦМГ/Өөрийн капитал<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="150" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 112.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.0099<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="133" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.0265<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="373" style="border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 279.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>ЦМГ/Гадны капитал<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="150" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 112.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.0747<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="133" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>0.0201<o:p /></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="373" style="border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 279.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Нөхөн төлөгдөх хугацаа өк/цмг(</span><span lang="MN"> жил </span><span>)<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1026" style='position:absolute;left:0;text-align:left;flip:x; z-index:251653120' from="32.4pt,21.1pt" to="41.4pt,21.1pt"/><![endif]--><!--[if !vml]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="position: absolute; z-index: 251653120; left: 0px; margin-left: 42px; margin-top: 27px; width: 14px; height: 2px;"><img height="2" width="14" src="file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif" v:shapes="_x0000_s1026" /></span><span><span> </span>Гк/цмг(</span><span lang="MN"> жил </span><span>)</span><span lang="MN"><o:p /></span></font><!--[endif]--></p> </td> <td valign="top" width="150" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 112.5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>100<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>134<o:p /></span></font></p> </td> <td valign="top" width="133" style="border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99.9pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>38<o:p /></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>50</span></font></p> </td> </tr> </tbody> </table></m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry348041Mon, 26 Sep 2016 16:56:17 ULATСанхүүгийн шинжилгээний зохион байгуулалтhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry348052<div class="post-body"> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;">Өгөгдсөн сэдвийн дагуу ангийн ажил /курсын ажил/ дадлагын тайлан, эсээ, бие даалт, реферат, илтгэл, бичиж үйлчилнэ. Хямд үнээр боловсруулж өгнө. УТАС: 9080-6030&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="text-align: center;"></span><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Санхүүгийн шинжилгээний зохион байгуулалт</span></strong></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">1 Санхүүгийн шинэилгээний үндсэн зорилго чиглэлийг тодорхойлох</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">2 Санхүүгийн шинжилгээний ажлын хамрах хүрээг тодорхойлох</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">3 Санхүүгийн шинжилгээнд ашиглагдах бүртгэл санхүүгийн мэдээ тайлангууд түүнийг шалгах боловсруулахарга хэлбэрийг зааж өгөх</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">4 Шинжилгээний ажлыг эхлэх, дуусах, үргэлжлэх хугацааг тодорхойлох</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">5 Шинжилгээний дэс дараалал явуулах арга ашиглах техник хэрэгслийг тодорхойлох</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">6 Шинжилгээг хэн хаанаас гүйцэтгэхийг тодорхойлох</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">7 Шинжилгээний эцсийн үр дүнг үндэслэн үйл ажиллагаанд нь нэгдсэн үнэлэлт дүгнэлт өгөх журмыг тодорхойлох</span><!--break--></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Санхүүгийн шинжилгээг хийх дэс дараалал</span></strong></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">1 Урьдчилсан тойм гаргах:</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">А Компаний үйл ажиллагааны онцлогтой танилцах</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Б Санхүүгийн тайланг уншиж ололт дутагдалтай талыг илэрхийлэх</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">В Санхүүгийн хүндрэлд орж болзошгүй байдлыг үнэлэх</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">2 Байгууллагын хөрөнгө капиталын байдлыг үнэлэх</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">А Санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн туйлын ба харьцангуй өөрчлөлт буюу хэвтээ зэрэгцүүлэлт</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Б Хөрөнгө, эх үүсвэр, орлого зарлагын бүтэц бүрэлдэхүүний буюу босоо шинжилгээ</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">3 Санхүүгийн төлбөрийн чадварыг үнэлэх</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">4 Хөрөнгө капиталын ашиглалтыг үнэлэх</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">5 тогтворжилт өсөлт хөгжлийн динамикийг тодорхойлох</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">6 Санхүүгийн үзүүлэлтийн чиг хандлага хэтийн төлөвийг тодорхойлох</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">7 хөрөнгө орлогын шийвдэрүүдийг үнэлэх</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">8 Капиталын бүтэц зэх зээлийн өртгийг үнэлэх</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">9 Бизнесийн үйл ажиллагааг бүхэлд нь үнэлэх</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">10 ААН-ийн үйл ажиллагаанд нэгдсэн дүгнэлт өгөх дараалалтайгаар санхүүгийн шинжилгээг хийдэг.</span></p> <p><strong>Төлбөрийн чадварын шинжилгээ</strong></p> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Төлбөрийн чадвар гэдэг нь хүлээгдэж буй төлбөрийг хугацаанд нь төлж барагдуулах чадварыг харуулдаг.</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">ААНБ-н төлбөрийн чадварыг төлбөрийн чадварыг үнэлэхийн тулд төлбөрийнхэрэгслүүдийг төлбөр барагдуулах чадвараар нь, нөгөө талаас өр төлбөрийг нэхэмжлэгдэлх байдлаар ангилан балансын уялдаа холбоонд үндэслэн дүгнэлт өгч болно.</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Төлбөрийн хэрэгслүүдийг төлбөр барагдуулах чадвар буюу хөрвөх чадвараар нь:</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">А1 – Мөнгө үнэт цаас /хурдан хөрвөх/</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">А2 – Авлага /Хурдан борлогдох хөрөнгө/</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">А3 – Зардал ба нөөц /удаан борлогдох хөрөнгө/</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">А4 – Үндсэн хөрөнгө ба хөрөнгө оруулалт борлогдоход хэцүү гэж ангилна.</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Өр төлбөрийг нэхэмжлэгдэх байдлаар нь</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">П1 – Яаравчлагдсан өр /1-3 сарын хугацаатай/</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">П2 – Богино хугацаат зээл /3-6 сар/</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">П3 – Урт хугацаат өр төлбөр /6 сараас дээш сар /</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">П4 – Байнгын эх үүсвэр буюу хувь нийлүүлсэн хөрөнгө</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">П1,П2 нь байгууллагын төлбөрийн өнөөгийн боломжийг үнэлэхд ашиглана.</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">П3,П4 нь хэтийн боломжийг харахад ашиглана</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Байгууллагын төлбөрийн чадварыг нарийн тодорхойлох боломжтой. </span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Ингэхийн тулд:</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">1 Цэвэр эргэлтийн хөрөнгө</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">=</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp; нийт эргэлтийн хөрөнгө – Богино хугацаат өр төлбөр</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p> </p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">2 Нөхөлтийн коэффицент буюу эргэлтийн харьцааг К1 –ээр илэрхийлнэ.</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">К1</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">=</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Эргэлтийн хөрөнгө/ Богино хугацаат өр төлбөр</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"> </span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Энэ нь богино хугацаат өр төлбөрүүд эргэлтийн хөрөнгөөр хэрхэн баталгаажсаныг харуулдаг бөгөөд ойролцоогоор 2-3-н хооронд байвал зохимжтой юм. </span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p> </p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Төлбөрийн ойрын боломж буюу түргэн хөрвөх хөрөнгийн харьцаа</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">К2</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">=</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Мөнгөн хөрөнгө + Авлага / Богино хугацаат өр төлбөр </span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Энэ харьцааг төлбөрийг барагдуулахад нэн түрүүнд дайчлагдсан хөрөнгүүд нь хүрэлцэхүйц байгаа эсэхийг харуулдаг. 0,8 – 1 хооронд байвал хэвийн гэж үзнэ.</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p> </p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Төлбөрийн өнөөгийн боломж буюу үнэмлэхүй хөрвөх хөрөнгийн харьцаа.</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">К3</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">=</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Мөнгөн хөрөнгө + Түргэн борлогдох үнэт цаас </span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">/</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"> <span>богино хугацаат өр төлбөр</span></span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Энэ харьцаа нь байгууллагын төлбөрийн өнөөгийн чадварыг харуулах ба зохимжтой утга нь 0,2 байна.</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p> </p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Ажлын капиталын зохицуулалт </span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">К4</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">=</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Ажлын капитал / Өөрийн капитал&nbsp;&nbsp; </span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Ажлын капитал</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">=</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Эргэлтийн хөрөнгө - богино хугацаат өр төлбөр</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p> </p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Өөрийн эргэлтийн капиталын хангамж</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">К5</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">=</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Өөрийн капитал+ УХӨТ- Үндсэн хөрөнгө / Нийт эргэлтийн хөрөнгө</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p> </p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Эргэлтийн хөрөнгийн хувийн жин</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">К6</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">=</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Эргэлтийн хөрөнгө</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">/ Нийт эргэлтийн хөрөнгө</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Цэвэр эргэлтийн хөрөнгийн хувийн жин </span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">= </span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Цэвэр эргэлтийн хөрөнгө/Нийт эргэлтийн хөрөнгө</span></p> <p><strong>Санхүүгийн байдлын шинжилгээ</strong></p> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Аливаа байгууллагын санхүүгийн чадавхыг үнэлэхдээ нэг талаас төлбөрийн чадварыг нөгөө талаас үйл ажиллагааных нь цаашдын хэтийн төлөв, санхүүгийн чадвартайнь холбон авч үздэг. Санхүүгийн тогтвортой байдал нь тухайн байгууллагын санхүүгийн нөөцийн бүтэц бүрэлдэхүүн өөрийн ба гадны капиталын оролцоотойгоор тодорхойлогдоно. Тогтвортой байдлыг үнэлэхэд үнэмлэхүй болон харьцангуй үзүүлэлтийг тодорхойлно.</span></p> </div> <p> </p> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Үнэмлэхүй: </span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">А Материаллаг нөөцийн зардал </span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">&gt; </span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Өөрийн эргэлтийн капитал + БХӨТ5</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">БХӨТ5 /Хүүтэй зээлийн төлбөр/</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Б Материаллаг нөөцийн зардал </span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">&lt; </span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Өөрийн эргэлтийн капитал + БХӨТ5 санхүүгийн хямралд орсон үе.</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Харьцангуй:</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p> </p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Бие даалтын коэффицент</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">К6</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">=</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Эзний өмч / Нийт хөрөнгө</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Гадаад эх үүсвэрээс хараат бусаар зөвхөн өөрийн санхүүжилтээр бие дааж үйл ажиллагаагаа явуулах чадварыг илэрхийлнэ.Энэ нь 0,5 – 0,6 буюу 60</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">%</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"> - с багагүй байвал зохимжтой. Өөрийн капиталын оролцоо их байх тусам зээлдүүлэгчдийн итгэл нэмэгдэж тэдний хүлээх эрсдэл буурах болно. Энэ зорилгоор байгууллагын менежерүүд олсон ашгаасаааль болох ахиуц хэсгийг дотоод эргэлтэнд үлдээж, өөрийн капиталыг өсгөх бодлого явуулах ёстой. Өөрийн капиталыг өсгөх арга замууд:</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">А Хуримтлагдсан ашиг, элэгдлийн шимтгэлийн өсөлт</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Б Хувь нийлүүлсэн капиталыг нэмэгдүүлэх</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">В Хувьцааны зах зээлийн үнийг өсгөх</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Г Хөрөнгийн үнэлгээ, хандив тусламж авах</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p> </p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Хараат байдлын коэффицент</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">К7</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">=</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Нийт хөрөнгө / Өөрийн капитал</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p> </p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Коэффицентын утга нь нэгээс хоёрын хооронд байвал зохимжтой. Хэрвээ энэ утгань 1.5 гэж гарсанбол нийт хөрөнгийн 3/2 нь өөрийн, 3/1 нь гадны капитал болохыг харуулна.</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p> </p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Эх үүсвэрийн коэффицент</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">К8</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">=</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Гадны капитал / Өөрийн капитал</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Утга нь нэг байвал зохимжтой.</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p> </p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Урт хугацаат зээлийн төлбөрийн оролцоо</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">К9</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">=</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Црт хугацаат өр төлбөр/Нийт хөрөнгө</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p> </p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Өөрийн эргэлтийн капиталын зохицуулалт</span></p> </div> <div style="margin-bottom: 0in;" class="MsoNormal"> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">К10</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">= </span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Өөрийн эргэлтийн капитал / Нийт хөрөнгө.</span></p> </div> </div> </div> </div>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry348052Mon, 26 Sep 2016 16:53:31 ULATБогино хугацаат хөрөнгө оруулалтын талаарhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry350095<p> <span style="text-align: center;">Өгөгдсөн сэдвийн дагуу ангийн ажил /курсын ажил/ дадлагын тайлан, эсээ, бие даалт, реферат, илтгэл, бичиж үйлчилнэ. Хямд үнээр боловсруулж өгнө. УТАС: 9080-6030&nbsp;</span></p> <p> <div style="text-align: center;"><br /></div><span style="text-align: center;"></span> <img align="left" src="http://medleg.zaluu.com/skin/timthumb.php?src=admin_uls/snews/7/usult.png&amp;w=300&amp;zc=1" alt="Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт" /> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа</strong></span><br /><span style="font-size: small;"> Тайлант үед хийх төлбөрийн хэмжээнээс давсан илүүдэл мөнгөн хөрөнгийг ашиг олох зорилгоор зарцуулж байгаа үйл</span><br /><span style="font-size: small;"> ажиллагааг хөрөнгө оруулалт гэнэ. Хөрөнгө оруулалт нь компанийн үндсэн үйл ажиллагаагаар шууд тодорхойлогдохгүй</span><br /><span style="font-size: small;"> хөрөнгө юм.</span><br /><span style="font-size: small;"> <strong>Хөрөнгө оруулалт нь түргэн борлогдох үнэт цаас ба урт хугацаат хөрөнгө оруулалтаас бүрддэг. Түргэн борлогдох</strong></span><br /><span style="font-size: small;"> <strong>үнэт цаасанд ихэвчлэн богино хугацаат өмчийн үнэт цаас, түүнчлэн бондын хөрөнгө оруулалт, арилжааны бичиг,</strong></span><br /><span style="font-size: small;"> <strong>засгийн газрын өрийн бичиг, хадгаламжийн сертификат зэрэг бусад богино хугацаат мөнгөн хөрөнгө оруулалт</strong></span><br /><span style="font-size: small;"> <strong>хамаарна.</strong></span><br /><span style="font-size: small;"> Хөрөнгө оруулалтын үндсэн хэлбэр нь:</span><br /><span style="font-size: small;"> - Хугацаат хадгаламж</span><br /><span style="font-size: small;"> - Түргэн борлогдох үнэт цаас худалдан авах</span><br /><span style="font-size: small;"> - Урт хугацаат хөрөнгө оруулалтын тайлант үед ногдох хэсгийг санхүүжүүлэх.</span><br /><span style="font-size: small;"> <strong>&nbsp;Үнэлгээ</strong></span><br /><span style="font-size: small;"> Санхүүгийн тайланд түргэн борлогдох үнэт цаасаар хийсэн хөрөнгө оруулалтыг өртөг, зах зээлийн үнийн аль багаар нь</span><br /><span style="font-size: small;"> үнэлж илэрхийлнэ.</span><br /><span style="font-size: small;"> Худалдан авсан өдөр хөрөнгө оруулалтыг өртгөөр бүртгэдэг. Өртөг гэдэг нь үнэт цаасны худалдан авалтын үнэ, арилжаанд</span><br /><span style="font-size: small;"> өгсөн хөрөнгийн зах зээлийн үнэ буюу шагнал, хандиваар хүлээн авсан үнэт цаасны зах зээлийн үнэ дээр худалдан авалттай</span><br /><span style="font-size: small;"> шууд холбоотой бүх өртгийг нэмсэн дүн юм.</span><br /><span style="font-size: small;"> Хөрөнгө оруулалт болгон капиталжуулах дүн нь худалдан авсан хөрөнгө оруулалтын зах зээлийн үнээс хэтрэхгүй байвал</span><br /><span style="font-size: small;"> зохино.</span><br /><span style="font-size: small;"> Богино хугацаат түргэн борлогдох өмчийн үнэт цаасны дансны үнэ цэнэ нь түүний нэгдсэн u1257 .ртөг&nbsp; буюу нэгдсэн зах зээлийн</span><br /><span style="font-size: small;"> үнэ цэнээс бага байвал зохих ба зах зээлийн үнээс хэтэрсэн өртгийн дүнг <strong>үнэлгээний хасагдуулга </strong>байдлаар тайлагнадаг.</span><br /><span style="font-size: small;"> Түргэн борлогдох өмчийн үнэт цаасны борлуулалтаас хэрэгжсэн олз ба гарзыг гарсан тайлант жилийн цэвэр ашгийн</span><br /><span style="font-size: small;"> тооцоонд оруулдаг. Хэрэгжсэн олз буюу гарз гэдэг нь үнэлгээний хасагдуулгыг тооцоогүй анхны өртөг ба борлуулалтын</span><br /><span style="font-size: small;"> үнэ хоёрын зөрүү юм.</span><br /><span style="font-size: small;"> Нэгдсэн өртөг нэгдсэн зах зээлийн үнээс илүү гарсан дүн болох хэрэгжээгүй гарзыг орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрдөг.</span><br /><span style="font-size: small;"> Зах зээлийн үнэ цэнийн аливаа нөхөлт нь өртөг буюу шинэ өртгөөс илүү биш байлаа ч гэсэн хэрэгжээгүй олзыг хүлээн</span><br /><span style="font-size: small;"> зөвшөөрч, цэвэр ашиг тодорхойлоход оруулна.</span><br /><span style="font-size: small;"> Шинэ өртөг гэдэг нь эргэлтийн хөрөнгөөс эргэлтийн бус болгох ангилалтын өөрчлөлт эсвэл үнэ цэнийн байнгын</span><br /><span style="font-size: small;"> бууралтаар бий болдог.</span><br /><span style="font-size: small;"> Сангийн бусад богино хугацаат мөнгөн хөрөнгө оруулалтыг өртгөөр тайлагнана. Түр зуурын биш нөхцөл байдлаас</span><br /><span style="font-size: small;"> шалтгаалсан хөрөнгө оруулалтын үнэ цэнийн бууралтын аливаа гарзад тохируулга хийдэг. Шинэ суурийн дараах зах</span><br /><span style="font-size: small;"> зээлийн үнэ цэнийн дараагийн үеийн нөхөлтийг уг үнэт цаасыг борлуулах буюу данснаас хасах хүртэл хүлээн</span><br /><span style="font-size: small;"> зөвшөөрөхгүй. Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын урамшуулал ба хөнгөлөлтийг хорогдуулж элэгдүүлдэггүй.</span><br /><span style="font-size: small;"> <strong>&nbsp;Санхүүгийн тайланд тусгах</strong></span><br /><span style="font-size: small;"> Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтыг эргэлтийн хөрөнгийн хэсэгт мөнгөний дараа харуулдаг. Хугацаат хадгаламж</span><br /><span style="font-size: small;"> гэх мэт хугацаанаас өмнө дуусгаж болох илүүдэл мөнгөний богино хугацааны буюу түр орлуулалтыг мөнгөний дансны нэг</span><br /><span style="font-size: small;"> хэсэг болгон харуулж болно.</span><br /><span style="font-size: small;"> <strong>&nbsp;Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын бүртгэл</strong></span><br /><span style="font-size: small;"> Хадгаламж хэлбэрийн хөрөнгө оруулалтын бүртгэл:</span><br /><span style="font-size: small;"> Дт Хадгаламж</span><br /><span style="font-size: small;"> Кт Мөнгөн хөрөнгө</span><br /><span style="font-size: small;"> Хүүгийн орлого:</span><br /><span style="font-size: small;"> Дт Мөнгөн хөрөнгө</span><br /><span style="font-size: small;"> Кт Хүүгийн ашиг (Бусад ашиг)</span><br /><span style="font-size: small;"> Худалдан авсан түргэн борлогдох үнэт цаасыг өртгөөр нь:</span><br /><span style="font-size: small;"> Дт Түргэн борлогдох үнэт цаас (Үнэт цаасны төрлөөр )</span><br /><span style="font-size: small;"> Кт Мөнгөн хөрөнгө</span><br /><span style="font-size: small;"> Ногдол ашиг, эсвэл хүүгийн орлогын дүнгээр:</span><br /><span style="font-size: small;"> Дт Мөнгөн хөрөнгө</span><br /><span style="font-size: small;"> Кт Ногдол, эсвэл хүүгийн ашиг( Бусад ашиг)</span><br /><span style="font-size: small;"> Түргэн борлогдох үнэт цаасыг худалдан борлуулснаас үүссэн ашиг /алдагдал/-ийн дүнгээр:</span><br /><span style="font-size: small;"> Дт Мөнгө</span><br /><span style="font-size: small;"> Кт Түргэн борлогдох үнэт цаас</span><br /><span style="font-size: small;"> Түргэн борлогдох үнэт цаасыг худалдан борлуулсны ашиг</span><br /><span style="font-size: small;"> Түргэн борлогдох өмчийн үнэт цаасны нэгдсэн өртөг нь нэгдсэн зах зээлийн үнээс илүү гарсан бол</span><br /><span style="font-size: small;"> Дт Түргэн борлогдох өмчийн үнэт цаасны зах зээлийн үнийн бууралтын гарз</span><br /><span style="font-size: small;"> Кт Түргэн борлогдох өмчийн үнэт цаасны үнэлгээний хасагдуулга</span><br /><span style="font-size: small;"> Урт хугацаат хөрөнгө оруулалтын тайлант үед ногдох хэмжээгээр:</span><br /><span style="font-size: small;"> Дт Богино хугацаатай хөрөнгө оруулалт</span><br /><span style="font-size: small;"> Кт Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт гэж бүртгэнэ.</span></p>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry350095Mon, 26 Sep 2016 16:51:50 ULATМөнгөн хөрөнгийн бүртгэл.http://tugal.blog.gogo.mn/read/entry352239<div align="justify"><link href="file:///C:DOCUME%7E1userLOCALS%7E1Tempmsohtmlclip101clip_filelist.xml" rel="File-List" /><link href="file:///C:DOCUME%7E1userLOCALS%7E1Tempmsohtmlclip101clip_themedata.thmx" rel="themeData" /><link href="file:///C:DOCUME%7E1userLOCALS%7E1Tempmsohtmlclip101clip_colorschememapping.xml" rel="colorSchemeMapping" /><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--> <m:smallfrac m:val="off"> <m:dispdef> <m:lmargin m:val="0"> <m:rmargin m:val="0"> <m:defjc m:val="centerGroup"> <m:wrapindent m:val="1440"> <m:intlim m:val="subSup"> <m:narylim m:val="undOvr"> </m:narylim></m:intlim> </m:wrapindent><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Arhangai; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:643 0 131072 0 5 0;} @font-face {font-family:"Times New Roman Mon"; panose-1:2 2 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:519 0 0 0 135 0;} @font-face {font-family:"Arial Mon"; panose-1:2 11 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman Mon","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} h2 {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-link:"Heading 2 Char"; mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:2; font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-ansi-language:MN; font-weight:normal; mso-bidi-font-weight:bold;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Body Text Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p.MsoBodyText2, li.MsoBodyText2, div.MsoBodyText2 {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Body Text 2 Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p.MsoBodyText3, li.MsoBodyText3, div.MsoBodyText3 {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Body Text 3 Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#012F;} span.Heading2Char {mso-style-name:"Heading 2 Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Heading 2"; mso-ansi-font-size:14.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Arial Mon"; mso-hansi-font-family:"Arial Mon"; mso-ansi-language:MN; mso-bidi-font-weight:bold;} span.BodyTextChar {mso-style-name:"Body Text Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Body Text"; mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Arial Mon"; mso-hansi-font-family:"Arial Mon";} span.BodyText2Char {mso-style-name:"Body Text 2 Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Body Text 2"; mso-ansi-font-size:14.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Arial Mon"; mso-hansi-font-family:"Arial Mon";} span.BodyText3Char {mso-style-name:"Body Text 3 Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Body Text 3"; mso-ansi-font-size:14.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Arial Mon"; mso-hansi-font-family:"Arial Mon"; mso-ansi-language:#012F;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:990672798; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-1843754776;} @list l0:level1 {mso-level-start-at:2; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:-; mso-level-tab-stop:29.25pt; mso-level-number-position:left; margin-left:29.25pt; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} @list l1 {mso-list-id:1586260673; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:2057976422 1279841316 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l1:level1 {mso-level-tab-stop:138.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:138.0pt; text-indent:-18.0pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--> </m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac></div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span>Өөрөөр<span> </span>хэлбэл<span> </span>тус<span> </span>компаний<span> </span>эзэмшилд<span> </span>байгаа<span> </span>цаасан<span> </span>мөнгө,<span> </span>зоос,<span> </span>чек<span> </span>болон<span> </span>касс,<span> </span>банкны<span> </span>харилцахад<span> </span>байгаа<span> </span>мөнгө,<span> </span>валют<span> </span>зээлийн<span> </span>карт<span> </span>зэргийг<span> </span>мөнгөн<span> </span>хөрөнгө<span> </span>гэсэн<span> </span></span><span lang="MN">ойлголтонд</span><span><span> </span>багтаасан<span> </span>байдаг.<span> </span>Мөнгөн<span> </span>хөрөнгийн<span> </span>хөдөлгөөний<span> </span>болон<span> </span>мөнгөн<span> </span>хөрөнгийн<span> </span>үлдэгдлийн<span> </span>талаарх<span> </span>мэдээлэл<span> </span>нь<span> </span>тус<span> </span>компаний<span> </span>удирдлагад<span> </span>компаний<span> </span>санхүү<span> </span>мөнгөний<span> </span>бодлогыг<span> </span>тодорхойлох<span> </span>суурь<span> </span>нь<span> </span>болдог.<span> </span>Мөнгөн<span> </span>хөрөнгийн<span> </span>хөдөлгөөнийг<span> </span>мөнгөн<span> </span>орлого<span> </span>зарлагын<span> </span>журналд<span> </span>бүртгэхдээ<span> </span>касс<span> </span>болон<span> </span>харилцахыг<span> </span>тус<span> </span>тусад<span> </span>нь бүртгэдэг. “Улаанбаатар хивс” ХК ны<span> </span>дотоод<span> </span>дахь<span> </span>кассанд<span> </span>байгаа<span> </span>бэлэн<span> </span>мөнгө<span> </span>нь<span> </span>хамгийн<span> </span>чухал<span> </span>хэрэгцээтэй<span> </span>үед<span> </span>ашиглаж<span> </span>болох,<span> </span>өөрөөр<span> </span>хэлбэл<span> </span>мөнгөн<span> </span>хөрөнгөөс<span> </span>хамгийн<span> </span>түрүүнд<span> </span>эргэлтэнд<span> </span>орох<span> </span>боломжтой<span> </span>хөрөнгө<span> </span>юм.<span> </span>Тус<span> </span>компани<span> </span>нь<span> </span>тооцооны<span> </span>ажил гүйлгээг баримтжуулахдаа<span> </span>дараах<span> </span>анхан<span> </span>шатны<span> </span>баримтуудыг<span> </span>хөтөлнө.<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span><strong>Төлбөрийн<span> </span>даалгавар </strong></span><strong><span><span> </span>:</span></strong><span> нь гадагш<span> </span>мөнгө<span> </span>шилжүүлэхэд хэрэглэдэг.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span>Өөрөөр<span> </span>хэлбэл<span> </span>банкаар<span> </span>гүйлгээ<span> </span>хийхийн <span> </span>тулд<span> </span>бичиж<span> </span>анхан<span> </span>шатны<span> </span>бүртгэлд<span> </span>тусгана.<span> </span>Уг<span> </span>баримтыг<span> </span>гурван<span> </span>%<span> </span>бэлдэж<span> </span>хоёр<span> </span>хувийг<span> </span>нь<span> </span>банканд,,<span> </span>үлдсэн<span> </span>хувийг<span> </span>нь<span> </span>өөртөө<span> </span>үлдээнэ.<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span><span> </span><strong>Төлбөрийн<span> </span>нэхэмжлэх</strong><span> </span><strong>: </strong>нь<span> </span>бусдаас<span> </span>авах<span> </span>мөнгө<span> </span>болон<span> </span>авлагыг<span> </span>авах<span> </span>үед<span> </span>ашиглагдана.<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Бэлэн<span> </span>мөнгөний<span> </span>чекийг<span> </span>бэлэн<span> </span>мөнгө<span> </span>хүлээн авахад ашигладаг.<span> </span>Энэ<span> </span>баримтыг<span> </span>зөвхөн<span> </span>кассын<span> </span>нярав<span> </span>авах<span> </span>эрхтэй.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span><strong>Аккр</strong></span><strong><span lang="MN">е</span></strong><strong><span>дитив</span></strong><span> <strong>:</strong>- өөр нэгэн байгууллага манай байгууллагаас мөнгө нэхэмжлэсэн тохиолдолд энэ мөнгийг манай зүгээс төлөх ёсгүй тохиолдолд 3 хоногийн дотор нөгөө байгууллагад аккердитив бичиж өгнө.<span> </span>.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span><strong><span> </span>Бэлэн<span> </span>мөнгөний<span> </span>тооллого</strong> <strong>:</strong> Энэ<span> </span>нь<span> </span>кассанд<span> </span>тооллого<span> </span>хийхийг<span> </span>хэлнэ.<span> </span>Кассан<span> </span>дахь<span> </span>мөнгийг<span> </span>дэвсгэр<span> </span>дэвсгэртээр<span> </span>нь<span> </span></span><span lang="MN">тоолж</span><span><span> </span>орлого<span> </span>зарлагаар<span> </span>нь<span> </span>ялган<span> </span>тоолж<span> </span>үлдэ</span><span>г</span><span>длийг<span> </span>тоолно.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span><strong>Төлбөрийн<span> </span>картууд</strong> <strong>: </strong>Үүнд<span> </span>касс<span> </span>болон<span> </span>харилцахын<span> </span>мөнгөн<span> </span>орлого<span> </span>зарлагын<span> </span>журналууд<span> </span>багтана.</span><span lang="MN"><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span>Касс<span> </span>болон банкны<span> </span>харилцах<span> </span>дансаар<span> </span>гарсан<span> </span>мөнгөн<span> </span>хөрөнгийн<span> </span>гүйлгээг<span> </span>тус<span> </span>тусад<span> </span>нь<span> </span>мөнгөн<span> </span>хөрөнгийн<span> </span>журналд<span> </span>тусгана.<span> </span>Мөнгөн<span> </span>хөрөнгийн<span> </span>хөдөлгөөний<span> </span>дөрвөн<span> </span>журналыг<span> </span>хөтөлдөг.<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><strong><span><span> </span></span></strong><span lang="MN"><span> </span><strong><span> </span>Бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын баримт<span> </span>/ Хав .1/<span> </span><o:p /></strong></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;"><span> </span>Бэлэн мөнгөний гүйлгээ, түүний хадгалалт хамгаалалт , бүрэн бүтэн байдлыг хангах зорилгоор бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын баримтыг хөтлөнө. Байгууллагын удирдлагын шийдвэрийн дагуу хариуцсан нягтлан бодогч<span> </span>бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын баримтыг бичиж нэг, хоёрдугаар гарын үсэг зурагдсаны дараа мөнгөний нярав зохих гүйлгээг хийнэ. “Бэлэн мөнгөний орлогын баримт”-аар бэлэн мөнгийг тоолж хүлээн авч, зарлагын баримтыг үндэслэн бэлэн мөнгөнийг хүлээлгэж өгнө. Эдгээр баримтуудыг 2% үйлдэж , мөнгө тушаагч эсвэл хүлээн авагч<span> </span>нарт 1 %-ийг нярав хадгалан “ Бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын баримтуудыг дагалдах баримт бичгийн хамт Бэлэн мөнгөний тайлангийн 1%-тай хавсарган, холбогдох нягтлан бодогчид тушаана. Бэлэн мөнгөний нярав тайлангийн 1 %-ийг өөртөө хадгална.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Бэлэн мөнгөний тооллогын баталгаа<o:p /></span></strong></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span style="font-size: 12pt;">Мөнгөн хөрөнгийн нярав ажил хүлээлцэхэд, тайлант хугацаа /улирал, жил/-ны эцэст, мөн ямар нэгэн гэнэтийн үйл явдал болоход болон гэнэтийн тооллого хийхэд бэлэн мөнгөний үлдэгдлийг дэвсгэрт буюу валютын төрөл тус бүрээр тоолж, бэлэн мөнгөний тооллогын баталгааг 2 % үйлдэнэ. Хариуцсан нягтлан бодогч нь тооллогын комиссоос үйлдсэн “Бэлэн мөнгөний тооллогын баталгаа”-ны 1 хувийг үндэслэн мөнгөн хөрөнгийн няравын тооцоог бодно.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><strong><span lang="MN">А</span></strong><strong><span>. Кассын<span> </span>орлогын<span> </span>журнал :</span></strong><span> Ажилчдын<span> </span>цалинг<span> </span>тавьж<span> </span>олгох<span> </span>болон<span> </span>зарим<span> </span>төрлийн<span> </span>эд<span> </span>зүйлс,<span> </span>бараа<span> </span>материалыг<span> </span>худалдан<span> </span>авах, үйлчилгээний<span> </span>төлбөрийг<span> </span>төлөх<span> </span>зорилгоор<span> </span>кассанд<span> </span>авчирсан<span> </span>бэлэн<span> </span>төгрөг,<span> </span>валютын<span> </span>орлогыг<span> </span>энэ<span> </span>журналд<span> </span>бүртгэж<span> </span>холбогдох<span> </span>дансны<span> </span>бичилтийг<span> </span>хийнэ.<span> </span>Кассын<span> </span>бэлэн<span> </span>мөнгөний<span> </span>орлоготой<span> </span>холбогдох<span> </span>дараах<span> </span>журналын<span> </span>бичилтийг<span> </span>хийнэ.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span>Дебет:<span> </span>кассанд<span> </span>байгаа<span> </span>бэлэн<span> </span>мөнгө<span> </span><span> </span><span> </span>xxx<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span>УБ<span> </span>дахь<span> </span>бэлэн<span> </span>мөнгө<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span><span> </span>Кредит: мөнгөн<span> </span>хөрөнгийн<span> </span>нэгтгэл<span> </span><span> </span></span><span lang="MN"><span> </span></span><span>xxx<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span>борлуулалтын<span> </span>орлогын<span> </span>дансд<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span></span><span lang="MN"><span> </span><span> </span></span><span>борлуулалтын<span> </span>нэгтгэл<span> </span>дансд <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span></span><span lang="MN"><span> </span><span> </span>ажилчдад<span> </span>олгосон<span> </span>урьдчилгаа<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span lang="MN"><span> </span>Улаанбаатар хивс ХК- ийн нэрийн барааны дэлгүүрүүдийн борлуулалтын<span> </span>мөнгөн<span> </span>орлогуудыг<span> </span>“Борлуулалтын<span> </span>нэгтгэл”<span> </span>дансуудад<span> </span>хуримтлуулан<span> </span>бүртгэнэ.<span> </span>Сарын<span> </span>эцэст<span> </span>холбогдох<span> </span>зарлагын<span> </span>баримтуудыг<span> </span>авчирч<span> </span>гүйлгээг<span> </span>тодорхой<span> </span>болгосны<span> </span>үндсэн<span> </span>дээр <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span lang="MN">борлуулалтын<span> </span>нэгтгэл<span> </span>дансуудыг<span> </span>бүтээгдэхүүний<span> </span>нэр<span> </span>төрлөөр<span> </span>нь<span> </span>нээсэн<span> </span>дансуудад<span> </span>хуваарилна.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><strong><span lang="MN"><span> </span>Кассын<span> </span>зарлагын<span> </span>журнал: </span></strong><span lang="MN">Кассаас<span> </span>тавьж<span> </span>олгосон<span> </span>цалингийн<span> </span>урьдчилгаа,<span> </span>бэлэн<span> </span>мөнгөөр<span> </span>худалдан<span> </span>авсан<span> </span>бараа<span> </span>материал,<span> </span>эд<span> </span>зүйлс<span> </span>худалдан<span> </span>авах<span> </span>зэрэг<span> </span>ажил<span> </span>гүйлгээг<span> </span>энэ<span> </span>журналд<span> </span>бүртгэнэ.<span> </span>Кассын<span> </span>зарлагатай<span> </span>холбогдох<span> </span>дараах<span> </span>журналын<span> </span>бичилтийг<span> </span>хийнэ.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span lang="MN"><span> </span>Дебет:<span> </span>мөнгөн<span> </span>хөрөнгийн<span> </span>нэгтгэл<span> </span>данс<span> </span>xxx<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span lang="MN"><span> </span>ваучерийн<span> </span>өглөг<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span lang="MN"><span> </span>Кредит:<span> </span>кассанд<span> </span>байгаа<span> </span>бэлэн<span> </span>мөнгө<span> </span>xxx<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span lang="MN"><span> </span><span> </span>УБ<span> </span>дахь<span> </span>бэлэн<span> </span>мөнгө<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span lang="MN"><span> </span><strong>Кассын<span> </span>тайлан :</strong><span> </span>Кассын<span> </span>нярав<span> </span>кассын<span> </span>орлого<span> </span>зарлагыг<span> </span>тооцсон<span> </span>анхан<span> </span>шатны<span> </span>баримтуудаа<span> </span>үндэслэн<span> </span>кассын<span> </span>тайланг<span> </span>өдөр<span> </span>бүрээр<span> </span>гаргаж<span> </span>орлогч<span> </span>ня-бо-д<span> </span>шалгуулах<span> </span>бөгөөд<span> </span>ня-бо<span> </span>уг<span> </span>тайланг<span> </span>шалгаж<span> </span>нягтлан <span> </span>бодох<span> </span>бүртгэлд<span> </span>тусгадаг.<span> </span>Тухайлбал кассын тайланг дараах байдлаар<span> </span>бэлтгэдэг:<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span lang="MN"><span> </span>Кассын<span> </span>эхний<span> </span>үлдэгдэл <span> </span>xxx<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span lang="MN"><span> </span>нэмэх нь:<span> </span>кассын<span> </span>орлого<span> </span><span> </span>xxx<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span lang="MN"><span> </span>хасах<span> </span>нь:<span> </span>кассын<span> </span>зарлага<span> </span><u>xxx</u><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span lang="MN"><span> </span>Кассын<span> </span>эцсийн<span> </span>үлдэгдэл<span> </span><u>xxx </u><span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><strong><span style="font-size: 12pt;">Б. Харилцахын хуулгын боловсруулалт</span></strong><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt;"> /Хав.2/<o:p /></span></strong></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span style="font-size: 12pt;">Харилцахын хуулгын боловсруулалтыг дараах байдлаар хийж болдог.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span style="font-size: 12pt;">Орлого нь нэхэмжлэхээр, зардал нь чек, төлб</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">ө</span><span style="font-size: 12pt;">рийн даалгавараар хийгдэнэ.<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span><strong>Харилцах<span> </span>дансны<span> </span>орлогын<span> </span>журнал </strong>.<strong> </strong>Банкны<span> </span>харилцах дансуудад<span> </span>банкны<span> </span>харилцахын<span> </span>хуулгаар<span> </span>орсон<span> </span>мөнгөн<span> </span>орлогыг<span> </span>энэ<span> </span>журналд<span> </span>бүртгэнэ.<span> </span>Уг<span> </span>журналтай<span> </span>холбогдох<span> </span>журналын<span> </span>бичилт<span> </span>нь:<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span>Дебет:<span> </span>банкны<span> </span>харилцах<span> </span>дансууд<span> </span>xxx<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span>Кредит:<span> </span>борлуулалтын<span> </span>орлогын<span> </span>дансууд<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span>борлуулалтын<span> </span>орлогыг<span> </span>нэгтгэл<span> </span>дансууд<span> </span>xxx<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span>худалдан<span> </span>авагчаас<span> </span>авах<span> </span>авлага<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span>бусад<span> </span>авлага<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span><span> </span>орлогын<span> </span>бусад<span> </span>дансууд<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span>урьдчилж<span> </span>орсон<span> </span>орлого<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span><strong><span> </span>Орлогын<span> </span>бусад<span> </span>дансууд</strong><span> </span>гэдэгт бараа материал борлуулсаны орлого, үндсэн<span> </span>хөрөнгө<span> </span>борлуулсаны<span> </span>орлого<span> </span>болон<span> </span>ашиглалтаас<span> </span>хассаны<span> </span>ашиг<span> </span>алдагдал,<span> </span>түрээсийн<span> </span>орлого,<span> </span>гуанзны<span> </span>орлого,<span> </span>гадаад<span> </span>валютын<span> </span>ханшийн<span> </span>зөрүүгийн<span> </span>ашиг<span> </span>алдагдал<span> </span>гэх<span> </span>мэт<span> </span>дансуудыг<span> </span>багтааж<span> </span>ойлгоно.<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><strong><span><span> </span>Харилцахын<span> </span>мөнгөн<span> </span>зарлагын<span> </span>журнал.</span></strong><span> Банкны харилцах дансуудаас<span> </span>гарсан<span> </span>мөнгөний<span> </span>зарцуулалтыг<span> </span>энэ<span> </span>журналд<span> </span>бүртгэж<span> </span>холбогдох<span> </span>дансны<span> </span>бичилтийг<span> </span>хийнэ.<span> </span>Жишээ<span> </span>нь:<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span>Дебет:<span> </span>ваучерийн<span> </span>өглөг<span> </span>xxx<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span>мөнгөний<span> </span>нэгтгэл<span> </span>данс<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span>Кредит:<span> </span>банкны<span> </span>харилцахын<span> </span>дансууд<span> </span>xxx<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Компанийн<span> </span>бараа<span> </span>бэлэн<span> </span>бүтээгдэхүүнийг<span> </span>бэлэн<span> </span>мөнгөөр<span> </span>худалдан<span> </span>авах,<span> </span>ямар<span> </span>нэгэн<span> </span>зориулалтаар<span> </span>мухлагаас<span> </span>бэлэн<span> </span>мөнгө<span> </span>татан<span> </span>авах<span> </span>зэргээс<span> </span>касст<span> </span>орлого<span> </span>орно.<span> </span>Касс<span> </span>орлого<span> </span>тооцохдоо кассын орлогын ордер<span> </span>бичиж<span> </span>анхан<span> </span>шатны<span> </span>бүртгэлд<span> </span>тусгадаг.<span> </span>Мөн<span> </span>бараа<span> </span>бэлэн<span> </span>бүтээгдэхүүнийг төрөл<span> </span>бүрийн<span> </span>хивс<span> </span>бэлэн<span> </span>мөнгөөр<span> </span>худалдах, ажилчдад<span> </span>цалин<span> </span>тавьж<span> </span>олгох,<span> </span>урьдчилгаа<span> </span>зэрэгт<span> </span>кассаас<span> </span>зарлага<span> </span>гарна.<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span style="font-size: 12pt;"><o:p> </o:p></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span style="font-size: 12pt;">Ингэхдээ<span> </span>кассын<span> </span>зарлагын<span> </span>ордер<span> </span>бичиж<span> </span>анхан<span> </span>шатны<span> </span>баримтанд<span> </span>тусгадаг.<span> </span>Кассын<span> </span>зарлагыг<span> </span>гүйцэтгэх<span> </span>захирал<span> </span>болон<span> </span>ерөнхий<span> </span>ня-бо-гийн <span> </span>цохолтоор<span> </span>гаргана.<span> </span>Бэлэн<span> </span>мөнгө<span> </span>авахыг<span> </span>хүсэгч<span> </span>бараа<span> </span>материал<span> </span>олгохыг<span> </span>хүссэн<span> </span>өргөдөл<span> </span>бичиж ,<span> </span>захирал,<span> </span>ерөнхий ня-бо нараар<span> </span>цохуулсаны<span> </span>дараа<span> </span>кассын<span> </span>няраваас<span> </span>очиж<span> </span>авна.<span> </span>Кассын<span> </span>орлого<span> </span>болон<span> </span>зарлагын<span> </span>гүйлгээг<span> </span>ня-бо<span> </span>нягтлан<span> </span>бодох<span> </span>бүртгэлд<span> </span>тусгахдаа<span> </span>гарсан<span> </span>гүйлгээ<span> </span>нэг<span> </span>бүртэй<span> </span>танилцаж<span> </span>зохих<span> </span>дансуудад<span> </span>хуваарилан<span> </span>бичдэг.<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span><strong>Харилцах<span> </span>дансны<span> </span>орлого,<span> </span>зарлага</strong></span><strong><span lang="MN">/Хав.3/-</span></strong><strong><span>ын<span> </span>талаар</span></strong><span>:<span> </span>“Улаанбаатар<span> </span>хивс”<span> </span>ХК<span> </span>нь<span> </span>Анод<span> </span>банк,<span> </span>ХХБ ,<span> </span>Хас банк,<span> </span>Экспорт<span> </span>Импорт банк<span> </span>зэрэг<span> </span>банкуудтай<span> </span>харилцах<span> </span>данстай<span> </span>бөгөөд<span> </span>ихэвчлэн<span> </span>Анод </span><span><span> </span></span><span>б</span><span>анк</span><span><span> </span>болон ХХБ банкуудтай<span> </span>харьцдаг<span> </span>байна.<span> </span>Мухлагийн НБД<span> </span>борлуулалтын<span> </span>орлого,<span> </span>харилцагч<span> </span>дансуудаар<span> </span>гуйвуулсан<span> </span>мөнгө<span> </span>зэрэг<span> </span>нь<span> </span>харилцахын<span> </span>орлого<span> </span>болдог.<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span>Харин<span> </span>компаний<span> </span>дотоод<span> </span>дахь<span> </span>касс<span> </span>руу<span> </span>чекээр<span> </span>бэлэн<span> </span>мөнгө<span> </span>авах,<span> </span>харилцагч<span> </span>байгууллага<span> </span>болон<span> </span>хувь<span> </span>хүмүүсийн<span> </span>данс<span> </span>руу<span> </span>бараа<span> </span>бүтээгдэхүүн<span> </span>худалдаж<span> </span>авсаны<span> </span>болон<span> </span>ажил<span> </span>үйлчилгээ<span> </span>гүйцэтгүүлсэний<span> </span>хөлсийг<span> </span>шилжүүлэх<span> </span>зэрэг<span> </span>нь<span> </span>харилцах<span> </span>дансны<span> </span>зардал<span> </span>болно.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span> </span><strong>Харилцах<span> </span>дансны<span> </span>орлого<span> </span>зарлага</strong> <strong>:</strong> нь<span> </span>банкны<span> </span>хуулга<span> </span>дээр<span> </span>тодорхой<span> </span>тусгагдсан<span> </span>байдаг<span> </span>бөгөөд<span> </span>банкны<span> </span>хуулга<span> </span>дээрх<span> </span>дебет<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span>гүйлгээ<span> </span>нь<span> </span>тухайн<span> </span>компаний<span> </span>хувьд<span> </span>зарлага,<span> </span>кредит<span> </span>гүйлгээ нь<span> </span>орлого<span> </span>болдог.<span> </span>Банкны<span> </span>гүйлгээ хийхийн<span> </span>тулд<span> </span>тухайн<span> </span>байгууллага төлбөрийн даалгавараар<span> </span>бичиж<span> </span>анхан<span> </span>шатны<span> </span>баримтанд<span> </span>тусгана.<span> </span>Борлуулалтын<span> </span>болон<span> </span>хийж<span> </span>гүйцэтгэсэн<span> </span>ажил<span> </span>үйлчилгээний<span> </span>орлого<span> </span>банкан<span> </span>дахь<span> </span>харилцахаар<span> </span>дамжин<span> </span>орж<span> </span>ирэхдээ<span> </span>мөн<span> </span>төлбөрийн<span> </span>даалгавараар<span> </span>хийгдэнэ.<span> </span>Тухайн<span> </span>дансанд<span> </span>орсон<span> </span>болон<span> </span>гарсан<span> </span>ажил<span> </span>гүйлгээ<span> </span>бүрийн<span> </span>төлбөрийн<span> </span>даалгавар<span> </span>тухайн<span> </span>байгууллагад<span> </span>нэг<span> </span>хувь<span> </span>байх<span> </span>ёстой<span> </span>бөгөөд<span> </span>эдгээр<span> </span>анхан<span> </span>шатны<span> </span>баримтуудад<span> </span>үндэслэн<span> </span>нягтлан<span> </span>бодох<span> </span>бүртгэлд<span> </span>тусгана.<span> </span>Банкны<span> </span>хуулга<span> </span>нь<span> </span>байгууллагын<span> </span>харилцах<span> </span>дансаар<span> </span>орсон<span> </span>болон<span> </span>гарсан<span> </span>мөнгөний <span> </span>хэмжээг<span> </span>илэрхийлэгч<span> </span>баримт<span> </span>юм.<span> </span>Банкны<span> </span>гүйлгээг<span> </span>зөвхөн<span> </span>тооцооны<span> </span>болон<span> </span>ерөнхий<span> </span>ня-бо<span> </span>хийдэг.<span> </span>“Улаанбаатар<span> </span>хивс”<span> </span>ХК<span> </span>нь<span> </span>олон<span> </span>банкинд<span> </span>харилцах<span> </span>данстай<span> </span>бөгөөд<span> </span>тэдгээр<span> </span>нь<span> </span>бүгд<span> </span>хоорондоо<span> </span>ялгагдах<span> </span>кодтой<span> </span>байдаг<span> </span>байна.<span> </span></span><span>Жишээ<span> </span>нь:<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="margin-left: 138pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;" class="MsoNormal"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span>1.<span> </span></span></span><span>1105-0000 – Анод банк харилцах<span> </span>төгрөг <o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="margin-left: 138pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;" class="MsoNormal"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span>2.<span> </span></span></span><span>1102-0000- Шинчлэл банкны</span><span lang="MN"> хар</span><span>илцах - төгрөг<o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="margin-left: 138pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;" class="MsoNormal"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span><span>3.<span> </span></span></span><span>1103-0000- </span><span lang="MN">Э</span><span>кс, имп<span> </span>банк<o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt;"><span> </span>Бэлэн мөнгө олгохыг хүссэн өргөдөл<span> </span>/НХМаягт МХ-3/<span> </span><o:p /></span></strong></font></p> <div align="justify"> </div> <h2 align="justify"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;"><span> </span>Бэлэн мөнгө авах хүмүүс бэлэн мөнгө олгохыг хүссэн өргөдлийг асуулалтын дагууу 1% нөхөн бичиж, гарын үсгээ зурсны дараа дарга, ерөнхий<span> </span>нягтлан бодогчоор цохуулж, гарын<span> </span>үсэг зуруулан, бэлэн мөнгөний зарлагын баримт хавсаргахаар хариуцсан нятлан бодогчид өгч, няраваас мөнгөө авч, баримтын 1 %-ийг няравт үлдээнэ.<span> </span><o:p /></span></font></h2> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;"><span> </span><strong>В.</strong> Аливаа бизнесийн байгууллага өөрийн сул чөлөөтэй байгаа мөнгөн хөрөнгөөрөө хөрөнгө оруулалт хийх эсвэл банкинд хадгалуулах зэргээр эдийн засгийн ашигтай ажиллагааг<span> </span>эрхэмлэдэг билээ. Түүнээс гадна өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаанд шаардагдах мөнгөн хөрөнгийг Жижиг мөнгөн сан хэлбэрээр байрлуулдаг бөгөөд бусад мөнгөтэй холбоотой ажил гүйлгээг чекээр хийхийг эрмэлздэг. Энэ нь бас нэг талдаа хяналт болж чаддаг. Компани бүр өөрийн гэсэн банкин дахь харилцах данстай байдаг бөгөөд мөнгөн, валютын гэж байдаг. Байгууллага харилцахаас ямар нэг зардал гаргах болбол чек, төлбөрийн даалгавар<strong> </strong>бичдэг. Орлого орсон эсэхийг банкны хуулгаар мэдэж болдог. Сар улирлын эцэст банк тухайн байгууллагын банкны тохируулгын тайланг гаргаж өгдөг. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;"><span> </span>Өдөр тутам гарах зардлуудад хоолны мөнгө, унааны мөнгө, жижиг бичиг хэргийн зардал, түлш шатахууны зардал гэх мэт .<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;"><span> </span>Мөнгө олгохыг хүссэн өргөдлийг үндэслэн мөнгөний нярав мөнгөн зарлагын баримт үйлддэг.<span> </span>Жижиг мөнгөн сан байгуулах журналын бичилт нь :<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;"><span> </span>Дт<span> </span>Жижиг мөнгөн сан<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;"><span> </span>Кт<span> </span>Мөнгө<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">Жижиг мөнгөн сан илүүдэлтэй /</span><span style="font-size: 12pt;">дутагдалтай / байна гэж үзвэл :<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Дт<span> </span>Мөнгө<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Кт<span> </span>Жижиг мөнгөн сан<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span style="font-size: 12pt;">Уг санг нөхөн дүүргэх үед зарлагын баримтуудыг үндэслэн чек бичсэн дүнгээр:<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Дт<span> </span>Холбогдох зардлын данс<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Кт<span> </span>Мөнгө<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span><strong>Г.</strong> Мөнгөн хөрөнгийн хадгалалт ашиглалтанд тавих гол хяналт нь:<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="margin-left: 29.25pt; text-indent: -18pt;" class="MsoBodyText2"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span style="font-size: 12pt;"><span>-<span> </span></span></span><span style="font-size: 12pt;">Бэлэн мөнгөний гэнэтийн тооллого хийх<o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="margin-left: 29.25pt; text-indent: -18pt;" class="MsoBodyText2"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span style="font-size: 12pt;"><span>-<span> </span></span></span><span style="font-size: 12pt;">Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэх ажиллагааг зарлагадах ажил үүргээс тусад нь зохион байгуулах <o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="margin-left: 29.25pt; text-indent: -18pt;" class="MsoBodyText2"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span style="font-size: 12pt;"><span>-<span> </span></span></span><span style="font-size: 12pt;">Зарцуулалтанд хяналт тавих зорилгоор өдөр тутмын үйл мөнгөн зарлагыг жижиг мөнгөн сангаас,<span> </span>бусад зарлагыг чекээр хийх<o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-indent: 18pt;" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span style="font-size: 12pt;"><o:p> </o:p></span></font></p> <div align="justify"> <p> <font size="2" face="courier new,courier,monospace"><span style="font-size: 12pt;">Тухайн өдөр гарсан ажил гүйлгээ бүрийг нэг бүрчилэн баримттай нь тулган шалгаж, баталгаажуулах.</span></font></p> <p> </p><link rel="File-List" href="file:///D:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_filelist.xml" /><link rel="themeData" href="file:///D:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_themedata.thmx" /><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///D:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_colorschememapping.xml" /><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">Өгөгдсөн сэдвийн дагуу ангийн ажил /курсын ажил/ дадлагын тайлан, эсээ, бие даалт, реферат, илтгэл, бичиж үйлчилнэ. Хямд үнээр боловсруулж өгнө. УТАС: 9080-6030&nbsp;</span></p> </div>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry352239Mon, 26 Sep 2016 16:48:14 ULATНИЙГМИЙН ДААТГАЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ ?http://tugal.blog.gogo.mn/read/entry352247<div class="PostHead"><span class="style3">Даатгал гэдэг нь эрсдэлийг хаах гэсэн утгатай грек үгнээс гаралтай юм </span><br /> </div> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="style1"><strong>Нийгмийн даатгал нь иргэн болон тєр, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас зохих журмын дагуу шимтгэл тєлж нийгмийн даатгалын сан бvрдvvлэх , даатгуулагч єндєр наслах , хєдєлмєрийн чадвар алдах , євчлєх , ажилгvй болоход єєрт нь , тэрчлэн даатгуулагч нас барахад тvvний асрамжинд байсан хvмvvст хууль тогтоомжинд заасан тэтгэвэр , тэтгэмж, тєлбєр єгєх, агуулга бvхий нийгэм эдийн засгийн арга хэмжээ мєн.</strong></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="style1">Нийгмийн даатгал нь нэг талаас аж ахуйн нэгж, байгууллага нь ажилтныхаа нийгмийн хамгааллыг хангах нєхцєл болдог, нєгєє талаас даатгуулагч иргэний амьдралынхаа бvхий л vеийн туршид тухайлбал: хєдєлмєрлєх явцдаа болон євдєх, жирэмслэх, хvvхэд тєрvvлэх, осолд орох, ажилгvй болох, єндєр наслах, тахир дутуу болох тохиолдлуудад орлогогvй буюу орлого нь буурсан нєхцєлд нийгмийн баталгааг нь баталгаатайгаар хангадаг . </p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="style1">Нийгмийн даатгал бол нийгэм, эдийн засгийн өргөн хүрээтэй ойлголт юм.<br /> Хүний амьдрах хугацаанд дараахь эрсдэл бий болж, нийгмийн хамгаалал зайлшгүй шаардлагатай болдог</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="style1">Даатгуулагч, иргэний амьдралд тохиолдох эрсдэл : </p> <div align="justify"> <ul class="style1"> <li>Даатгуулагч, иргэн өндөр наслах (эрэгтэй 60 нас, эмэгтэй 55 нас хүрэх)</li> <li class="style1">Ердийн өвчин, ахуйн болон үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр хугацаагаар (ажиллаж байх хугацаандаа) алдах</li> <li class="style1">Эрхэлж байгаа ажлаас ямар нэгэн шалтгаанаар чөлөөлөгдсөж ажилгүй болох</li> <li class="style1">Асран хамгаалагч (даатгуулагч, иргэн) нь нас барахад түүний асрамжинд байгаа гэр бүлийн чадваргүй хүмүүсийн амьдралын баталгаа алдагдах<br /> Даатгуулагч, иргэн нь ямар нэгэн аж ахуйн нэгж, байгууллагад болон ажил хөдөлмөр эрхэлж байхдаа олж байсан хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй тэнцэх орлогоо дээрх аль нэг шалтгааны улмаас алдаж байнгын орлогын эх үүсвэргүй болсон тохиолдолд эрсдэл бий болдог.</li> <li class="style1">Эндээс үзэхэд хүмүүсийн амтдралын баталгаа алдагдаж орлогын эх үүсвэргүй болох энэхүү эрсдлийг нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэлбэрээр нөхөх үйл ажиллагааг НИЙНГМИЙН ДААТГАЛ гэнэ.</li> <li class="style1">Нийгмийн даатгын сангийн орлогын үндсэн эх үүсвэр нь аж ахуйн нэгж, байгууллага, тэдгээрт ажиллаж буй даатгуулагчдаас төлж буй нийгмийн даатгалын шимтгэлээс бүрдэнэ.</li> <li class="style1"> Даатгуулагч, иргэн бүр ажил, хөдөлмөр эрхэлсэн цагаас эхлэн нийгмийн даатгалд даатгуулж, шимтгэл төлж байгаа бол нийгмийн даатгалын үйлчилгээ хүртэнэ</li> </ul> </div> <p align="justify" class="style1"><br /> Иймээс залуу наснаас эхлэн ажил хөдөлмөр эрхэлж, нийгмийн даатгалд заавал даатгуулаж, насан туршийн амьдралын баталгаагаа найдвартай хангах нь иргэн бүрийн эрхэм үүрэг. <br class="style1" /> <br /> Нийгмийн даатгалын төрлүүд : </p> <div align="justify"> <ul class="style1"> <li> Тэтгэвэрийн даатгал</li> <li>Тэтгэмжийн даатгал</li> <li>Эрүүл мэндийн даатгал</li> <li>Үйлдвэрийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал</li> <li>Ажилгүйдлийн даатгал</li> </ul> </div> <p align="justify" class="style1">Даатгалын хэлбэр: </p> <div align="justify"> <ul> <li class="style1"> Заавал даатгуулах</li> <li class="style1">Сайн дураар даатгуулах</li> </ul> </div> <p align="justify" class="style1">Монгол улсад нийгмийн даатгалын шинэ тогтолцоо бий болсноос хойш 10 гаруй жил болж байна. Энэхvv даатгалын шинэ тогтолцоо нь иргэд, ажил олгогч, эзэд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж тусгай сан бүрдүүлэн уг сангаас аливаа эрсдэл тохиолдсон даатгуулагчдад шимтгэл төлсөн хугацаа, хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээнээс нь хамааралтайгаар тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоож, олгох харилцааг зохицуулж байгаа нийгмийн хамгааллын арга хэмжээний нэг төрөл юм.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="style1">Аливаа даатгал бол эрсдлийг зөөлрүүлэх, бууруулах, хохирлыг нөхөх агуулгыг илэрхийлж байдаг. Хүний амьдралд өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвараа алдах, ажилгүй болох, өвчлөх, тэжээгч нь нас барахад түүний асрамжинд байгаа гэр бүлийн чадваргүй гишүүд орлогогүй болох, үйлдвэрлэлийн осолд өртөх зэрэг урьдчилан таах боломжгүй нийгмийн шинжтэй / амьдралын / эрсдлээс гадна эдийн засгийн, байгалийн, улс төрийн хүчин зүйлийн нөлөөлснөөс болж иргэдийн орлого олох чадвар буурах сөрөг үр дагавар тохиолддог. Манай орны хувьд даатгалын хэлбэр, төрлүүдээс хүн амын амьдралын чадварт нөлөөлөх нийгмийн шинжтэй эрсдлийг нийгмийн даатгалын системээр дамжуулан иргэдийн нийгмийн баталгааг хамгаалах асуудлыг шийдвэрлэж байна.</p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="style1">Сүүлийн жилүүдэд нийгмийн даатгалын хамрах хүрээ өргөжиж, иргэдийн хувьд даатгуулах сонирхол нэмэгдэж байгаа төдийгүй даатгуулагчид нийгмийн даатгалын тогтолцоо, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр саналаа илэрхийлэх, нийгмийн даатгалын харилцааг судлах асуудлыг их, дээд сургуулийн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрт оруулах, шинжилгээ, судалгааны ажил хийх зэрэг бүтээлч хандлага идэвхижиж байна.</p> <p> </p><link rel="File-List" href="file:///D:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_filelist.xml" /><link rel="themeData" href="file:///D:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_themedata.thmx" /><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///D:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_colorschememapping.xml" /><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">Өгөгдсөн сэдвийн дагуу ангийн ажил /курсын ажил/ дадлагын тайлан, эсээ, бие даалт, реферат, илтгэл, бичиж үйлчилнэ. Хямд үнээр боловсруулж өгнө. УТАС: 9080-6030&nbsp;</span></p>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry352247Mon, 26 Sep 2016 16:47:09 ULATНябо-бүртгэл /Хөрөнгө гэж юу вэ/http://tugal.blog.gogo.mn/read/entry350094<p> <br /> <img align="left" src="http://medleg.zaluu.com/skin/timthumb.php?src=admin_uls/snews/6/hurungu.jpg&amp;w=300&amp;zc=1" alt="Хөрөнгө гэж юу вэ" /> <span style="font-size: small;"><strong>Хөрөнгө гэж юу вэ.</strong></span><br /><span style="font-size: small;"> Хөрөнгө гэдэг нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшиж байгаа эсвэл тухайн байгууллагын хяналтад байгаа мөнгөөр хэмжигдэх боломжтой эдийн засгийн нөөц баялгийг хэлнэ. Нягтлан бодох бүртгэлд хөрөнгийг эргэлтийн ба эргэлтийн бус гэж ангилна.</span><br /> <br /><span style="font-size: small;"> <strong>Ялгаа нь эргэлтийн бус хөрөнгөд элэгдэл тооцдог бол эргэлтийн хөрөнгөд элэгдэл тооцдоггүй.</strong> </span><br /><span style="font-size: small;"> Эргэлтийн хөрөнгө гэдэг нь жилийн дотор мөнгө болон хөрвөх чадвартай хөрөнгүүдийг хэлнэ.Үүнд: </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мөнгөн хөрөнгө </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Дансны авлага </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /Найдваргүй авлагын нөөц/ </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;БХХО буюу түргэн борлогдох үнэт цаас </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Түүхий эд материал&nbsp; </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Дуусаагүй &nbsp;үйлдвэрлэл </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Бэлэн бүтээгдэхүүн </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Хангамжийн материал </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Урьдчилж төлсөн зардал </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Урьдчилж төлсөн тооцоо</span><br /><span style="font-size: small;"> Эргэлтийн бус хөрөнгө гэдэг нь жилээс дээш хугацаанд тухайн ААНБ-н үйл ажиллагаанд нь ашиглагддаг хөрөнгүүдийг хэлнэ. Эргэлтийн бус хөрөнгийг дотор нь 2 ангилна.</span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Үндсэн хөрөнгө буюу биет хөрөнгө </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Биет бус хөрөнгө</span><br /><span style="font-size: small;"> 1. Үндсэн хөрөнгө буюу биет хөрөнгө гэдэг нь ААНБ-н үйл ажиллагаанд нэг жилээс дээш хугацаанд ашиглагддаг биетэй бодитой оршдог анхны өртгөө үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүндээ шингээх замаар элэгддэг хөрөнгүүдийг хэлнэ.</span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Анхны өртөг=Худалдаж авсан үнэ+олж бэлтгэхтэй холбоотой гарсан бүх зардал </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Газар </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Барилга байгууламж </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; /Барилгын хуримтлагдсан элэгдэл / </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Тоног төхөөрөмж,тавилга эд хогшил </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; /МТТ,ТЭХ хуримтлагдсан элэгдэл / </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Бусад үндсэн хөрөнгө </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; /Хуритлагдсан элэгдэл / </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Дуусаагүй барилга </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Мал амьтан</span><br /><span style="font-size: small;"> <strong>Элэгдэл тооцох жилүүд:</strong> </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Барилга-40 жил </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Тоног төхөөрөмж,тавилга эд хогшил-10жил </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Компьютер-3 жил </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Бусад хөрөнгө-10 жил</span><br /><span style="font-size: small;"> Монгол улсын хуулинд газарт хэзээ ч элэгдэл тооцохгүй гэж заасан байдаг. </span><br /> <br /> <br /><span style="font-size: small;"> Биет бус хөрөнгө гэдэг нь биетэй бодитой оршихгүй боловч ирээдүйд үр өгөөжөө өгч байдаг хөрөнгүүдийг хэлнэ.Үүнд:</span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Патент </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Лиценз </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Зохиогчийн эрх </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Худалдааны тэмдэг </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Зохион байгуулалтын зардал</span><br /><span style="font-size: small;"> Биет бус хөрөнгийг хугацаа заасан бол заасан хугацаагаар нь, хугацаа заагаагүй бол&nbsp;&nbsp; 10-н жилээр&nbsp;хорогдуулна. </span><br /><span style="font-size: small;"> &nbsp;Хөрөнгө нь эхний болон эцсийн үлдэгдэлтэй байж болно.</span><br /><span style="font-size: small;"> <strong><br /> ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ</strong></span><br /><span style="font-size: small;"> Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны цикл ба 1 жилийн аль уртад нь эсвэл 1 жилийн дотор хэвийн үйл</span><br /><span style="font-size: small;"> ажиллагаанд зарцуулах болон бусад зориулалтаар ашиглах мөнгөн хөрөнгө, богино хугацаат хөрөнгө оруулалт, дансны</span><br /><span style="font-size: small;"> авлага, урьдчилж төлсөн төлбөр, бараа материал нь эргэлтийн хөрөнгөнд хамрагдана.</span><br /><span style="font-size: small;"> Үйл ажиллагааны цикл гэдэг нь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд ашиглах бараа, үйлчилгээг худалдан авахаас эхлээд</span><br /><span style="font-size: small;"> борлуулалт ба дараагийн цуглуулалтаас эцсийн мөнгөн орлого хэрэгжүүлэх хүртэлх хугацаа юм.</span><br /><span style="font-size: small;"> <strong>&nbsp;МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ</strong></span><br /><span style="font-size: small;"> <strong>&nbsp;Мөнгөн хөрөнгөнд хамрагдах зүйлс</strong></span><br /><span style="font-size: small;"> Байгууллагын касс болон харилцах дансанд байгаа төгрөг, гадаад валют, тусгай зориулалт бүхий мөнгөн сан, мөнгөтэй</span><br /><span style="font-size: small;"> адилтгах бусад зүйлсийг мөнгөн хөрөнгөнд хамааруулна.</span><br /><span style="font-size: small;"> Тусгай зориулалт бүхий мөнгөн санд жижиг мөнгөн сан, цалин ба ногдол ашгийн сан зэрэг орно.</span><br /><span style="font-size: small;"> Мөнгөний адилтгагч нь (1) тодорхой мөнгөн дүнд шууд хөрвөх, (2) хүүний түвшний өөрчлөлтөөр бараг эрсдэл хүлээхгүй</span><br /><span style="font-size: small;"> байхаар богино хугацаатай байх гэсэн 2 шинжийг хоёуланг агуулсан хөрөнгө оруулалт юм. Өөрөөр хэлбэл, 3 сар буюу</span><br /><span style="font-size: small;"> түүнээс бага хугацаатай хөрөнгө оруулалтыг хэлнэ. Үүнд хэрэгцээнээс илүүдэл мөнгөөр худалдан авсан сангийн өрийн</span><br /><span style="font-size: small;"> бичиг (Treasury bills), арилжааны бичиг (commercial paper), мөнгөний зах зээлийн сан (Money market funds) зэрэг болно.</span><br /><span style="font-size: small;"> <strong>&nbsp;Үнэлгээ</strong></span><br /><span style="font-size: small;"> Мөнгө ба түүнтэй адилтгах, зүйлсийг нэрлэсэн үнээр бүртгэнэ. Бусад орны мөнгөн тэмдэгтийг гадаадын валют гэх бөгөөд</span><br /><span style="font-size: small;"> түүгээр хийгдсэн гүйлгээг тухайн үеийн Монгол банкны албан ханшаар төгрөгт шилжүүлэн бүртгэнэ.</span><br /><span style="font-size: small;"> <strong>&nbsp;Санхүүгийн тайланд тусгах</strong></span><br /><span style="font-size: small;"> Мөнгөн хөрөнгө нь балансын “ Эргэлтийн хөрөнгө“ гэсэн бүлгийн эхний зүйл болж нэрлэсэн үнээр тусгагдана.</span><br /><span style="font-size: small;"> Тусгай зориулалтаар хязгаарлагдсан мөнгө нь урт хугацаанд ашиглах зорилготой бол эргэлтийн бус хөрөнгөнд ангилагдана.</span><br /><span style="font-size: small;"> Тайлант үеийн үйл ажиллагаанд ашиглах боломжгүй мөнгийг эргэлтийн хөрөнгөөс хасах ба балансын эргэлтийн бус</span><br /><span style="font-size: small;"> хөрөнгө хэсэгт тусгадаг.</span><br /><span style="font-size: small;"> <strong>&nbsp;Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл</strong></span><br /><span style="font-size: small;"> Мөнгөн хөрөнгө нь гол төлөв аж ахуйн нэгж, байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагаа ( бараа бүтээгдэхүүний борлуулалт</span><br /><span style="font-size: small;"> ба ажил үйлчилгээ ) - наас орох орлого, төлбөрөөс бүрдэнэ. Үүнийг :</span><br /><span style="font-size: small;"> Дт Мөнгөн хөрөнгө</span><br /><span style="font-size: small;"> Кт Борлуулалт (Авлага) гэж бүртгэнэ.</span><br /><span style="font-size: small;"> Банкнаас зээл авах болон бусад үйл ажиллагаанаас мөнгөн орлого орсон тохиолдолд :</span><br /><span style="font-size: small;"> Дт Мөнгөн хөрөнгө</span><br /><span style="font-size: small;"> Кт Холбогдох дансдад тус тус бүртгэнэ.</span><br /><span style="font-size: small;"> Мөнгөн зарлагын үндсэн хэлбэрнь бараа, материал худалдан авсан болон бусад байгууллага, хүмүүсээс авсан төрөл бүрийн</span><br /><span style="font-size: small;"> үйлчилгээний төлбөр байна. Үүнийг :</span><br /><span style="font-size: small;"> Дт Хөрөнгө/ (Зардал)/ Дансны өглөг</span><br /><span style="font-size: small;"> Кт Мөнгөн хөрөнгө гэж бичнэ.</span><br /><span style="font-size: small;"> Татвар цалин гэх мэт бусад мөнгөн зарлага гарсан тохиолдолд:</span><br /><span style="font-size: small;"> Дт Татварын өглөг/ Цалингийн өглөг/ бусад холбогдох дансад</span><br /><span style="font-size: small;"> Кт Мөнгөн хөрөнгө гэж тус тус бүртгэнэ.</span><br /><span style="font-size: small;"> Нөхөн дүүргэх жижиг мөнгөн санг байгуулахад:</span><br /><span style="font-size: small;"> Дт Жижиг мөнгөн сан</span><br /><span style="font-size: small;"> Кт Мөнгө</span><br /><span style="font-size: small;"> Уг санг нөхөн дүүргэх үед (зарлагын баримтуудыг үндэслэн чек бичсэн дүнгээр) :</span><br /><span style="font-size: small;"> Дт Холбогдох зардлын данс</span><br /><span style="font-size: small;"> Кт Мөнгө</span><br /><span style="font-size: small;"> Жижиг мөнгөн сан дах мөнгөний хэмжээ илүүдэлтэй /дутагдалтай байна/ гэж үзвэл дараах тохируулгын бичилтийг хийнэ:</span><br /><span style="font-size: small;"> Дт Мөнгө</span><br /><span style="font-size: small;"> Кт Жижиг мөнгөн сан</span><br /><span style="font-size: small;"> Давуу эрхтэй хувьцаагаа хүчингүй болгох зорилгоор сан байгуулсан гэвэл:</span><br /><span style="font-size: small;"> Дт Давуу эрхтэй хувьцааг хүчингүй болгох сан</span><br /><span style="font-size: small;"> Кт Мөнгө гэж бүртгэнэ.</span><br /> <br /><span style="font-size: small;"> <strong>ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ</strong></span><br /><span style="font-size: small;"> Эргэлтийн бус хөрөнгөнд аж ахуй нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд нэг жил буюу түүнээс дээш хугацаагаар</span><br /><span style="font-size: small;"> ашиглагдах, ашиглалтын боломжит хугацаа нь хязгаарлагдмал, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний болон захиргааны, түрээсийн</span><br /><span style="font-size: small;"> зориулалтаар ашиглах үндсэн хөрөнгө, биет бус хөрөнгө, урт хугацаат хөрөнгө оруулалт, авлага гэх мэт хөрөнгүүд</span><br /><span style="font-size: small;"> хамрагдана.</span><br /><span style="font-size: small;"> <strong>&nbsp;Үндсэн хөрөнгөнд хамрагдах зүйлс</strong></span><br /><span style="font-size: small;"> Нэг жилээс дээш хугацаанд ашиглагдах, ашиглалтын боломжит хугацаа нь хязгаарлагдмал бизнесийн хэвийн нөхцөлд</span><br /><span style="font-size: small;"> худалдах зориулалтгүй үйлдвэрлэл, үйлчилгээний болон түрээслүүлэх, захиргааны зориулалтаар ашиглагдах элэгдлийн</span><br /><span style="font-size: small;"> үндсэн дээр өртөг, зардалд анхны үнээ аажмаар шингээж байдаг биет хөрөнгүүд байна.</span><br /><span style="font-size: small;"> Эдгээр хөрөнгөнд:</span><br /><span style="font-size: small;"> А. Газар, үйлдвэрийн талбай зэрэг элэгдэл, хорогдол тооцдоггүй үл хөдлөх хөрөнгө</span><br /><span style="font-size: small;"> Б. Барилга байгууламж, машин тоног төхөөрөмж зэрэг элэгдэл, хорогдол тооцдог хөрөнгө</span><br /><span style="font-size: small;"> В. Ой мод, уул уурхай зэрэг хорогдол тооцдог хөрөнгүүд багтана.</span><br /><span style="font-size: small;"> <strong>&nbsp;Өртөг бүрдүүлэлт</strong></span><br /><span style="font-size: small;"> Үндсэн хөрөнгийг анхны өртгөөр нь бүртгэнэ. Үндсэн хөрөнгийн анхны өртөгт худалдан авсан үнэ, түүнийг бэлтгэхтэй</span><br /><span style="font-size: small;"> холбогдон гарсан аливаа шууд зардлыг (тээврийн зардал, гаалийн татвар, хураамж, угсарч суурилуулах, ачиж буулгах</span><br /><span style="font-size: small;"> зардал гэх мэт) оруулах ба мөнгөн хөнгөлөлтийг хасна.</span><br /><span style="font-size: small;"> Барьж байгуулж байгаа үндсэн хөрөнгийн өртөг нь барилгын материал, ажлын хөлс, суурь малталтын зардал, бусад</span><br /><span style="font-size: small;"> холбогдох нэмэлт зардал болон барилга байгууламжийг гэрээлэн гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрийн хэмжээнээс бүрдэнэ.</span><br /><span style="font-size: small;"> Газрын өөрийн үнээс гадна капиталчлагдах бусад зарлагууд нь: өмгөөлөгчийн хөлс, агентын шимтгэл, худалдан авсан газар</span><br /><span style="font-size: small;"> дээрх хуучин барилгыг нураах, цэвэрлэх ба тохижуулах, эзэмшилд оруулах, дахин байршуулалт, бүтээн босголтын зардал</span><br /><span style="font-size: small;"> зэрэг бусад.</span></p> <p style="text-align: center;">Өгөгдсөн сэдвийн дагуу ангийн ажил /курсын ажил/ дадлагын тайлан, эсээ, бие даалт, реферат, илтгэл, бичиж үйлчилнэ. Хямд үнээр боловсруулж өгнө. УТАС: 9080-6030&nbsp;</p>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry350094Mon, 19 Sep 2016 13:31:55 ULATУдирдагч хүний баримтлах зарчимуудhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry350904<p align="center"><strong>Удирдагч хүний баримтлах зарчимууд</strong></p> <p align="center">Удирдагч таныг ямар байх ёстой, юу мэдэж байх ёстой, юу хийх ёстой буюу “be – know – do” “бай-мэд-хий”–г гүйцэтгэхэд дараах 11 зарчим тусална.<strong></strong></p> <p align="center" style="text-align: justify;"><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Өөрийгөө олж тань, өсч хөгжих өөрийн бололжуудаа судла - </strong>Өөрийгөө олж таних нь өөрийгөө юу мэддэг, юу үргэлж хийдэг, өөрийн аливаад ханддаг хандлага болон өөрийнхөө орчин нөхцөл байдлыг танихад оршдог. Өсч хөгжих өөрийн боломжуудаа хайж судла гэдэг нь өөрийнхөө аливаад хандах хандлагыг тасралтгүй бэхжүүлж хүчтэй болгоход чиглэнэ. Аливаад суралцах, аливааг эргэцүүлэх, бусадтай харилцан ойлголцох зэрэг үүнд хамаардаг. Өөрийгөө олж тань, өсч хөгжих боломжуудаа хай.<strong> </strong>Өөрийгөө удирдаж эхлэ. Өөрийгөө удирдаж эхлээгүй хүн бусдыг удирдаж эхлэхгүй.<strong></strong></p> <p align="center" style="text-align: justify;"><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Зарчмын хувьд чадвартай бай - </strong>Лидер хүн өөрийнхөө ажлыг мэддэг байх ёстой. Ажилчдынхаа ч үүрэг даалгавар, тэдний ажил хэрхэн хийгддэг талаар мэдлэгтэй байх шаардлагтай.<strong></strong></p> <p align="center" style="text-align: justify;"><strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Үйлдэлдээ үүрэг хариуцлагыг үүрэхийг эрэлхийл бас үүр - </strong>Байгууллагаа шинэ түвшинд гаргах арга замуудыг эрэлхийл. Харин асуудал үүсэх үе гарвал, бусдыг бүү буруутга. Нөхцөл байдлыг шинж, хамгийн зөв хариу үйлдлийг барьж ав тэгээд дараагийн шалгуурдаа шилж.<strong></strong></p> <p align="center" style="text-align: justify;"><strong>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Найдвартай байдлыг ханга, цагаа олсон шийдвэрийг гарга –</strong> Асуудлын шийдлийг олоход төвлөр, шийдвэр гарга. Төлөвлөлтийн шилдэг арга техникүүдийг ашигла.<strong></strong></p> <p align="center" style="text-align: justify;"><strong>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Үлгэрлэ </strong><strong>/</strong><strong>Жишээ болж харагд</strong><strong>/</strong><strong> - </strong>Ажилчиддаа тохирсон нэг дүр болж харагд. Тэд зөвхөн юу хүлээж буйгаа сонсох ёсгүй, хажуугаар нь үргэлж харж мэдэрч байх хэрэгтэй. Энэ нь тэдний хувьд хөдөлгөгч хүч, чиглүүлэгч луужин болно.<strong> </strong><strong>“</strong>Бид харахыг хүсч байгаа зүйл шигээ өөрчлөгдсөн байх ёстой” гэж Махатма Ганди хэлсэн байдаг.<strong></strong></p> <p align="center" style="text-align: justify;"><strong>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Өөрийнхөө хүмүүсийг сайн таньж мэд, сайхан чанар дээр нь төвлөр </strong>– Хүний мөн чанар, ажилчиддаа хандах чин сэтгэлийн ид шидийг таньж мэдэж онцгой жижигхэн тохиолдолууд дээр ч хэрэглэж бай.<strong></strong></p> <p align="center" style="text-align: justify;"><strong>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Чадварлаг ажилчдыг овоо хараандаа байлга</strong> - &nbsp;Зөвхөн бүх ажилчидтайгаа хэрхэн харьцах нь чухал ч, мэдээлэл ихтэй, байгууллагын түлхүүр гол ажилчидтайгаа хэрхэн харьцах нь бүр илүү чухал юм.<strong></strong></p> <p align="center" style="text-align: justify;"><strong>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Ажилчдынхаа үүрэг хариуцлагын мэдрэмжийг нэмэгдүүл </strong>– Ажлынхаа үүрэг хариуцлагыг үүрэхэд тус болох тэдний сайхан зан авирыг хөгжүүлэх үйлдэл үргэлж хийж бай.<strong></strong></p> <p align="center" style="text-align: justify;"><strong>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Үүрэг даалгаврыг ойлгогдохуйц, зохицуулагдахуйц, хүрэхүйц зүйл гэдгийг батал</strong> - &nbsp;Энэ харилцаа нь үүрэг хариуцлага тооцох түлхүүр.<strong></strong></p> <p align="center" style="text-align: justify;"><strong>10.&nbsp; </strong><strong>Ажилчидаа багаар&nbsp; ажилуул– </strong>Байгууллагын удирдагчид хэдий байгууллагаа, салбараа, хэлтэсээ нэг баг гэж боддог ч, яг үнэндээ тэд нь баг байж чаддаггүй. Тэд зүгээр л өөрсдийн томилогдсон ажлаа хийж байгаа бүлэг хүмүүс байдаг.<strong></strong></p> <p align="center" style="text-align: justify;"><strong>11.&nbsp; </strong><strong>Байгуулагынхаа бүхий л чадамж бололцоог ашигла </strong>-&nbsp; Баг доторх сэтгэл санааг бэхжүүлснээр та байгууллага, салбар, хэлтсийнхээ бүхий л хүч чадлыг шавхан удирдах боломжтой болно.</p> <p align="center"><strong>Удирдлагын хандлага</strong></p> <p style="text-align: center;">Хэрвээ чи итгэл хүлээсэн удирдагч бол чамайг хүндэлдэг тойрон хүрээлэх хүмүүс өснө. Үүн шиг удирдагч байхын тулд, удирдах ур чадварын дараах ерөнхий бүдүүвч таныг хөтлөх учиртай.</p> <p align="center"><span style="font-size: large; background-color: #ffffff; color: #993300;"><strong><em>BE</em><em> KNOW DO</em><em></em></strong></span></p> <p align="center"><span style="font-size: large; background-color: #ffffff; color: #993300;"><strong><em>Бай-Мэд-Хий</em></strong></span></p> <p><strong>Бай:</strong> “Мэргэжлийн” Жишээлбэл: Байгууллагдаа үнэнч, онцгой чухал ажлуудад өөрийгөө умартсан, аливааг золиослоход, үүрэг хариуцлагыг үүрэхэд мэргэжлийн мэт бэлэн бай.</p> <p><strong>Бай: </strong>“Сайхан чанарыг эзэмшисэн”<strong> </strong>Жишээлбэл: Шулуун шударга, өрсөлдөх чадвартай, үзэл бодолдоо үнэнч, бат бөх эр зоригтой, илэн далангуй, уран сэтгэмжтэй бай.</p> <p><strong>Мэд: </strong>“Удирдлагын 4 хүчин зүйлийг” – Дагалдагч, Удирдагч, Харилцаа, Нөхцөл байдлыг олж мэд.</p> <p><strong>Мэд: </strong>“Өөрийгөө бүрэн таньж”. Жишээлбэл: Өөрийнхөө мэдлэг, ур чадвар, зан араншины давуу тал, сул таньж мэд.</p> <p><strong>Мэд: </strong>“Хүний мөн чанарыг”. Жишээлбэл: Хүний хэрэгцээ, сэтгэл хөдлөл болон ажил дээрх бухимдал стрессд хэрхэн хариу үзүүлдэг зэргийг олж мэд.</p> <p><strong>Мэд: </strong>“Өөрийнхөө ажлыг”. Жишээлбэл: Чадамжтай чадвартай байж, зарим тохиолдолд ажилчдынхаа гардан хийдэг ажлыг хийж байхад нь илүү сайн хийх арга замыг заах ур чадвартай болох мэдлэгийг олж мэд. &nbsp;</p> <p><strong>Мэд: </strong>“Байгууллагаа”. Жишээлбэл: Байгууллагын эрхэм зорилго юу болох, байгууллага хаашаа явж байгаа болох зэргийг мэд.</p> <p><strong>Хий:</strong><strong> </strong>“Чиглэл тогтоох ажлыг”. Жишээлбэл: зорилгодоо хүрэх орчин, асуудлын шийдлийг олох асуудал, шийдэл гаргах, төлөвлөх зэрэг “Чиглэл тогтоох” ажлыг хий.</p> <p><strong>Хий: </strong>“Хэрэгжүүлэлт”. Жишээлбэл: Харилцах, зохицуулах, хянах, үнэлэх зэргийг хий.</p> <p><strong>Хий: </strong>“Идэвхижүүлэлт”. Жишээлбэл: Байгууллага дахь ёс суртахуун, эерэг сэтгэл санааг сургалт, лекц хичээлээр нэмэгдүүлэх ажлыг хий.&nbsp; <strong></strong></p> <p> <strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Эх сурвалж: <cite>www.nwlink.com/~donclark/leader/leader</cite></em></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">Өгөгдсөн сэдвийн дагуу ангийн ажил /курсын ажил/ дадлагын тайлан, эсээ, бие даалт, реферат, илтгэл, бичиж үйлчилнэ. Хямд үнээр боловсруулж өгнө. УТАС: 9080-6030</span> </p>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry350904Mon, 19 Sep 2016 13:30:51 ULATБорлуулатын орлого, борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг тооцоолохhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry352230<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">- Бараа бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого<o:p /></span></font> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>- Үйлчилгээ үзүүлсний орлого<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>- Байгууллагын нөөцийг бусдад өгөх буюу ашиглуулсны орлого<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>Бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж борлуулах нь компаний үндсэн үйл ажиллагаа учир тус компани бүтээгдэхүүн борлуулалтын цэг дээр орлогыг тооцох аргыг хэрэглэдэг. Бүтээгдэхүүн борлуулалтөөс бусад үйл ажиллагаагар орсон орлогыг үндсэн үйл ажиллагааны орлого гэж үзэхгүй бөгөөд үүссэн тухай бүрд нь бүртгэнэ.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">.Борлуулалтын орлогыг тооцох зарчим<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-indent: 18pt;" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">1.Үйлдвэрлэсэн бэлэн бүтээгдэхүүн эзэмших эрх компаниас худалдан авагчиад 100% шилжсэн байх<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-indent: 18pt;" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">2.Ачуулсан бүтээгдэхүүнийг худалдан авагчийн хүлэн авах цэгт хүргэсэн байх (тээврийн зардал, хүргэхтэй холбогдсон зардлыг тус байгууллага<span> </span>даахаар болсон тохиолдолд замд яваа бүтээгдэхүүнийг борлуулалт гэж үзэхгүй)<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-indent: 18pt;" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">3.Хивс болон бэлэн бүтээгдэхүүний орлого тооцсон хугацаанд тухайн бүтээгдэхүүний<span> </span>өртгийг зарлагаар тооцсон байх<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-indent: 18pt;" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">4.Компани борлуулалтын орлогыг цаг тухайд нь хуримтлуулан /аккруэл/ бүртгэх зарчимд үндэслэн бүртгэж тайлагнаж байх<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-indent: 18pt;" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">Бэлэн бүтээгдэхүүнийг худалдан авагчид зээлээр худалдсан үнээр дараах бичилт гарна.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-indent: 18pt;" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;"><span> </span>Дт<span> </span>Худалдан авагчаас авах авлага<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-indent: 18pt;" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;"><span> </span>Кт<span> </span>Борлуулалтын орлогын данс<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-indent: 18pt;" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;"><span> </span><span> </span>Кт<span> </span>НӨ Татварын өглөг<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-indent: 18pt;" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">Зээлээр борлуулсан бүтээгдэхүүнээс буцаж ирсэн, эсвэл хорогдсон болон тодорхой үнийн хөнгөлөлт үзүүлсэн тохиолдолд худалдан авагчаас авах авлагыг бууруулах дансны бичилт нь:<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-indent: 18pt;" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;"><span> </span>Дт<span> </span>Борлуулалттаас буцсан ба хөнгөлөлт<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-indent: 18pt;" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">Дт<span> </span>НӨТатварын өглөг<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-indent: 18pt;" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;"><span> </span>Кт<span> </span>Худалдан авагчаас авах авлага<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">дэлгэрэнгүй<span> </span>бүртгэлийн<span> </span>үзүүлэлтүүдийг<span> </span>нэгтгэж<span> </span>товчоо<span> </span>хөтөлнө.<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>Тус<span> </span>компаниас<span> </span>худалдан<span> </span>авагчид<span> </span>зээлээр<span> </span>шилжүүлсэн<span> </span>бүтээгдэхүүний<span> </span>үнийн<span> </span>дүнгээр<span> </span>борлуулалтын<span> </span>авлагыг<span> </span>үүсгэж<span> </span>журналд бүртгэнэ.<span> </span>Тайлант<span> </span>хугацааны<span> </span>борлуулалтын<span> </span>авлагын<span> </span>баримтуудыг<span> </span>хариуцсан<span> </span>нягтлан бодогч<span> </span>нь<span> </span>үнэн<span> </span>зөв<span> </span>баримтжуулж<span> </span>борлуулалтын<span> </span>авлагын<span> </span>өсөлт<span> </span>бууралтыг<span> </span>бүртгэнэ.<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Худалдан<span> </span>авагч<span> </span>бүтээгдэнүүний<span> </span>үнийг<span> </span>төлөх<span> </span>болон<span> </span>оронд<span> </span>нь<span> </span>бараа<span> </span>таваарыг <span> </span>өгсөн<span> </span>тохиолдолд<span> </span>борлуулалтын<span> </span>авлагыг<span> </span>бууруулж<span> </span>борлуулалтын<span> </span>авлагын<span> </span>дансны<span> </span>кредит<span> </span>талд<span> </span>бичилт<span> </span>хийнэ.<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Борлуулалтын<span> </span>нягтлан<span> </span>бодогч<span> </span>сарын<span> </span>эцэст<span> </span>борлуулалтын<span> </span>авлагын<span> </span>журналын<span> </span>бүртгэлийн<span> </span>баталгаат<span> </span>өглөгийн<span> </span>дэлгэрэнгүй<span> </span>бүртгэл, мөнгөн <span> </span>хөрөнгийн<span> </span>орлогын<span> </span>журналтай<span> </span>тулгана.<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span><span> </span>Борлуулалтын авлагын журнал</span></strong><span>-- бэлэн<span> </span>мөнгөөр<span> </span>хийсэн<span> </span>борлуулалтаас<span> </span>бусад<span> </span>зээлээр<span> </span>болон<span> </span>бусад<span> </span>гүйлгээгээр<span> </span>хийсэн<span> </span>борлуулалтын<span> </span>орлогыг<span> </span>борлуулалтын<span> </span>авлагын<span> </span>журналд<span> </span>бүртгэх<span> </span>бөгөөд<span> </span>бүтээгдэхүүний<span> </span>борлуулалтаас<span> </span>үүссэн<span> </span>авлагын<span> </span>дансны<span> </span>дебетын<span> </span>бүх<span> </span>гүйлгээг<span> </span>энэ<span> </span>журналд<span> </span>бүртгэнэ.<span> </span>Энэ<span> </span>журналд<span> </span>борлуулалтын<span> </span>орлогын<span> </span>дансны<span> </span>кредит,<span> </span>борлуулалтын<span> </span>авлагын<span> </span>дебетэд<span> </span>бүртгэгдэх гүйлгээг бүртгэхээс<span> </span>гадна<span> </span>борлуулалтын<span> </span>авлагын<span> </span>тооцоотой<span> </span>холбогдох <span> </span>борлуулалтын<span> </span>буцаалт,<span> </span>хорогдол,<span> </span>хөнгөлөлтийг<span> </span>бүртгэдэг.<span> </span>Худалдан<span> </span>авагчид<span> </span>нь<span> </span>бүтээгдэхүүнийг<span> </span>зээлээр<span> </span>буюу<span> </span>дараа<span> </span>төлбөр<span> </span>хийхээр<span> </span>авдаг.<span> </span>Уг<span> </span>ажил<span> </span>гүйлгээг<span> </span>хуучин<span> </span>бүртгэлээр<span> </span>40-р<span> </span>дансны<span> </span>кредитээс<span> </span>60-р<span> </span>дансны<span> </span>дебетэд<span> </span>бүртгэж<span> </span>байсан<span> </span>харин<span> </span>шинэ<span> </span>бүртгэлээр<span> </span>авлага<span> </span>өглөгийг<span> </span>тус<span> </span>тусад<span> </span>нь<span> </span>данс<span> </span>нээж<span> </span>бүртгэх<span> </span>болсон.<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span><span> </span>Бэлэн<span> </span>бүтээгдэхүүнийг<span> </span>худалдан<span> </span>авагчид<span> </span>зээлээр<span> </span>худалдсан<span> </span>үнээр<span> </span>дараах<span> </span>бичилтийг<span> </span>хийнэ.<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Дебет:<span> </span>худалдан<span> </span>авагчаас<span> </span>авах<span> </span>авлага<span> </span>xxx<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span><span> </span>Кредит:<span> </span>борлуулалтын<span> </span>орлогын<span> </span>дансууд<span> </span><span> </span>xxx</span><span lang="MN"><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>худалдааны<span> </span>татварын<span> </span>өглөг<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span><span> </span>Зээлээр<span> </span>борлуулсан<span> </span>бүтээгдэхүүнээс<span> </span>буцаж<span> </span>ирсэн<span> </span>эсвэл<span> </span>хорогдсон<span> </span>болон<span> </span>тодорхой<span> </span>үнийн<span> </span>хөнгөлөлт<span> </span>үзүүлсэн<span> </span>тохиолдолд<span> </span>худалдан<span> </span>авагчаас<span> </span>авах<span> </span>авлагын<span> </span>бууруулах<span> </span>дансны<span> </span>бичилт нь:<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Дебет:<span> </span>борлуулатаас<span> </span>буцсан<span> </span>ба<span> </span>хорогдол<span> </span><span> </span>xxx<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>худалдааны<span> </span>татварын<span> </span>өглөг<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Кредит:<span> </span>худалдан<span> </span>авагчаас<span> </span>авах<span> </span>авлага<span> </span><span> </span>xxx</span><span lang="MN"><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span><span> </span>Тус<span> </span>компанид<span> </span>бүтээгдэхүүний<span> </span>үнийг<span> </span>урьдчилж<span> </span>төлсөн<span> </span>байгууллага<span> </span>бүтээгдэхүүнээ<span> </span>авсан<span> </span>үед<span> </span>борлуулалтын<span> </span>орлогыг<span> </span>тооцож<span> </span>дараах<span> </span>дансны<span> </span>бичилтийг<span> </span>хийнэ.<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Дебет:<span> </span>урьдчилж<span> </span>орсон<span> </span>орлого<span> </span>xxx<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Кредит:<span> </span>борлуулалтын<span> </span>орлогын<span> </span>дансууд<span> </span><span> </span>xxx<span> </span></span><span lang="MN"><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>худалдааны<span> </span>татварын<span> </span>өглөг<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span><span> </span>Бүтээгдэхүүний<span> </span>үнийн<span> </span>урьдчилгаанаас<span> </span>гадна<span> </span>өөр<span> </span>тохиолдлоор<span> </span>бусад<span> </span>байгууллага<span> </span>авлагатай<span> </span>байж<span> </span>болох<span> </span>бөгөөд<span> </span>авлагынхаа<span> </span>оронд<span> </span>бүтээгдэхүүн<span> </span>авч<span> </span>болно. <span> </span>Энэ<span> </span>тохиолдолд<span> </span>дараах<span> </span>дансны<span> </span>бичилтийг<span> </span>хийнэ.<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Дебет:<span> </span>ваучерийн<span> </span>өглөг<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Кредит:<span> </span>борлуулалтын<span> </span>орлогын<span> </span>дансууд<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>худалдааны<span> </span>татварын<span> </span>өглөг<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Өглөгийн<span> </span>бүртгэл нь<span> </span>Уг<span> </span>компаний<span> </span>бараа<span> </span>материал зээлээр худалдан<span> </span>авсан,<span> </span>мөнгө<span> </span>урьдчилж<span> </span>төлсөн,<span> </span>төлбөр<span> </span>хийсэн<span> </span>зэрэг<span> </span>гүйлгээнд<span> </span>удирдлагын<span> </span>болон<span> </span>санхүүгийн<span> </span>хяналт<span> </span>тавих<span> </span>зорилготой<span> </span>байна.<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span></span><span><span> </span>Үйлдвэрлэл эрхэлсэн байгууллагын хувьд түүхий эд материал худалдан авч шууд хөдөлмөр, үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал зарцуулан үйлдвэрлэл явуулж дуусаагүй үйлдвэрлэл дансанд хуримтлуулан тайлант хугацаанд үйлдвэрлэгдсэн хэмжээгээр бэлэн бүтээгдэхүүнд шилжүүлэн борлуулсан үед түүнд ноогдох өртгийг энэ дансны кредитээс Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг дансны дебетэд бичиж борлуулсан бүтээгдэхүүний өртгийг тодорхойлно. Бэлэн бүтээгдэхүүнийг борлуулахдаа хугарлын цэгээс дээш үнээр борлуулах нь ойлгомжтой юм.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12pt;">Борлуулалтын гэрээ, борлуулалтын журнал<o:p /></span></strong></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span> </span></span></strong><span style="font-size: 12pt;">Борлуулалтын гэрээг худалдан авагч болон гэрээт борлуулагчидтай хийж болно. Гэрээнд төлбөр хийх нөхцөл, хэлбэр, хөнгөлөлт тооцох хугацаа, хэмжээ, хүлээх үүрэг хариуцлага, хугацаандаа төлөөгүй тохиолдолд ноогдуулах торгууль алданга зэргийг тусгаж өгөх ба гарын үсэг тамга тэмдэгээр баталгаажна. Гэрээг Иргэний хуульд заасны дагуу өөрийн онцлого, үйл ажиллагааны хэв байдлаас хамааруулан хийж болно. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Борлуулалтын журнал</span></strong><span style="font-size: 12pt;"><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь зээлээр борлуулсан бараа, бүтээгдэхүүн болон гадагш гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээний орлогыг борлуулалтын журналд бүртгэнэ.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Мөнгөөр хийсэн борлуулалтыг мөнгөний орлогын журналд бүртгэх тул энэхүү журналд давхардуулан бүртгэхгүй.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Хангамжийн материал үндсэн хөрөнгө худалдсан зэрэг үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого, олзыг мөнгөний орлогын журнал буюу ерөнхий журналд бүртгэнэ.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Борлуулалтын журнал<span> </span>БТ-1, БТ-2<o:p /></span></strong></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Борлуулалтын нэхэмжлэх, бараа материалын зарлагын баримтыг үндэслэн БТ-г хөтөлнө.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Үндэсний валютаар хийсэн борлуулатын дансны ажил гүйлгээ БТ-1-д, гадаад валютаархыг бүртгэнэ.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Олон дахин давтагдах нэг төрлийн ажил гүйлгээ байвал БТ-1 эсвэл БТ-2-ын хоосон багананд тухайн дансны нэр эсвэл кодоор бичнэ.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;">Энэ журналын “бусад” гэсэн хэсгийн 13-15-р багануудад борлуулалтын хөнгөлөлт болон буцаалт зэрэг бусад ажил гүйлгээг бүртгэнэ.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Борлуулалтын журналд бүртгэсэн авлагын дансаны ДТ гүйлгээ нь “Авлагын дансны дэлгэрэнгүй бүртгэл”-ийн ДТ баганын зохих дүнтэй тохирно.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Борлуулалтын журналын “дансны дебет” болон “дансны кредит” гэсэн баганын хөлийн дүнгээр холбогдох ерөнхий дансыг хөтөлнө. Харин “бусад” гэсэн хэсэгт бүртгэсэн дансны бичилтийг гүйлгээ бүрээр товчоолж холбогдох ерөнхий дансыг хөтөлнө.</span></font></p> <p> <link rel="File-List" href="file:///D:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_filelist.xml" /><link rel="themeData" href="file:///D:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_themedata.thmx" /><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///D:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_colorschememapping.xml" /><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> </p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;">Өгөгдсөн сэдвийн дагуу ангийн ажил /курсын ажил/ дадлагын тайлан, эсээ, бие даалт, реферат, илтгэл, бичиж үйлчилнэ. Хямд үнээр боловсруулж өгнө. УТАС: 9080-6030</span></p> <p> </p> <p> </p>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry352230Mon, 19 Sep 2016 13:27:13 ULATУрт хугацаат хөрөнгө оруулалт, түүний бүртгэлhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry352217<div class="entry post-body entry-content" style="margin-top: 15px;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;">Эргэлтийн хөрөнгөнд хамаарагдаагүй хадгаламж, бонд, өөр компанид хувь нийлүүлсэн хөрөнгө,урт хугацаатай зээлийн авлага зэргийг <strong>урт хугацаат хөрөнгө оруулалт</strong> гэсэн хэсэгт харуулна.<o:p /></span></font><m:smallfrac m:val="off"> <m:dispdef> <m:lmargin m:val="0"> <m:rmargin m:val="0"> <m:defjc m:val="centerGroup"> <m:wrapindent m:val="1440"> <m:intlim m:val="subSup"> <m:narylim m:val="undOvr"> </m:narylim></m:intlim> </m:wrapindent><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Arhangai; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:643 0 131072 0 5 0;} @font-face {font-family:"Times New Roman Mon"; panose-1:2 2 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:519 0 0 0 135 0;} @font-face {font-family:"Arial Mon"; panose-1:2 11 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman Mon","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p.MsoBodyText3, li.MsoBodyText3, div.MsoBodyText3 {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Body Text 3 Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#012F;} span.BodyText3Char {mso-style-name:"Body Text 3 Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Body Text 3"; mso-ansi-font-size:14.0pt; font-family:"Arial Mon","sans-serif"; mso-ascii-font-family:"Arial Mon"; mso-hansi-font-family:"Arial Mon"; mso-ansi-language:#012F;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:990672798; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-1843754776;} @list l0:level1 {mso-level-start-at:2; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:-; mso-level-tab-stop:29.25pt; mso-level-number-position:left; margin-left:29.25pt; text-indent:-18.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--> <p style="text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Урьдчилж төлөгдсөн зардлын бүртгэл<o:p /></span></font></p> <p class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Бэлтгэн нийлүлэгчид урьдчилгаа болгон урьдчилан төлсөн зардлуудыг урьдчилж гарсан зардал гэдэг. Энэ нь төлбөр хийгдсэн</span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">боловч тайлант хугацаанд раагүй байгаа зардал учраас хөрөнгө гэж бүртгэгдэнэ. Үүнд:<o:p /></span></font></p> <p style="margin-left: 29.25pt; text-indent: -18pt;" class="MsoBodyText3"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span>-<span> </span></span></span><span style="font-size: 12pt;">Бэлтгэн нийлүлэгчид төлсөн урьдчилгаа<o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <p style="margin-left: 29.25pt; text-indent: -18pt;" class="MsoBodyText3"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span>-<span> </span></span></span><span style="font-size: 12pt;">Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал, татварын төлбөр гэх мэт <o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <p style="margin-left: 11.25pt;" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Дт<span> </span>Урьдчилж төлсөн төлбөр<o:p /></span></font></p> <p style="margin-left: 11.25pt;" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Кт<span> </span>Мөнгө / Өглөг<o:p /></span></font></p> <p class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;">Тайлант хугацаанд ногдох хэмжээгээр нь :<o:p /></span></font></p> <p class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Дт<span> </span>Бараа материал/ Зардал<o:p /></span></font></p> <p class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span><span> </span>Кт<span> </span>Урьдчилж төлсөн зардал</span></font></p> <p> </p></m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac><link rel="File-List" href="file:///D:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_filelist.xml" /><link rel="themeData" href="file:///D:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_themedata.thmx" /><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///D:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_colorschememapping.xml" /><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;">Өгөгдсөн сэдвийн дагуу ангийн ажил /курсын ажил/ дадлагын тайлан, эсээ, бие даалт, реферат, илтгэл, бичиж үйлчилнэ. Хямд үнээр боловсруулж өгнө. УТАС: 9080-6030</span></p> </div>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry352217Mon, 19 Sep 2016 13:25:39 ULATЦалингийн бүртгэлhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry352210<font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12pt;">Ажлын цагийн тооцоо<span> </span>/НХМаягт ЦХ-2<span> </span>/<o:p /></span></strong></font> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Сарын эцэст цаг бүртгэгч ажлын цагийн тооцоог хүн нэг бүрээр болон, цех, тасаг, ээлж, хэсгийн хэмжээнд гаргаж хариуцсан нягтлан бодогчоор шалгуулж хүлээлгэн өгнө. Ажлын цагийн тооцоог үндэслэн цалин хөлсний тооцоог хийх тул<span> </span>цаг бүртгэгчид тоог цэвэр нямбай, нөхөн бичсэн байх шаардлагатай.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>Цехийн ажилчдын цалинг цех хариуцсан нягтлан бодогч ажлын цагийн бүтээл,цагийн тодорхойлолт ,тухайн цехийн А Б<span> </span>цехийн ажлын гүйцэтгэл ,ажлын бүтээлийн тодорхойлолтын товчоо зэрэг баримтуудыг үндэслэн цехийн ажилчдын<span> </span>цалин хөлсийг тооцож туслах нягтлан бодогчид өгнө.Туслах нягтлан бодогч цехийн ажилчдийн тооцсон цалингийн хүснэгтийг<span> </span>орлогч болон ерөнхий нягтлан бодогчоор хянуулж баталгаажуулна.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>Тухайн<span> </span>компани нь нягтлан бодох бүртгэлийн тусгай программтай учраас уг системд ажилласан цаг , илүү цаг,шөнө , баяр ёслол<span> </span>зэргийн ажилласан мэдээллийг оруулж тооцоололт хийнэ.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>Энэ системээс гарсан удирдлага, борлуулалтын ажилчдын цалинг цаг үеийн системд хамруулан<span> </span>зардлыг нь шууд бус аргаар ангилж өртгийн системд оруулахад бэлэн болгоно.ЭНэ систем голлох дансны бичилт нь цалингийн зардлын дансны ДТ-ээс цалингийн ашгийн татвар, ЭМД, НДШ, цалингийн өглөг<span> </span>зэрэг өглөгийн дансдыг КТ-д , цалингийн зардлын дансдын<span> </span>КТ-ээс болон үйлдвэрийн<span> </span>дансдын гүйлгээ<span> </span>хийх явдал юм.Цалингийн системд ажилчин албан хаагчидтай хийх тооцоог оруулсан өр авлагийн дүнг гаргана.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>Тус компани нь тусгай программтай ч гэсэн амралтын цалин ,актны мөнгө,чөлөө, шагнал болон нэмэгдэл цалин зэргийг<span> </span>МУ-ын хөдөлмөрийн хуулийн дагуу тогтоогдсон хувь хэмжээгээр тооцож<span> </span>цалин хөлстэй холбогдох цалингийн дэлгэрэнгүй болон хураангуй бүртгэлийг хөтөлдөг,<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Ажлын даалгавар<span> </span>/НХМаягт ЦХ-3а, 3б /<o:p /></span></strong></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Хийснээр болон цагаар цалинждаг хүмүүсийн гүйцэтгэсэн ажлыг тодорхойлж, цалин хөлсийг тооцоолохын тулд ажлын даалгаварыг хэрэглэнэ. Ажлын даалгаварыг ажил эхлэхийн өмнө цех, тасаг, ээлж, хэсгийн дарга, мастер, тоо бүртгэгч нар ажилчин нэг бүрээр буюу хэсэг, тасгаар нэг хувь бичиж төвлөрсөн журмаар олгоно. Ажилчид ажил эхлэхийн өмнө ажлын даалгаварт бичигдсэн ажилтай танилцаж, тодруулах зүйлийг лавлаж ажилдаа орно.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Тухайн ажлыг дуустал ажлын даалгаврыг ажилчид өөртөө хадгалж ажил дууссаны эцэст эд шалгагчаар нөхөн бичилт хийлгэж, ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авахад мастерт өгнө. Ажилчин нэг бүрээр бичих ажлын даалгаврыг ЦХ-3а маягтаар, хэсэг тасгаар гүйцэтгэх ажлын даалгаврыг ЦХ-3б маягтаар бүртгэх бөгөөд ажилчин нэг бүрийн зэрэг, цалинг хуваарилах коэффициент, цалинг олгох хэлбэрийг хүн бүрээр нөхсөн байх шаардлагатай.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt;"><span> </span></span></strong><strong><span style="font-size: 12pt;">Цалингийн тооцооны карт<span> </span>/ Хав</span></strong><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">.9</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>/<o:p /></span></strong></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;">Цалингийн тооцооны картыг ажлын цагийн тооцоо, ажлын даалгаврыг үндэслэн, цалин хөлс хариуцсан нягтлан бодогч сард нэг удаа нөхөн бичиж дарга, ерөнхий нягтлан бодогчоор батлуулж тамга тэмдэг гарсан байна.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Цалингийн тооцооны картыг ажилчин, албан хаагчид нэг бүрийн үндсэн нэмэгдэл цалин, суутгалуудыг зөв тооцоолоход зориулан хэрэглэнэ. Цалингийн тооцооны картаар ажиллагсадын цалинг олгож болно.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span>Цалин хөлсний журналын бүртгэл нь :</span></strong><span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span></span><span lang="MN"><span> </span></span><span><span> </span>- </span><span lang="MN"><span> </span>Ц</span><span>алин хөлс болон түүнтэй холбоотой холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн<span> </span>ажилчин албан хаагчдын цалин хөлс , </span><span>о</span><span>рлогын дэлгэрэнгүй бүртгэл хөтлөх<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>-<span> </span></span><span><span> </span></span><span>Цалин хөлсний зардлыг үйлдвэрлэлийн нэгж хэсэг цех ,тасгаар болон<span> </span>бүтээгдэхүүн ажил гүйлгээний өртөг зардалд хувиарлах <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>-<span> </span>Цалинтай холбогдон гарсан ажил гүйлгээг журнал, бүртгэлд тусгах бүртгэлийн үйл ажиллагааг тус тус хамарна. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Цалингийн журналыг цалингийн өглөг, урьдчилж олгосон цалин, цалингийн татвар, нийгмийн болон ЭМД- ийн дансуудын КТ -ийн гүйлгээ , үйлдвэрлэл үйлчилгээний болон ерөнхий ба удирдлагын зардлын дансуудын ДТ багануудаар<span> </span>хөтөлнө. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span><span> </span>Ажилчдын цалин хөлс ба орлогын дэлгэрэнгүй бүртгэлийн нэгтгэл ЦХ-1<o:p /></span></strong></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Энэ дэлгэрэнгүй бүртгэлийг компаний хэмжээнд бүх цех тасаг, бусад нэгжүүдийн ажилчдын цалин ба орлогын тооцоог нэгтгэж хөтөлнө. Энэ бүртгэл нь тайлангийн үед ажиллагсдад олгосон цалин хөлс ба орлогын тооцооны нэгдсэн мэдээллийг харуулна. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span><strong><span> </span>Цалингийн журналЦХ-2<o:p /></strong></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Цалингийн журнал нь тайлангийн үеийн АЦОДБН- ийг үндэслэн цалингийн зардлын болон бусад холбогдох кредит дансуудаар хөтөлнө. Цалингийн журналын бүртгэлийг үндэслэн сарын эцэст цалингийн ажил гүйлгээний хураангуй дансны бичилт бэлтгэнэ.<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Тайлангийн үеийн эцэст цалин хариуцсан ня-бо нь дараах ажил гүйлгээний дүнг тохируулна. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span><span> </span>-АЦОДБ-ийн “олгохоор тооцсон цалин ба орлогын дүн”-г НД-ийн байгууллагад төлөх дүнгийн хэмжээг агуулсан багануудаас баганын харилцах төлбөрийн дүнг хассан Кт багануудын дүнтэй тохируулах<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span><span> </span>- Мөн дээрх Кт багануудын дүнг “цалингийн журнал”д хавсаргасан хүснэгтүүдийн дүнтэй тохируулах<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>- Цалингийн өглөгийн дансны үлдэгдлийг ерөнхий дэвтэрийн үлдэгдэлтэй тохируулах<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>- Цалингийн ашгийн татварын үлдэгдлийг цалингийн ашгийн татварын ерөнхий дэвтэрийн үлдэгдэлтэй тохируулах<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>- Ажилчидтай хийх тооцооны дэлгэрэнгүй бүртгэл тус бүрийн нийлбэр дүнг ерөнхий дэвтэрийн ажилчидтай хийх тооцооллын дансны үлдэгдэлтэй тохируулна. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;">Нийт ажилчдын цалинг хийснээр болон тогтмолоор олгодог<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>-Захиргааны ажилчдын болон бага тушаалтны цалинг <u>хийснээ</u>р</span><span lang="MN"><span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">-</span><span>Нормын дагуу ажиллагчдын цалинг<span> </span><u>тогтмол</u>оор олгодог. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>1.Сарын тогтмол цалинг дараах байдлаар тооцно.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Сарын тогтмол цалин<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>------------------------------- = 1 цагийн үнэлгээ<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>ажиллах ёстой цаг <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>1цагийн үнэлгээ х ажилласан цаг = Олговол зохих цалин<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>2. Хийснээр цалинг дараах байдлаар тооцно.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>1цагийн үнэлгээнорм<span> </span>х хийсэн ажлын хэмжээ=Олгловол зохих цалин<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Олговол зохих цалин - Суутгалууд = Гарт олгох цалин<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Илүү цаг -- илүү цагаар ажилласны хөлсийг олгохдоо үндсэн цагийн хөлсийг</span><span lang="MN"> 1.5</span><span>;2-дахин нэмэж олгоно. Тогтмол цалинтай хүмүүсийн илүү цагийг төлөвлөгөөгөөр гаргаж өгдөг. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Шагналт цалин -- шинээр шинийг санаачилж хийсэн буюу бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулж, материалын зардлыг хэмнэсэн ажилчдад<span> </span>урамшуулал үзүүлж шагналт цалин олгоно. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span><span> </span>Нэмэгдэл<span> </span>цалин -- төлөвлөгөөний биелэлт ,бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн хэмжээнээс хамаарч нэмэгдэл цалин, удаан жилийн нэмэгдэл зэргийг олгодог.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Амралтын цалин -- эхлээд амрах<span> </span>ажилчинд тушаал гаргана.Уг тушаалын дагуу цалинг тооцохдоо сүүлийн 12 сарын цалинг түүгээд 12-т хувааж<span> </span>дундаж цалинг гаргана. Хэвийн нөхцөлд ажилсан хүмүүс 15 хоног амрах ёстой. Улсад ажилласан жилээс нь хамаарч үндсэн амрах ёстой хоног дээр нэмэгдэл хоног тооцдог.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Хэрэв 6-10 жил ажилласан бол<span> </span>3 хоног , 11-15 жил бол<span> </span>5 хоног , 16-20 жил бол<span> </span>7, 21-25 жил бол 9, 26-30 жил бол 11, 31-ээс дээш жил ажилласан бол 14 хоногийг тус тус нэмэж амруулна. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Актны мөнгө-- эхлээд листээ авчирч боловсон хүчнээр баталгаажуулна. Лист нь тамга тэмдэггүй , засваргай байж болохгүй.<span> </span>Улсад ажилласан<span> </span>жилээс нь хамаарч авах тэтгэмжийн хэмжээг тогтоодог. Улсад 1-5 жил ажилласан бол 45% , 5-14 жил<span> </span>55% , 15-аас дээш бол<span> </span>75% , жирэмсэн эхчүүдэд<span> </span>70% тогтоосон байна. Актны мөнгийг бодохдоо<span> </span>заавал сүүлийн 3 сар тасаралтгүй ажилласан байх ёстой. Хэрэв дундаа тасарсан бол актны мөнгө олдохгүй байна.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Сүүлийн 3-н сарын<span> </span>цалин , хоногийг түүгээд<span> </span>нийт дүнгээ хоногт хувааж гаргана. Гаргасан дүнгээ боловсон хүчин<span> </span>ажилласан дүнг харгалзан хувиар үржүүлж 1 өдрийн дундаж тэтгэмжийг гаргана.Ажил олгогчоос 6 хоногийн<span> </span>тэтгэмж өгөх<span> </span>ба үлдсэн хоногийн мөнгийг<span> </span>НД-ийн<span> </span>сангаас гаргана.Хэрэв үргэлжилсэн байвал сунгасан тохиолдолд<span> </span>бүх хоногийг НД-ийн сангаас олгоно. </span><span lang="MN"><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Цалин олгох хүснэгт<span> </span>/Хав.</span></strong><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">10</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>/<o:p /></span></strong></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;">Цалин олгох хүснэгтийг хэрэглэснээр ажилчин албан хаагч нэг бүрийн цалингийн олголтонд байнгын хяналт тавих зорилготой юм. Цалин олгох хүснэгтийг, хариуцсан нягтлан бодогч цалингийн тооцооны бичилтийг үндэслэн <span> </span>ЦХ-5б маягтаар хийж, дарга, ерөнхий нягтлан бодогчоор батлуулан, мөнгөн зарлагын баримт бичиж хавсаргаж мөнгөний няравт хүлээлгэн өгнө.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Мөнгөний нярав хүн нэг бүрт цалинг олгож гарын үсэг зуруулж дууссаны эцэст бэлэн мөнгөний тайланд бичилт хийж, нягтлан бодогчид хугацаанд нь<span> </span>ирүүлнэ.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Ажилчин албан хаагчдад ологсон сарын эхний урьдчилгаа цалин хөлсийг ЦХ-5а маягтаар олгож, цалин хөлсний сарын эцсийн тооцоог цалингийн тооцооны карт ЦХ-4 маягтаар хийнэ.<strong><span> </span><o:p /></strong></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12pt;">Жолоочийн тооцооны хуудас<span> </span>/Хав.</span></strong><strong><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">11</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>/</span></strong><span style="font-size: 12pt;"><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Тухайн хөнгөн тэрэг нь ямар албан тушаалтны хэрэгцээнд үйлчилсэн талаарх гүйцэтгэлийг гаргахдаа жолоочийн тооцооны хуудсыг хэрэглэнэ. Хөнгөн тэрэг хэрэглэсэн албан тушаалтан хэдэн км явснаа хянаад гарын үсэг зурна. Тооцоог ня-бо хийж, нийт дүнгээр түлш, шатахууны хэмнэлт, хэтрэлтийг гаргана</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt;"><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN">Тус компани нь НДШ-ийг хуулийн дагуу ажил олгогч ба даатгуулагч нь олговол зохих цалингаас заасан хувь хэмжээгээр тооцдог .Ажил олгогчын ба даатгуулагчын төлсөн НДШ-ийн<span> </span>төрөл тус бүрээр НДШ -ийн<span> </span>сан байгуулдаг. Зайлшгүй нөхцөлд уг сангаас тэтгэмж өгдөг байна.НДШ-ийн тайланг/<strong>Хав.12/</strong> сарын эхэнд гаргаж ХУ дүүргийн НД-ын байгууллагатай<span> </span>тооцоо хийнэ.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="MN"><span> </span>- НД тус бүрийн өглөгийг НД- ийн өглөгийн ерөнхий дэвтэрийн данс тус бүрийн үлдэгдэлтэй тохируулах.</span></font></p> <p> </p><link rel="File-List" href="file:///D:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_filelist.xml" /><link rel="themeData" href="file:///D:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_themedata.thmx" /><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///D:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_colorschememapping.xml" /><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><link rel="File-List" href="file:///D:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_filelist.xml" /><link rel="themeData" href="file:///D:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_themedata.thmx" /><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///D:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_colorschememapping.xml" /><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span><span lang="MN" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;">Өгөгдсөн сэдвийн дагуу ангийн ажил /курсын ажил/ дадлагын тайлан, эсээ, бие даалт, реферат, илтгэл, бичиж үйлчилнэ. Хямд үнээр боловсруулж өгнө. УТАС: 9080-6030</span></p>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry352210Mon, 19 Sep 2016 13:24:46 ULATБАРАА МАТЕРИАЛЫН БҮРТГЭЛhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry352219<div align="justify"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;">Бараа материалын бүртгэлд материал эд<span> </span>зүйлсийн өртгийн үнэлгээг дундаж өртгийн аргаар тооцоолон гаргадаг. Бараа материал худалдан авах ,орлогод авах ,зарцуулах , зарах үеийн уг эд зүйлстэй холбогдох дансны бичилтүүдийг компьютерт хийнэ. Бараа материал эд зүйлсийг орлогод авахдаа тоо ширхэг , нэгжийн үнэ, тээврийн зардал, зөөх тээвэрлэхтэй холбогдсон бусад зардал, худалдааны татварыг НӨТ бичсэн баримтуудыг үндэслэн орлогын хуудас бичиж компьютерт оруулна. Эдгээр дүнгүүдийн нийлбэрээр материалын дансны Дт бичилт хийгдэнэ.Материалын сав баглаа боодолыг хангамжийн материалын дансанд тусад нь бүртгэнэ. Зарлагыг хийх зөвшөөрлийн баримтанд<span> </span>бичигдэж агуулахаас гаргасан материалын зөвхөн тоо, ширхэгийг компьютерт оруулж өгөх бөгөөд материал дансны Кт бичилтийг<span> </span>компьютер хийнэ.<o:p /></span></font></div> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;">. Өөрөөр<span> </span>хэлбэл дундаж үнэлгээгээр энэ тоо ширхэгийг үржүүлж материалын дансуудын Кт гүйлгээг хийн</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">э</span><span style="font-size: 12pt;"> гэсэн үг юм .Үйлдвэрлэлээс гарсан бэлэн бүтээгдэхүүнийг бараа материал эд зүйлсээс өөрөөр бүртгэж тоо, ширхэгээр тооцоололтыг хийнэ. Тус үйлдвэрийн бараа материал эд зүйлсийн зохих ангилалуудыг хийж , ангилал доторх үнийг нь дунджилж болох нэг төрлийн эд зүйлс . бараа материал ,сэлбэг хэрэгсэл , хангамжийн зүйлсийг нэг ижил кодоор кодчиллох замаар бүх материал, сэлбэг , хангамжийн зүйлс тус бүрийг нь кодолсон. Энэ кодын тусламжтайгаар орлого зарлага гүйлгээг хийнэ.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Орлогын хуудсыг бараа материалын код, агуулахын кодыг өгч системд оруулах бөгөөд<span> </span>агуулахын болон бараа материалын кодоор дамжуулж зарлагын хуудсыг оруулна. Бүтээгдэхүүнээс бусад материалын нэр төрөл доторх ижил бараа материалын кодтой эд зүйлсийн нийт үнээс жигнэгдсэн дунджын аргаар тухайн кодтой бараа материалын нэгжийн өртгийг гаргана. Харин бүтээгдэхүүний нэгжийн өртгийг өртгийн системээс гаргасан өртгөөр нь тооцно. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Бараа материалын систем нь БМ-ын орлого зарлагын гүйлгээн дээр эхний үлдэгдэлийг нэмж эцсийн үлдэгдэлийг гаргана. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Тус компани нь бараа материал худалдан авахдаа нөгөө талын зарлагын падаан дээр үндэслэн худалдан авалтаа бүртгэж орлогын падаан бичнэ.<span> </span></span><span> </span><span> </span><span> </span><strong><o:p /></strong></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Бараа материалын тайлан / НХМаягт БМ-9 /<o:p /></span></strong></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;">Бараа материалын тайланг агуулахын нярав, эд хариуцагч нь<span> </span>аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэлийн бодлогын баримт бичигт заасан хугацаанд агуулахын бүртгэлд үндэслэн материалын нэр төрөл тус бүрийн тоо хэмжээгээр нэгтгэн гаргана. Бараа материалын тайланг нярав, эд хариуцагч нар дээр хөтлөгдөж буй агуулахын бүртгэлтэй тулган шалгаж хүлээж авна .Бараа материалын анхан шатны баримт нь Орлогын баримт, зарлагын баримт юм. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Орлогын баримт<span> </span>/НХМаягт БМ-2/<o:p /></span></strong></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагаас ирсэн болон өөрийн үйлдвэрийн цех, тасаг, туслах<span> </span>аж ахуйгаас боловсрууласан зүйл, үйлдвэрт тавьж олгосон төрөл бүрийн материалын зарцуулагдаагүй үлдэгдэл, үйлдвэрлэлийн гологдлоос гарсан өөдөс хаягдал, үндсэн хөрөнгийн устгалтаас ашигласан материал, үнэ бүхий зүйлийг орлого болгоход эд хариуцагч нар дагалдан ирсэн бичиг баримтыг үндэслэн орлогын баримтыг 2 хувь бичиж, 1 хувийг өөртөө авч, агуулахын бүртгэлд бичилт хийсний дараа тайлангийн хугацаанд санхүүгийн албанд, үлдэх хувийг тээвэрлэгч болон материалыг тушаагчид өгнө. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Зарлагын баримт / НХМаягт БМ-3 /<o:p /></span></strong></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Бараа, материалын үнэт зүйлсийг худалдан авагч байгууллагад ачуулах, нэг агуулах, эд хариуцагч, няраваас нөгөөд шилжүүлэх, өөрийн хэрэгцээнээс илүү буюу хэрэгцээнд тохирохгүй зүйлийг худалдан борлуулах, нэгжийн орц норм тогтоогдоогүй материал үнэт зүйлийг үйлдвэрт тавьж олгох, зохих шийдвэрийн дагуу өөр газар шилжүүлэхэд зарлагын баримтыг эд хариуцагч зөвшөөрөл шийдвэрийг үндэслэн 2 хувь бичиж, 1 хувийг өөртөө авч тайлангийн хугацаанд санхүүгийн албанд, үлдэх хувийг хүлээн авагчид “Материал үнэ бүхий зүйлийг гаргах зөвшөөрөл”-ийн хамт олгоно.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Мөн бараа материалыг гаргах зөвшөөрөл, бараа материал хүлээн авалтын баримт, шаардах хуудас зэрэг анхан шатны баримт бичгүүд байдаг.</span><span lang="MN"><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Бараа материалыг гаргах зөвшөөрөл /Хав-4 /<o:p /></span></strong></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Бараа материалын хөдөлгөөнийг эмх цэгцтэй байлгах, өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулж, бүрэн бүтэн байдлыг хангах зорилгоор зөвшөөрлийн хуудсыг аж ахуй эрхлэгч, нярав нар 1 хувь бичиж үнэ бүхий зүйлийг хүлээн авагчид олгоно.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;">“Бараа материалыг гаргах зөвшөөрөл”-ийг харуул, манааны хүмүүс ачсан зүйлтэй тулган шалгаж хураан авч дараагийн ажлын өдөрт санхүүгийн албанд хүлээлгэн өгнө. Зөвшөөрөл нь санхүүгээс тусгай номерлогчоор дугаарлагдсан байна.</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt;"><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span><span> </span>Шаардах хуудас</span></strong><strong><span lang="MN">/Хав.5/<span> </span>/</span></strong><span> компаний дотооддоо хэрэглэдэг<span> </span>баримт/<span> </span><span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Аж ахуй хариуцсан няраваас тус компаний бичиг хэрэгсэл, төрөл бүрийн материал, ажлын хувцас зэрэг шаардлагатай зүйлсийг авахдаа шаардах хуудсыг бичнэ. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span></span><strong><span>Нэхэмжлэх</span></strong><strong><span lang="MN">/Хав.5/</span></strong><span> - Бараа материалыг зээлээр худалдах тохиолдол</span><span>д</span><span> зарлагын падаантай хамт төлбөр хийхийг шаардсан нэхэмжлэх бичиж өгдөг. Баримтад түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн буюу шалгасан ажилтан гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар уг баримт хүчин төгөлдөр болно. Баримтын бүрдэл, үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцна. Анхан шатны баримтгүй ажил гүйлгээг бүртгэл, тайланд тусгахыг хориглоно.</span><span><span> </span>Бараа материалын код ба тооллого бараа материалын агуулах ба материалын үндсэн ангилал, нэр төрөл бүрд тусгай кодтой болгож ашиглаж байна. Бараа материалын тооллогыг графикт хугацааны дагуу хийнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл гэнэтийн тооллого хийнэ. Бараа материалын үнэт зүйлсийн тооллогын дүн болон бараа материалын дэлгэрэнгүй үзүүлэлт хооронд ямар нэг зөрүүтэй зүйл гарвал тохируулах бөгөөд ингэхдээ дэлгэрэнгүй журналын үзүүлэлт нь тооллогын дүнтэй тохирч байх ёстой . Цехийн ня-бо нь 3 склад, бусад цехээр бараа материалаа тоолно. Тооллогын дараа илүү дутууг тооцож шаардлагатай зүйлийг актладаг. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span><strong>Бараа материалын өртгийг тодорхойлох</strong> -доо бараа материал үнэ бүхий зүйлсийг зарлага болгох дундаж өртгийн аргыг хэрэглэнэ. Бараа материалын тайлан өөрөөр хэлбэл бара</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">а</span><span style="font-size: 12pt;"> материалын журнал буюу үйлдвэрлэлийн өртгийн тайланд бараа маитериалын үнэт зүйлсийг үнэлсэн өртөг нь тухайн бараа материалын дундаж өртөг байна. Тухайн тайлангийн хугацааны нэгж материалын жигнэсэн дундаж өртгийг <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;">тодорхойлохдоо худалдах болон хэрэглэхэд бэлэн байгаа материалын өртгин дүнг тэдгээрийн тоо хэмжээнд хуваана. Нэг нэр төрлийн бараа материалын дүнг тоо хэмжээнд хуваана.Нэг нэр төрлийн бараа материалын хувьд худалдан авч орлого болгох бүрд түүний жигнэсэн дундаж өртгийг шинээр тодорхойлох шаардлагатай<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span>Агуулахын бүртгэл</span></strong><strong><span lang="MN">/Хав.6/</span></strong><span> - Бараа материалын үнэ бүхий зүйлсийг эд хариуцагч гардан материалын нэр төрөл, зэрэг дугаар бусад шаардлагатай үзүүлэлтээр тодотгон агуулахын бүртгэлийг нээж зөвхөн биет хэмжигдэхүүнээр хөтөлнө. Энэ бүртгэл нь орлого ба зарлага болгох баримт, мөн зарлагын падаанд үндэслэнэ.<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Агуулахын нярав бараа материал хүлээн авах бүрдээ худалдан авсан түүхий эд материал буюу хангамжийн зүйлд материалын орлогын баримт МОБ<span> </span>бичнэ. Ингэхдээ агуулахын нярав орлогын хуудсанд бараа материалын зүйлсийг бүрэн авсан болон тэдгээрт зөв код өгөгдсөн гэдгийн нотолгоо болгон гарын үсэг зурна. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Бараа материалын зүйлсийг агуулахаас зарлага болгосны дараагаар агуулахад буцааж өгсөн бол үүнийг бүртгэх үүднээс агуулахын нярав материал буцаах баримт МББ бичнэ. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Материалын орлогын баримт болон материал буцаах баримтын нэг хувийг материалын бүртгэлийн системд оруулах үүднээс бараа материал хариуцсан ня-бо -гчид тэр өдөрт нь өгнө. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Түүхий эд материал, бараа материалын болон хангамжийн зүйлийг зарлага болгох бүрд агуулахын нярав түүнийг материалын зарлагын <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>баримт МЗБ-нд бүртгэнэ. Материалын зарлагын баримтанд зарлага болгож байгаа бараа материалын код болон тоо хэмжээ, мөн тухайн зүйлийг шаардаж авч байгаа цех болон БМ- ын зардлыг тусгах дансны дугаарыг бичнэ. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Агуулахын нярав МЗБ- ын дугаар болон БМ- ын зарлагын дэлгэрэнгүй үзүүлэлтийг агуулахын бүртгэлд тусгана. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Цехийн тооцоологч буюу баталгаа гаргах эрх бүхий бусад албан тушаалтан МЗБ- нд гарын үсэг зурснаар бара</span><span lang="MN">а</span><span> материал агуулахаас хүлээн авсанаа батална. Агуулахын нярвын бэлтгэсэн орлого ба зарлагын баримтыг үндэслэн сар бүр материалын журналд бараа материалын үнэт зүйлс, хангамжийн системийг хариуцсан нягтлан бодогчийн ажил гүйлгээний үзүүлэлтийг оруулах ба тухайн сард орлого болгосон болон зарлагадсан тоо хэмжээгээр түүнийг баримтжуулна. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span><strong>Бараа материалын өртөг бүрдэлт</strong>-- Бараа материалын өртөгт худалдан авахад гарсан зардал, дахин боловсруулалтын өртөг болон тухайн бараа материалыг одоогийн байдалтай болгохтой холбогдон гарсан бусад шууд ба шууд бус зардлыг багтаана. Үүнд:<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span><span> </span>Худалдан авахад гарсан зардлууд</span></strong><span> - бараа мтериалын үнэ буюу үйлчилгээний төлбөр, тээврийн хөлс, импортын барааны гаалийн ба худалдааны татвар, хураамж, бараг хүлээн авах, ачиж буулгахтай холбогдож гарсан зардлыг хамаруулна. Харин компани өөрөө худалдааны албан төлөгч бол бараа материалын үнэд ногдсон худалдааны татварыг түүний өртөгт оруулахгүй. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span><span> </span>Боловсруулалтын зардал</span></strong><span> - энэ зардал нь бараа материалыг боловсруулахтай холбогдож гарсан зардал, тухайлбал үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд шууд оролцож байгаа ажилчдын цалин болон үйлдвэрлэлийн шууд бус зардлын хуваарилагдсан хувь хэмжээг багтана. Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлыг зохистой бө</span><span>г</span><span>өөд системчилсэн үзүүлэлтийн үндсэн дээр хуваарилах ёстой ба энэ зардал нь тогтмол ба хувьсах зардлын аль алиныг хам</span><span>а</span><span>рна. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-indent: 36pt;" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;">Бараа материалын хадгалалт, хамгаалалтанд тавих хяналтын<span> </span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>ажиллагаа<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Бараа материалыг дагалдан ирсэн нэхэмжлэлтэй нь тулган шалгаж, орлогын баримтаар хүлээн авч , ашиглалтанд тавьж олгох хүртэл нь агуулахад хадгална.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Агуулах нь бараа материалыг хадгалах тодорхой нөхц</span><span lang="MN" style="font-size: 12pt;">ө</span><span style="font-size: 12pt;">лүүдийг, тухайлбал, манаач, гал унтраах тоног хэрэгслээр хангагдсан, бараа материалыг төрөлжүүлэн хадгалах тавиур вандантай байвал зохино. Материалыг агуулахад байрлуулахдаа :<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="margin-left: 29.25pt; text-indent: -18pt;" class="MsoBodyText3"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span>1.<span> </span></span></span><span style="font-size: 12pt;">Бараа материалын дансны дугаарыг харгалзан төрөлжүүлнэ.<o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="margin-left: 29.25pt; text-indent: -18pt;" class="MsoBodyText3"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span>2.<span> </span></span></span><span style="font-size: 12pt;">Олон дахин хэрэглэгдэх материалыг тавьж олгоход хялбар байдлаар гаргах, хаалга, цонхонд ойр байрлуулах<o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="margin-left: 29.25pt; text-indent: -18pt;" class="MsoBodyText3"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span>3.<span> </span></span></span><span style="font-size: 12pt;">Үйлдвэрлэлийн нэг цех, тасаг , хэлтэст хэрэглэгдэх материалыг нэг доор байрлуулна. <o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="margin-left: 29.25pt; text-indent: -18pt;" class="MsoBodyText3"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span>4.<span> </span></span></span><span style="font-size: 12pt;">Материалын өвөрмөц онцлог, шинж чанар, хэмжээ болон хэлбэрээс хамааруулан зохих нөхцөлийг нь хангаж хадгална.<o:p /></span></font><!--[endif]--></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText3"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;">Нярав хариуцаж байгаа бараа материалын орлогоо орлогын баримтаар, зарлагаа зарлагын баримт болон<span> </span>шаардах хуудсаар гаргана. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span><strong>Бараа материалын дэлгэрэнгүй бүртгэл </strong></span><strong><span lang="MN">/Хав.7/<o:p /></span></strong></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Энэ дэлгэрэнгүй бүртгэлийг материалын нэр төрөл тус бүр дээр нээж хөтөлнө.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Энэ бүртгэлийг түүхий эд түүхий эд материал, хангамжийн материал сэлбэг хэрэгсэл, барилгын болон хүнсний материал, сав баглаа боодол, бартерийн бараа гэх мэт БМҮБЗ ийн сарын ажил гүйлгээг бүртгэхэд ашиглана. Материалын үнэт зүйлсийн анхан шатны болон бусад холбогдох баримтыг үндэслэн материалын бүртгэл хариуцсан нягтлан бодогч сарын туршид орлого авсан болон зарлага болгосон бараа материалын өртгийг тооцож энэ бүртгэлийг хөтөлнө. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Сарын эцэст орлого болгосон бүх материалыг өглөгийн журналын холбогдох үзүүлэлттэй, зарлага болгосон бүх бараа материалыг үйлдвэрлэлийн болон бусад журналын үзүүлэлтүүдтэй тулган тохируулна. Сарын эцэст бараа материалын нэр төрөл тус бүрийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийн үлдэгдлийг ерөнхий дэвтэрийн материалын холбогдох дансны үлдэгдэлтэй тохируулна. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span><strong><span> </span>Бараа материалын тайлан БМ-2<o:p /></strong></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Бараа материалын нэр төрөл тус бүрийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг нэгтгэж энэ бүртгэлийг хөтөлнө.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span><span> </span>Бараа материалын тайланг бараа материал болон бэлэн бүтээгдэхүүний ерөнхий данс тус бүрд бэлтгэнэ. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoBodyText2"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>Энэ тайлан нь тайлангийн<span> </span>үед тухайн бараа материалын дансанд гарсан орлого, зарлагын гүйлгээний нэгдсэн мэдээллийг бүрдүүлнэ. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Бараа материал, бэлэн бүтээгдэхүүний орлого болон зарлагын гүйлгээ үнэн зөв бүртгэгдсэн эсэхийг холбогдох журналын бүртгэлтэй тохируулах, няравын тайлан тооцоог хянахад энэ бүртгэлийг ашигладаг.<o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><span><span> </span>Бараа материалын зарлагын журнал БМ -2</span></strong><span><o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Бараа материалын зарлагын журналыг бараа материал, бэлэн бүтээгдэхүүний ерөнхий данс тус бүрд нээж хөтөлнө. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span><span> </span>Бараа материалын тайлангийн үзүүлэлтийг үндэслэн зарлага болгож байгаа бараа материал, бэлэн бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, зарлагад ногдох өртгийг тооцон холбогдох дансны дебетэд бичилт хийж уг журналыг хөтөлнө. <o:p /></span></font></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span><span> </span>Сарын эцэст бараа материал болон бэлэн бүтээгдэхүүний бүртгэл хариуцсан нягтлан бодогч бараа материал дансуудын зарлагын гүйлгээний хураангуй дансны бичилтийг хийнэ.</span></font></p> <p> </p> <p><link rel="File-List" href="file:///D:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_filelist.xml" /><link rel="themeData" href="file:///D:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_themedata.thmx" /><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///D:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_colorschememapping.xml" /><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style> </p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;">Өгөгдсөн сэдвийн дагуу ангийн ажил /курсын ажил/ дадлагын тайлан, эсээ, бие даалт, реферат, илтгэл, бичиж үйлчилнэ. Хямд үнээр боловсруулж өгнө. УТАС: 9080-6030</span></p>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry352219Mon, 19 Sep 2016 13:23:48 ULATСанхүүhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry351618<div align="justify"> <p>Бизнесийн цаг үеийн хувьсал, шинэ арилжааны дүрэм, сүүлийн үеийн санхүүгийн тогтворгүй байдаг мэргэшсэн боловсон хүчнүүд бүх байгууллагын үйл ажиллагааны гол түлхүүр бөгөөд эдгээрт өндөр шаардлага тавигддаг. Мэргэшсэн&nbsp; боловсон хүчнүүд үйлчүүлэгчдийн гол хэрэгцээ шаардлага эрэлтийг мэдэрдэг байх нь зүйтэй. Мөн тэд эдийн засаг, татварын хууль, төсвийн тодотгол, санхүүгийн төлөвлөлт болон notebook зэрэг компьютерийн программ дээр ажиллах тооны гүн мэдлэгтэй байх ёстой. Сертификатаас эхлэн магистрын түвшний бүх сургалтууд дагуу явагдана.</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;">Өгөгдсөн сэдвийн дагуу ангийн ажил /курсын ажил/ дадлагын тайлан, эсээ, бие даалт, реферат, илтгэл, бичиж үйлчилнэ. Хямд үнээр боловсруулж өгнө. УТАС: 9080-6030</span> </p> </div>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry351618Mon, 19 Sep 2016 13:21:57 ULATЭссэ бичих арга, зөвлөмжhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry352903<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;">Эссенээс юу олж мэдэхийг хvсдэг вэ?</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"> </p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 9pt;">Эссенээс таныг хувь хүний чинь хувьд олж харахыг хичээдэг. Мэдээж хичээл сурлагын байдал, ажлын туршлага, олсон амжилт чинь чухал. Гэхдээ эдгээрийг CV, Application Letter болон дүнгийн чинь хуулбараас харчихна. Харин эссенээс та хэн бэ, та юунд зорьдог, тэмүүлдэг, ямар үзэл бодолтой вэ гэх зэргийг олж харах гэдэг. Иймээс та өөрийгөө ямар өнцгөөс нь харуулах вэ гэдгээ маш сайн бодож, төлөвлөх хэрэгтэй. Эссег тань уншаад таны бусад материалыг харах сонирхол төрөх ёстой. Тэд таны эссег уншаад энэ сургуульд суралцахад тохиромжтой оюутан мөн үү гэдгийг тогтоохыг оролдоно.</span></div> <div style="text-align: justify;"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px;"><br /></span></font></div> <font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">Хэрэв эссенд өөрийнхөө давуу талыг бичээрэй гэсэн байвал өөрийгөө хариуцлагатай, ажилсаг, хөдөлмөрч, ухаантай зэргээр бичээд огт хэрэггүй. Мэдээж өөрийгөө хариуцлагагүй, залхуу, юм ойлгодоггүй гэж бичих хүн байхгүй. Харин үүний оронд та чөлөөт цагаараа асрамжийн газрын хүүхдүүдэд англи хэлний хичээл заадаг гэж бичсэн нь дээр. Мөн шалгаруулалтын комиссынхонд зүгээр л онц сурлагатан хэрэггүй, харин төрөл бүрийн салбарыг сонирхдог, нийгмийн идэвхтэй хүн чухал байдаг. Иймд та зуны улиралд одон орон судлалын нийгэмлэгт ажилладаг гэх мэтээр бичвэл уншиж байгаа хүндээ илүү сонирхолтой байж чадна.</span></div></font> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <strong style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 9pt;"> <div style="text-align: justify;"><strong style="font-size: 9pt;">Хэмжээ</strong></div></strong><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">Хамгийн гол анхаарах зүйл бол хэмжээ. Та заасан үгийн тооноос хэтрүүлж огт болохгүй. Энэ нь таныг аливааг задлан шинжлээд эргүүлэн дүгнэж, санаагаа товч тодорхой илэрхийлж чадаж байна уу гэдгийг чинь шалгаж байгаа хэрэг. Эссе бол таны сургуульд илгээж байгаа материалууд дотроос хянаж, хүссэнээрээ хийж болох цорын ганц зүйл гэдгийг ойлгоорой.</span></div></font> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <strong style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 9pt;"> <div style="text-align: justify;"><strong style="font-size: 9pt;">Тэд эссенээс юуг олж мэдэхийг хүсдэг вэ?</strong></div></strong> <strong style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 9pt;"> <div style="text-align: justify;"><strong style="font-size: 9pt;">-Сурах чадвар</strong><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 9pt;">: хөдөлмөрч чанар, сэтгэн бодох, задлан шинжлэх, дүгнэлт хийх чадвар</span></font></div></strong> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <strong style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 9pt;"> <div style="text-align: justify;"><strong style="font-size: 9pt;">-Хувийн чанар:</strong><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 9pt;"> өөртөө итгэлтэй, үнэнч, зорилготой, манлайлагч байх, бусдыг араасаа дагуулах, өөрөө өөрийгөө хурцлах чадвар</span></font></div></strong> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <strong style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 9pt;"> <div style="text-align: justify;"><strong style="font-size: 9pt;">-Мэргэжлийн ур чадвар:</strong><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 9pt;"> өөрийн сонгосон салбартаа амжилт гаргахад нөлөөлөх туршлагуудыг хуримтлуулсан уу, бусадтай харилцах, бусдыг удирдах чадваруудад суралцсан уу зэргийг таны эссенээс олж мэдэхийг хичээдэг. Мөн дараах 3 асуултанд хариулт олохын тулд тэд таны эссег уншдаг.</span></font></div></strong><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">-Та энэ сургуульд элсвэл амжилттай суралцаж чадах эсэх</span></div></font><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">-Та анги, хамт олондоо шинэлэг байдлыг бий болгож чадах эсэх</span></div></font><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">-Та бусад өргөдөл өгөгчдөөс хэр зэрэг давуу талтай, онцлогтой байна.</span></div></font><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">-Ингээд таны эссэг уншиж дуусахад Та бол энэ сургуульд сурахаар заяагдсан, үнэхээр тохирсон хүн яах аргагүй мөн гэдгээ нотолж чадсан байх ёстой юм.</span></div></font> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <strong style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 9pt;"> <div style="text-align: justify;"><strong style="font-size: 9pt;">Эссег хэн уншдаг вэ?</strong></div></strong><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">Шалгаруулалтын комисс гэж байх бөгөөд тэдгээр хүмүүс жил бүрийн шалгаруулалтыг хийдэг, маш туршлагатай хүмүүс байдаг. Тэд ямар хүмүүсийг сургуульдаа оруулах дуртай байдгийн талаар баримжаа мэдээлэлтэй болохын тулд та сургуулийн веб хаягаар ороод FAQ буюу хамгийн түгээмэл тавигддаг асуулт болон түүнд өгсөн хариултуудыг уншсан байхад зүгээр.</span></div></font> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <strong style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 9pt;"> <div style="text-align: justify;"><strong style="font-size: 9pt;">Яаж шалгаруулдаг вэ?</strong></div></strong><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">Ер нь бүхий л сургуулийн сонгон шалгаруулалтын үе шат нь адил гэхэд болно. Эхний ээлжинд 1-2 мэргэжилтэн бүх материалыг уншина. Ямар ч байсан таны материал хугацаандаа очсон л бол уншигдалгүйгээр хогийн саванд орно гэж байхгүй. Мөн TOEFL, GRE, GMAT зэрэг шалгалтанд минимум оноог нь авсан байвал шүү дээ. Тэд нэг эссег уншихад 10-40 минут зарцуулдаг. Комисс өдөрт дунджаар 100 орчим эссе уншдаг гэсэн тооцоо бий. Тиймээс тэд эссений эхний хэдхэн мөрөөс л тухайн эссег сонирхолгүй, сонирхолтой зэргээр тархиндаа ялгачихдаг. Ингээд таны материал авах, татгалзах, тодорхойгүй гэсэн гурван хайрцагны нэгэнд орно. Хэрэв таны материал тодорхойгүй гэсэн ангилалд орвол дараагийн хүн уншина. Хэрэв тэр дахиад л тодорхойгүй гэвэл сургуульд элсэх таны магадлал буураад л байх болно. Хэрэв элсүүлэхээр бол таны материалыг деканд өгөх бөгөөд декан зөвшөөрвөл та тус сургуулийн оюутан боллоо гэсэн үг. Тэгэхээр та энэхүү тодорхойгүй гэсэн ангилалд орохгүйн тулд аль болох гайхалтай сайн, ер бусын онцлог, бусдаас эрс ялгарахуйц эссе бичихээс өөр аргагүй юм.</span></div></font> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <strong style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 9pt;"> <div style="text-align: justify;"><strong style="font-size: 9pt;">Анхаарах зүйлс</strong></div></strong><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">Та чухам юу илэрхийлэх гээд байгаагаа тодорхой бичих ёстой. Та бол энэ сургуульд заавал сурах ёстой хүмүүсийн нэг гэдгээ та 2-3 үндэслэлээр нотлох хэрэгтэй. Санаагаа ойлгомжтой илэрхийл. Таны эссе тодорхой, логиктой, сонирхолтой байх ёстой. Түүнээс биш энэ бол эрдмийн ажлын судалгаа, өөрийгөө магтсан зохион бичлэг биш. Хөгжилтэй, сонирхолтой. Оновчтой хошигнож чадсан хүмүүс бусдад дандаа таалагддаг.</span></div></font> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <strong style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 9pt;"> <div style="text-align: justify;"><strong style="font-size: 9pt;">Сайн эссе бичихийн тулд:</strong></div></strong><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">-Ямар хэсгүүд дээр төвлөрөхөө тодорхойл</span></div></font><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">-Дарааллаа гарга</span></div></font><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">-Амьдралд тохиолдсон болсон явдлуудаасаа дурьдаж болно</span></div></font><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">-Танд энэ чиглэлээр сурахын юу нь сонирхолтой байгаа, юу сурахыг хүсч байна гэдгээ илэрхийл</span></div></font><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">- Эссены эхлэл ердийн “саарал” биш, харин богино түүх, ишлэл үг, асуулт, дүрслэлээс эхэлж болно.</span></div></font><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">-Эссены төгсгөл нь гол хэсгүүдээ тодотгосон байх ёстой</span></div></font><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">-Бичиж дууссан эссэгээ хамгийн багадаа гурван удаа унших хэрэгтэй</span></div></font><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">-Өөр хэн нэг хүнд өгч уншуулаад санал, анх буусан сэтгэгдлийг нь сонсох</span></div></font><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">- Өөрөө өөртөө чангаар унших хэрэгтэй</span></div></font> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <strong style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 9pt;"> <div style="text-align: justify;"><strong style="font-size: 9pt;">Муу эссе бичихийн тулд:</strong></div></strong><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">- Би 19** онд төрсөн, Намайг тэр гэдэг… гэх мэтээр эхлэх</span></div></font><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">- Эссены оронд товч намтраа бич</span></div></font><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">-Сонирхолтой, хөгжилтэй биш харин инээдэмтэй юм бич</span></div></font><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">-Уран яруу, уянгын халилтай үгээр бөмбөгд</span></div></font><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">-Компьютерийн зөв бичгийн дүрэм шалгагчид 100% найд</span></div></font><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">-Нийтлэг, ерөнхий, мэдээжийн зүйл бич</span></div></font><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">-Яагаад дунд сурсан, ажлаа олон дахин сольсон зэрэг дутагдлуудаа хаацайлан, тайлбар бич</span></div></font><font face="Arial, sans-serif"> <div style="text-align: justify;"> <p><span style="font-size: 9pt;">-Худал зүйл санаанаасаа зохион, өөрийгөө илт дөвийлгөн бич</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;">Өгөгдсөн сэдвийн дагуу ангийн ажил /курсын ажил/ дадлагын тайлан, эсээ, бие даалт, реферат, илтгэл, бичиж үйлчилнэ. Хямд үнээр боловсруулж өгнө. УТАС: 9080-6030</span> </p> </div></font> <p>&nbsp;</p>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry352903Mon, 19 Sep 2016 13:19:53 ULATХүний нөөцhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry351616<div align="justify"> <p>Компанийг гол хөдөлгөгч хүч юу вэ? Хэрэв та компаний ажилчид хэмээх хариулбал бүтцийн төлөвлөлт, хүний нөөцийн талаар мэдлэгтэй байна гэсэн үг. Ажилдаа хариуцлагатай сайн гүйцэтгэлтэй ажилчид нь компаний өсөлт, хувьсан илүү сайн нөхцөл байдалд хүргэх гол хүч. Энэ нь сонгогдож байгаагаасаа илүү нарийн төвөгтэй даалгавар бөгөөд бусдыг удирдах чадвар, бизнесийн стратегийн мэдлэг, бүтэц зохион байгуулалт, зах зээл, хууль, шинээр ажилд орогсод, менежмент зэргийг шаардана. <br /><br />Хүний нөөцийн мэргэжилтэн харьцангуй сайн цалинждаг ба АНУ-н төрийн албаныхан жил тутам дунджаар 75,000 долларын орлоготой байдаг.</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;">Өгөгдсөн сэдвийн дагуу ангийн ажил /курсын ажил/ дадлагын тайлан, эсээ, бие даалт, реферат, илтгэл, бичиж үйлчилнэ. Хямд үнээр боловсруулж өгнө. УТАС: 9080-6030</span> </p> <p> </p> <div class="left-hd"><br /> <em></em> </div> <div class="list-i"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td><br /></td> <td><br /></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="list-i-s"><br /></div> <div align="center" class="list-img"> <a href="http://education.niigem.mn/content/7498.shtml"> <!--width:105px; height:113px;--> <img src="http://resource.niigem.mn/education/photo/2010/7/7aca44f452aba34d/ccbb951fb853af1asmall.jpg" style="height: 113px;" /></a><a href="http://education.niigem.mn/content/7498.shtml"> </a> </div> <p> </p> </div>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry351616Mon, 19 Sep 2016 13:18:29 ULATДиплом .курсын ажил,төсөл,дадлагын тайлан,бие даалт бичнэ. Жич: үнэ хямд түргэн шуурхайhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry356336<div style="text-align: center;">Диплом .курсын ажил,төсөл,дадлагын тайлан,бие даалт бичнэ. Жич: үнэ хямд түргэн шуурхай.<span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">Өгөгдсөн сэдвийн дагуу ангийн ажил /курсын ажил/ дадлагын тайлан, эсээ, бие даалт, реферат, илтгэл, бичиж үйлчилнэ. Хямд үнээр боловсруулж өгнө. УТАС: 9080-6030</span></div>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry356336Mon, 19 Sep 2016 13:17:16 ULATҮнэт цаасны зах зээлийн нэр томъёоны тайлбарhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry360577<div align="justify"><span style="font-size: 11pt;">“Ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаас” гэж Засгийн газар болон бусад эрх б</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">хий этгээдээс гаргасан</span><span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">рийн</span><span style="font-size: 11pt;"> бичиг /бонд/, компанийн б</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">х т</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">рлийн хувьцаа, компанийн гаргасан,</span><span style="font-size: 11pt;"> эсх</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">л гаргахаар санал болгож буй хувьцааг худалдах, худалдан авах эрхийн</span><span style="font-size: 11pt;"> опцион, х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;"> оруулалтын сангийн хувьцаа,</span><span style="font-size: 11pt;"> <a name="more"></a>т</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">нчлэн </span><span style="font-size: 11pt;">Ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасны хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ноос энэ хуульд нийц</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">лэн </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаас гэж тодорхойлсон баримтыг хэлнэ.</span><span style="font-size: 11pt;"></span><br /><span style="font-size: 11pt;"> </span> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">“Биет </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаас” гэж тогтоосон журмын дагуу биет байдлаар хэвлэсэн </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасыг хэлдэг.</span><!--break--></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">“Биет бус </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаас” гэж тусгайлан хэвлээг</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">й, б</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">рд</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">лбэр нь тооцоолох машины санах байгууламжид байгаа </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасыг;</span><span style="font-size: 11pt;"> <br /> <br /> </span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">“Ү</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">смэл </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаас” гэж тодорхой </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаастай холбоотой гаргасан, т</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">нээс</span><span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэ</span><span style="font-size: 11pt;">, ханш нь хамаарч байдаг, хувьцаа худалдах, худалдан авах эрх олгосон опцион, энгийн хувьцаанаас бусад </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасыг тодорхой хугацааны</span><span style="font-size: 11pt;"> дотор энгийн хувьцаанд х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">рв</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">лэх эрх олгодог бусад </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасыг;</span><span style="font-size: 11pt;"> <br /> </span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">“Хувьцаа” гэж компанид х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;"> оруулж, т</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">нийг </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">ндэслэн хувь</span><span style="font-size: 11pt;"> нийл</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">лэгчдийн хуралд оролцож санал </span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">г</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">х, ногдол ашиг авах, компаний</span><span style="font-size: 11pt;">г татан буулгасны дараа </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">лдсэн эд х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нгийг худалдан борлуулснаас олсон</span><span style="font-size: 11pt;"> орлогоос хувь х</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">ртэх болон хуулиар тогтоосон бусад эрхийг гэрчилсэн </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт</span><span style="font-size: 11pt;"> цаасыг; <br /> </span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">“Ө</span><span style="font-size: 11pt;">рийн бичиг” гэж тодорхой хугацааны дараа </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">ндсэн т</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">лб</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р болон х</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">г</span><span style="font-size: 11pt;"> м</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">н, эсх</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">л тодорхой эд х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">,</span><span style="font-size: 11pt;"> эд х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нгийн эрхийн хэлбэрээр</span><span style="font-size: 11pt;"> эрг</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">лэн т</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">л</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">х </span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">ргийг гэрчилсэн </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасыг;</span><span style="font-size: 11pt;"> <br /> </span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">“Ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасны зах зээл” гэж </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаас гаргах, б</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">ртг</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">лэх, худалдах,</span><span style="font-size: 11pt;"> арилжих, хадгалах, т</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">гээр гэрчлэгдсэн </span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">мчл</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">х эрхийг шилж</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">лэхтэй</span><span style="font-size: 11pt;"> холбогдсон харилцааг; <br /> </span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">“Ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасны анхдагч з</span><span style="font-size: 11pt;">ах зээл” гэж </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаас гаргагч </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасаа </span><span style="font-size: 11pt;">өө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">өө</span><span style="font-size: 11pt;"> буюу андеррайтерийн </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">йл ажиллагаа эрхлэх компаниар дамжуулан худалдах,</span><span style="font-size: 11pt;"> арилжихтай холбогдсон харилцааг;<br /> </span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">“Ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасны хоёрдогч зах зээл” гэж анхдагч зах зээлд гарсан </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасыг</span><span style="font-size: 11pt;"> дахин худалдах, худалдан авах, арилжихтай холбогдсон харилцааг; <br /> </span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">“Брокерийн </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">йл ажиллагаа” гэж </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасны зах зээл дээр бусдын нэрийн</span><span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">мн</span><span style="font-size: 11pt;">өө</span><span style="font-size: 11pt;">с</span><span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасыг зуучлан худалдах, худалдан авах ажиллагааг;</span><span style="font-size: 11pt;"> <br /> </span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">“Дилерийн </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">йл ажиллагаа” гэж </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасны зах зээл дээр ашиг олох</span><span style="font-size: 11pt;"> зорилгоор </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасыг </span><span style="font-size: 11pt;">өө</span><span style="font-size: 11pt;">рийн</span><span style="font-size: 11pt;"> х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">өө</span><span style="font-size: 11pt;">р худалдан авах, худалдах, арилжих</span><span style="font-size: 11pt;"> ажиллагааг;<br /> </span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">“Андеррайтерийн </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">йл ажиллагаа” гэж </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаас гаргагчтай байгуулсан</span><span style="font-size: 11pt;"> гэрээний дагуу гаргаж буй </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасны тухай танилцуулга бэлтгэх, шинээр</span><span style="font-size: 11pt;"> болон нэмж гаргаж байгаа </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасыг б</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">гдийг буюу т</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">ни</span><span style="font-size: 11pt;">й тодорхой хэсгийг худалдан авах, худалдах, эсх</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">л </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаас гаргагчийн нэрийн</span><span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">мн</span><span style="font-size: 11pt;">өө</span><span style="font-size: 11pt;">с</span><span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасыг нь нийтэд санал болгон арилжих ажиллагааг;</span><span style="font-size: 11pt;"> <br /> </span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">“Ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасыг нийтэд санал болгох” гэж </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаас гаргагчаас </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасны</span><span style="font-size: 11pt;"> арилжаа эрхлэх байгууллагаар дамжуулан Хорооноос тогтоосон журмын дагуу </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт</span><span style="font-size: 11pt;"> цаасаа 50-иас дээш тооны этгээдэд санал болгож худалдахаа мэдэгдэхийг;. ”тендер санал гаргах” гэж тогтоосон журмын дагуу нээлттэй хувьцаат компанийн энгийн хувьцааны хяналтын багц буюу т</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">нээс дээш</span><span style="font-size: 11pt;"> хувийг дангаараа, эсх</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">л н</span><span style="font-size: 11pt;">эгдмэл сонирхолтой этгээд худалдан авах саналаа нийтэд зарлахыг; <br /> </span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">“Дотоод мэдээлэл” гэж </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасны ханшид н</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">л</span><span style="font-size: 11pt;">өө</span><span style="font-size: 11pt;">лж болох, </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасны</span><span style="font-size: 11pt;"> арилжаанд оролцоход давуу тал олгох, Хорооноос дотоод мэдээлэл гэж тогтоосон нийтэд тараагдааг</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">й мэдээллийг;</span><span style="font-size: 11pt;"> <br /> </span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">“Ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасны</span><span style="font-size: 11pt;"> зах зээлд ажиллах мэргэжилтн</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">д” гэж </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасны зах зээлд</span><span style="font-size: 11pt;"> оролцогч мэргэжлийн байгууллагын </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">ндсэн чиг </span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">ргийг г</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">йцэтгэх ажил</span><span style="font-size: 11pt;"> эрхэлдэг, Хорооноос </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн ажил, </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">йлчилгээ</span><span style="font-size: 11pt;"> явуулах эрх авсан этгээдийг.<br /> “МХБ буюу </span><span style="font-size: 11pt;">Ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасны арилжа</span><span style="font-size: 11pt;">а эрхлэх байгууллага” гэж нийтэд санал болгон гаргасан </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасыг б</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">ртгэх, арилжихтай холбогдсон </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">йл ажиллагаа</span><span style="font-size: 11pt;"> эрхэлдэг компани б</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">г</span><span style="font-size: 11pt;">өө</span><span style="font-size: 11pt;">д Х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нгийн бирж, Дилер</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">дийн арилжааны т</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">вийн</span><span style="font-size: 11pt;"> хэлбэрээр зохион байгуулагдана.</span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">“Ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт</span><span style="font-size: 11pt;"> цаасны т</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">лб</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р тооцооны байгууллага /цааш</span><span style="font-size: 11pt;">ид “Т</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">лб</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р тооцооны</span><span style="font-size: 11pt;"> байгууллага” гэх/” гэж </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасны арилжааны </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">р д</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нд </span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">ссэн т</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">лб</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">рийг</span><span style="font-size: 11pt;"> тодорхойлж, тооцоо хийх </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">йлчилгээг гэрээний </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">ндсэн дээр эрхлэн</span><span style="font-size: 11pt;"> г</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">йцэтгэдэг компани байна.</span><span style="font-size: 11pt;"><br /> </span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">“Ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт</span><span style="font-size: 11pt;"> цаасны хадгаламжийн байгууллага /цаашид “Хадгаламжийн байгууллага” гэх/” гэж </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасаар гэрчлэгдсэн </span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">мчл</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">х эрх болон уг эрх бусдад</span><span style="font-size: 11pt;"> шилжсэнийг б</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">ртгэх, </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаас хадгалах </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">йлчилгээ </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">з</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">лдэг компани байна.</span><span style="font-size: 11pt;"><br /> </span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">“Ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт</span><span style="font-size: 11pt;"> цаасны хамтын х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;"> оруулалтын байгууллага /цаашид “Хамтын</span><span style="font-size: 11pt;"> х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;"> оруулалтын байгууллага” гэх/” гэж </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасны зах зээ</span><span style="font-size: 11pt;">лд даатгалын болон тэтгэврийн сангаас тусгай зориулалтаар т</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">вл</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">лсэн х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нгийн</span><span style="font-size: 11pt;"> тодорхой хэсгээр, х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;"> оруулалтын сан /цаашид “Сан” гэх/ нь хувь</span><span style="font-size: 11pt;"> нийл</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">лэгчээс т</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">вл</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">лсэн х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">өө</span><span style="font-size: 11pt;">р Х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;"> оруулалтын менежментийн</span><span style="font-size: 11pt;"> компани, Т</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">лб</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р тооцооны болон Хадгала</span><span style="font-size: 11pt;">мжийн байгууллагатай хийсэн гэрээний </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">ндсэн дээр </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаас худалдан авах, худалдах </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">йл ажиллагаа</span><span style="font-size: 11pt;"> эрхэлдэг компани байна.<br /> </span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">“БДК. Брокер, дилерийн </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">йл ажиллагаа эрхлэх компани /цаашид “Брокер,</span><span style="font-size: 11pt;"> дилерийн компани” гэх/-ийн хувь нийл</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">лсэн х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нгийн хэмжээ 50.0 сая</span><span style="font-size: 11pt;"> т</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">гр</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">г</span><span style="font-size: 11pt;">өө</span><span style="font-size: 11pt;">с доошг</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">й байна. </span><span style="font-size: 11pt;">Брокер, дилерийн компани нь </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасны зах</span><span style="font-size: 11pt;"> зээлд хэд хэдэн т</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">рлийн </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">йл ажиллагааг хавсран эрхлэхээр тусгай</span><span style="font-size: 11pt;"> з</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">вш</span><span style="font-size: 11pt;">өө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">л авсан бол хувь нийл</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">лсэн х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нгийн хэмжээ нь тухайн </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">йл</span><span style="font-size: 11pt;"> ажиллагааг эрхлэх этгээдэд энэ хуулиар тогтоосон х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">ийн хэмжээгээр нэмэгдэнэ.</span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">“Андеррайтерийн </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">йл ажиллагаа эрхлэх компани” гэж анхдагч зах зээлд гаргах</span><span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт</span><span style="font-size: 11pt;"> цаасны б</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">рд</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">лбэрийг г</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">йцэтгэж </span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">гд</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">г, анхдагч зах зээлд худалдан</span><span style="font-size: 11pt;"> авч борлуулах эрхтэй байгууллага. /цаашид “Андеррайтерийн компани” гэх/-ийн хувь нийл</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">л</span><span style="font-size: 11pt;">сэн х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нгийн хэмжээ 200.0 сая т</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">гр</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">г, </span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">нээс</span><span style="font-size: 11pt;"> м</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">н болон т</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">ргэн борлогдох эргэлтийн х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;"> нь 100.0 сая т</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">гр</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">г</span><span style="font-size: 11pt;">өө</span><span style="font-size: 11pt;">с</span><span style="font-size: 11pt;"> доошг</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">й байна.</span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">“Ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт</span><span style="font-size: 11pt;"> цаасны х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;"> оруулалтын менежментийн компани /цаашид “Х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;"> оруулалтын менежментийн компани” гэх/” гэж таваас дээшг</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">й</span><span style="font-size: 11pt;"> Хамтын х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;"> оруулалтын байгууллага болон Сантай гэрээ байгуулан х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;"> оруулалтын</span><span style="font-size: 11pt;"> менежментийн </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">йлчилгээ </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">з</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">лдэг компани байна.</span><span style="font-size: 11pt;"> </span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">“Ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт</span><span style="font-size: 11pt;"> цаасны х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;"> оруулалтын з</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">вл</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">хийн </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">йл ажиллагаа эрхлэх компани</span><span style="font-size: 11pt;"> /цаашид “Х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;"> оруулалтын компани” гэх/” гэж </span><span style="font-size: 11pt;">Ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт ца</span><span style="font-size: 11pt;">асны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжийн дагуу </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаас гаргагч болон </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасны зах</span><span style="font-size: 11pt;"> зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллагаас нийтийн х</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">ртээл болгохоор заасан</span><span style="font-size: 11pt;"> мэдээллийг цуглуулж, судалгаа, д</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">гнэлт хийх, х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;"> оруулагчид</span><span style="font-size: 11pt;"> з</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">вл</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">лг</span><span style="font-size: 11pt;">өө</span><span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">г</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">х </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">йл ажиллагаа эрх</span><span style="font-size: 11pt;">элнэ.</span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">Хяналтын улсын байцаагч Хорооны гиш</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">н болон Хорооноос эрх олгосон ажлын</span><span style="font-size: 11pt;"> албаны ажилтан </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэт цаасны г</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">йлгээний хяналтын улсын байцаагчийн эрхтэй</span><span style="font-size: 11pt;"> байна. </span><span style="font-size: 11pt;">Улсын байцаагч нь </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">нэмлэхтэй байх б</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">г</span><span style="font-size: 11pt;">өө</span><span style="font-size: 11pt;">д хувийн тэмдэг,</span><span style="font-size: 11pt;"> торгуулийн хуудас хэрэглэнэ.</span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;"> “Компани” гэж Хувь нийл</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">лэгчийн оруулсан х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;"> нь тодорхой тооны</span><span style="font-size: 11pt;"> хувьцаанд хуваагддаг, </span><span style="font-size: 11pt;">өө</span><span style="font-size: 11pt;">рийн тусгаарласан эд х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">тэй, </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">ндсэн зорилго</span><span style="font-size: 11pt;"> нь ашгийн т</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">л</span><span style="font-size: 11pt;">өө</span><span style="font-size: 11pt;"> хуулийн этгээдийг хэлдэг.</span><span style="font-size: 11pt;"> <br /> </span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">“Хувьцаат компани” гэж хувь нийл</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">эгчийн оруулсан х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;"> нь хувьцаанд</span><span style="font-size: 11pt;"> хуваагдаж, хувьцаа нь нийтэд ч</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">л</span><span style="font-size: 11pt;">өө</span><span style="font-size: 11pt;">т</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">й арилжаалагддаг нээлттэй компани</span><span style="font-size: 11pt;"> юм. Хувьцаа нь тухайн компанийн хувь нийл</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">лсэн х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нгийн </span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">мчл</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">лд</span><span style="font-size: 11pt;"> оролцох эрхийг нолтлох б</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">г</span><span style="font-size: 11pt;">өө</span><span style="font-size: 11pt;">д компанийн аливаа нэг эд х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нгийг</span><span style="font-size: 11pt;"> тусгайлан </span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">мчл</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">х эрхийг нотлохг</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">й.</span><span style="font-size: 11pt;"> </span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;"> “Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани” гэж хувь нийл</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">лсэн х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нг</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;"> нь</span><span style="font-size: 11pt;"> хувьцаанд хуваагдаж, т</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">нийг захиран зарцуулах эрх нь компанийн д</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">рмээр</span><span style="font-size: 11pt;"> хязгаарлагддаг хаалттай компани юм.<br /> </span></p> <div align="justify"> </div> <p align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt;">“Хувьцаа эзэмшигчдийн </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">ндсэн эрх” - ногдол ашиг авах, хувь нийл</span><span style="font-size: 11pt;">үү</span><span style="font-size: 11pt;">лэгчдийн</span><span style="font-size: 11pt;"> хуралд олорцож хэлэлцэж байгаа асуудлаар болон зарим асуудлаар санал </span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">г</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">х</span><span style="font-size: 11pt;">, компанийг татан буулгасны дараа </span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">лдсэн эд х</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">р</span><span style="font-size: 11pt;">ө</span><span style="font-size: 11pt;">нгийг худалдсанаас</span><span style="font-size: 11pt;"> олсон орлогоос хувь х</span><span style="font-size: 11pt;">ү</span><span style="font-size: 11pt;">ртэх зэрэг эрх байна.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">Өгөгдсөн сэдвийн дагуу ангийн ажил /курсын ажил/ дадлагын тайлан, эсээ, бие даалт, реферат, илтгэл, бичиж үйлчилнэ. Хямд үнээр боловсруулж өгнө. УТАС: 9080-6030</span> </p>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry360577Mon, 19 Sep 2016 13:14:03 ULATХөрөнгийн зах зээлhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry360548<div class="post-body"> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #015dca; font-weight: bold;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Хөрөнгийн зах зээл</span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Санхүүгийн зах зээл дээр олон төрлийн төлбөрийн хэрэгсэл арилжаалагдах замаар сул чөлөөтэй байгаа&nbsp; хөрөнгө эдийн засгийн нэг салбараас санхүүжилт хэрэгтэй байгаа нөгөө салбар уруу шилжиж дахин хуваарилагдаж байдаг.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Санхүүгийн зах зээлийг нь валютын, мөнгөний болон хөрөнгийн зах зээлүүд бүрдүүлдэг. Валют болон мөнгөний зах зээлд Засгийн газар, банк, бусад санхүүгийн байгууллагуудаас гаргасан нэг жилээс доош хугацаатай төлбөрийн хэрэгслүүдийг болон валютыг арилждаг байхад хөрөнгийн зах зээлд Засгийн газар болон аж ахуйн нэгжүүд хувьцаа, бонд зэрэг үнэт цаас гаргах замаар урт хугацааны санхүүгийн тогтвортой эх үүсвэрийг татан төвлөрүүлдэг. <br /><br /><span style="font-weight: bold; color: #015dca;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Монголын хөрөнгийн зах зээлийн үүсэл хөгжил</span> <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Манай улс зах зээлийн эдийн засагт шилжиж байсан 1991 оны эхээр Засгийн газрын шийдвэрээр Монголын Хөрөнгийн Бирж (МХБ) - ийг байгуулагдсан нь Монголд&nbsp; хөрөнгийн зах зээл үүсэж хөгжих эхлэлийг тавьсан. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Төрөөс өмч хувьчлалын хүрээнд улсын өмчит үйлдвэрийн газруудыг хувьцаат компани болгон өөрчилсөн бөгөөд эдгээр компаниудын хувьцааг худалдан авахад зориулж иргэн бүрт хөрөнгө оруулалтын эрхийн бичиг (ХОЭБ) - г 1991.07.21 - ээс 1994.12.31-ны хооронд нэг удаа үнэ төлбөргүй олгон 1992 оны 2-р сарын 7-ны өдөр Монголын Хөрөнгийн Биржид ХОЭБ-ээр улсын үйлдвэрийн газруудыг хувьчилах анхны арилжаа эхэлжээ. Улмаар өмч хувьчлалын бодлогын хүрээнд 1992-1995 онуудад нийт 475 улсын үйлдвэрийн газрыг хувьцаат компаний хэлбэрт шилжүүлэн нийт 8,2 тэрбум төгрөгийн үнэлгээ бүхий 96,1 сая ширхэг хувьцааг МХБ-ээр дамжуулан иргэдэд ХОЭБ-ээр эзэмшүүлсэн байна. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1995 оны 8-р сарын 28-ны өдрөөс бэлэн мөнгөний арилжаа буюу үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийг эхэлсэн бөгөөд 2008.11.28-ны байдлаар нийт 3342 удаагийн арилжаагаар 360,8 тэрбум төгрөгийн 584,7 сая ширхэг үнэт цаас арилжигджээ. Нийт зах зээлийн үнэлгээ 562,3 тэрбум төгрөг болсон нь 1995 оны 8-р сартай харьцуулахад 44 дахин өссөн&nbsp; байна.<br /><br /><span style="font-weight: bold; color: #015dca;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; TOP – 20 Индекс</span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Хөрөнгийн зах зээлийн төлөв байдал, үйл хөдлөлийг илэрхийлэгч нэг гол хэмжигдхүүн бол хөрөнгийн биржүүдийн индексүүд бөгөөд индекс нь хөрөнгө оруулагчдад чухал хамгийн эхний мэдээлэл байдаг. Дэлхий даяар алдартай Dow Jones, DJIA, S&amp;P 500, Nikkei, Hang Seng зэрэг индексүүд өдөр бүр тооцогдон дэлхийн санхүү хөрөнгийн зах зээлийн төлвийг илтгэдэг. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Манай орны хөрөнгийн зах зээлийн хувьд МХБ - ээс TOP – 20 индексийг арилжаа явагдсан өдөр бүр тооцож гаргаж байна. Тус индексийг МХБ-д бүртгэлтэй ХК –иудаас&nbsp; хагас жил тутамд зах зээлд эзлэх байр суурь, арилжааны идэвхээр нь 20 ХК-г сонгон авч сагс бүрдүүлэн тэдгээрийн зах зээлийн үнэлгээнд суурилсан аргаар 1995 онтой харьцуулан&nbsp; тооцож гаргадаг.&nbsp; <br /> <br /><span style="color: #015dca; font-weight: bold;">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Хөрөнгийн зах зээлд оролцогчид </span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Монголын тухайд энэ зах зээлийг Санхүүгийн Зохицуулах Хороо зохицуулж, Монголын хөрөнгийн бирж, Үнэт Цаасны Төлбөр Тооцоо Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв компани (ҮЦТТТХТ), Брокер, Дилер, Андеррайтер болон Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх компаниуд тусгай зөвшөөрлийн дагуу&nbsp; олон төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Хөрөнгийн зах зээлийн гол зорилго бол үндэсний үйлдвэрлэлийг хөрөнгө оруулалтаар дэмжиж, хөрөнгө оруулагч иргэд, байгууллагуудын хөрөнгийг өсгөн үндэсний баялаг бүтээх явдал юм. <br />Оролцогч талуудын хувьд ерөнхийд нь үнэт цаас гаргагчид, хөрөнгө оруулагчид болон мэргэжлийн оролцогчид гэж хуваадаг.<br /> <br /><span style="font-weight: bold; color: #015dca;">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Үнэт цаас гаргагчид</span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Үнэт цаас гаргах замаар үйлдвэрлэгчид, байгууллагууд болон засгийн газар хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг зах зээлээс татан төвлөрүүлж үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, үйлдвэрлэл үйлчилгээгээ нэмэгдүүлэх, улс орны бүтээн байгуулалтыг хийх, урсгал санхүүжилтүүдийг хийх боломжтой болдог.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Монгол улсын “Үнэт цаасны зах зээлийн тухай” хуульд зааснаар Засгийн газар болон нийслэл, аймаг орон нутгийн удирдах байгууллага байгууллага болон аж ахуйн нэгжүүд үнэт цаас гаргах эрхтэй.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><br /><span style="font-weight: bold; color: #015dca;">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Хөрөнгө оруулагчид</span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Дотоод гадаадын иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд хэн ч хөрөнгө оруулагч байж болох бөгөөд хөрөнгө оруулагч үнэт цаас худалдаж авснаар: <br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ногдол ашиг хүртэх <br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ханшийн өсөлтөөс ашиг олох<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Үнэт цаасны хүү авах<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Компанийн эрх барилцах зэрэг олон төрлийн ашиг олох боломжтой юм.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мөн нөгөө талаас үнэт цаас худалдан авч хөрөнгө оруулалт хийх нь ашгийн төлөөх бусад үйл ажиллагааны нэгэн адил байнга эрсдэл дагуулж явдаг. <br /> <br /><span style="font-weight: bold; color: #015dca;">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Монголын хөрөнгийн зах зээлд дараах төрлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагууд ажиллаж байна:</span><br /></div> <ul style="text-align: justify;"> <li>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Үнэт цаасны арилжаа эрхлэгч - Монголын хөрөнгийн бирж ХК </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Үнэт цаасны төлбөр тооцоо хадгаламж эрхлэгч - ҮЦТТТХТ ХХК</li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Үнэт цаасны арилжаанд зуучлагч - Брокерын компаниуд</li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Андеррайтерийн компаниуд&nbsp; </li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх компаниуд </li> </ul> <div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Эдгээрээс харилцагчдад шууд үйлчилдэг байгууллага бол брокерын компаниуд бөгөөд хөрөнгө оруулагчид бүх төрлийн үйлчилгээг эндээс авах боломжтой. <br /><br /><span style="font-weight: bold; color: #015dca;">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Үнэт цаас </span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Монгол Улсын “Үнэт цаасны зах зээлийн тухай ” хуульд “үнэт цаас” гэж Засгийн газар болон бусад эрх бүхий этгээдээс гаргасан өрийн бичиг /Бонд/, компанийн бүх төрлийн хувьцаа, компанийн гаргасан, эсхүл гаргахаар санал болгож буй хувьцааг худалдах, худалдан авах эрхийн опцион, хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа, түүнчлэн Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ноос үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд нийцүүлэн үнэт цаас гэж тодорхойлсон баримтыг хэлнэ гэж заасан байдаг. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Хөрөнгийн зах зээлд гол бүтээгдэхүүн нь хувьцаа, бонд болон үүсмэл үнэт цаас байдаг бөгөөд одоогийн байдлаар монголын хөрөнгийн бирж дээр зөвхөн комьпютерийн санах ойд хадгалагддаг буюу биет бус хэлбэрийн хувьцаа, засгийн газрын болон компанийн бонд зэрэг үнэт цаасууд арилжаалагдаж байна.<br /> <br /><span style="font-weight: bold; color: #015dca;">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Хувьцаа</span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Хувьцаа гэдэг нь та тухайн компанид хөрөнгө оруулан, оруулсан хөрөнгийн хэмжээгээр эрх эдлэхийг гэрчилсэн эзэмшлийн эрх бүхий үнэт цаас юм. Хувьцаа худалдан авснаар компанийн үйл ажиллагаанаас ноогдол ашиг хүртэх, мэдээлэл авах, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцон саналаа өгөх зэрэг хувьцаа эзэмшигчийн хуульд заасан олон эрхийг эдлэх боломжтой.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Хувьцааны үнийн өөрчлөлт нь тухайн компанийн үйл ажиллагаа болон ирээдүй хэр байгаа болон ноогдол ашиг хуваарилж байгаа байдал зэргээс шууд хамаардаг. Хувьцааны зах зээлийн үнэ хувьцаа эзэмшигчийн хөрөнгийн үнэ цэнэ ямар байгааг илэрхийлдэг тул хувьцаа гаргагч этгээд “хувьцаа эзэмшигчийн хөрөнгийг өсгөж арвижуулах явдал”-ыг үндсэн зорилгоо болгодог юм. Хувьцааны үнэ өсөх тусам компанийн нэр хүнд өсөж, унах тусам нэр хүнд нь унадаг.&nbsp;&nbsp; <br /> <br /><span style="font-weight: bold; color: #015dca;">10.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Хувьцааны ноогдол ашиг: </span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Компани нь тухайн жилийн үйл ажиллагаанаас хуримтлуулсан ашгаасаа хувьцаа эзэмшигчиддээ ноогдол ашиг олгох эсэхийг хуулийн дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаараа шийддэг. Компани тухайн жилд ашиг багатай ажилласан бол ноогдол ашиг тараахгүй байх,&nbsp; мөн ашигтай ажилласан боловч компанийхаа үйл ажиллагааг өргөжүүлэн нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийх зорилгоор ноогдол ашиг тараахгүй байхаар хувь нийлүүлэгчдийн хурлаараа шийдэх эрх нээлттэй. Ногдол ашгийг ҮЦТТТХТ болон харилцагч брокерын компаниар эсвэл өөрийн компаниар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчиддээ тарааж болдог. <br /><br /><span style="font-weight: bold; color: #015dca;">11.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Бонд</span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Бонд буюу өрийн бичиг нь бондыг худалдан авч эзэмшиж буй этгээдээс бонд гаргаж буй этгээдэд тодорхой хугацаатай тогтоосон хүүтэйгээр мөнгө зээлүүлэх замаар хийж буй хөрөнгө оруулалтын хэлбэр юм. Засгийн Газрын болон компанийн гэсэн үндсэн 2 төрлийн бонд байдаг бөгөөд Засгийн Газрын бондын хүү нь хөрөнгийн зах зээлийн үндсэн суурь хүү буюу benchmark болдог.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Бонд худалдаж авах нь банкны хадгаламжийн хүүгээс өндөр үр өгөөж өгөх магадлалтай. Бонд болон хувьцаа эзэмшигч өөрийн үнэт цаасаа хоёр дахь зах зээл дээр худалдах, барьцаалах боломжтой учир хөрвөх чадварын хувьд сайн байдаг. Мөн төрлөөсөө хөмөөрч бонд нь хувьцаанд хөрвөх давуу талтай.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Бонд доорхи давуу талуудтай: <br /> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Тогтмол хугацаанд хүү авна</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Тодорхой хугацааны дараа бондыг буцаан компанид худалдаж мөнгөө буцааж авна</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Барьцаа баталгаатай</li> </ul> <ul> <li>&nbsp;&nbsp; Хөрвөх чадвар сайтай</li> </ul> <p> <span style="font-weight: bold; color: #015dca;"><br />12.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Үнэт цаасны арилжаанд хэрхэн оролцох вэ </span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Та үнэт цаасны арилжаанд оролцохын өмнө брокерийн компанитай үйлчилгээний гэрээ байгуулж улмаар ҮЦТТТХТ-д өөрийн данс нээлгэсэн байх шаардлагатай. Энэхүү дансан дээрээ ямар ч хувьцаа бонд худалдан авах боломжтой. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Та үнэт цаасны арилжаанд оролцохдоо харилцагч брокерын компанидаа хандан үнэт цаас худалдан авах эсвэл худалдах захиалга өгөх бөгөөд брокерын компани арилжаанд оролцож таны захиалгыг биелүүлэх юм. Арилжаа хийгдэх тутамд нийт арилжааны дүнгээс үйлчилгээний гэрээнд тусгагдсан шимтгэлийн хувийг үндэслэн шимтгэл төлөгдөх болно.<br /><br /><span style="font-weight: bold; color: #015dca;">13.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Үнэт цаас гаргах</span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Аж ахуйн нэгж,&nbsp; байгууллагын хувьд үнэт цаас гаргах шийдвэрийг өөрийн эрх барих дээд байгууллагаар гаргах бөгөөд үнэт цаасаа Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд бүртгүүлэн зөвшөөрөл авч, нээлттэй болон хаалттай хүрээнд гаргаж болно. Нээлттэй хүрээнд санал болгох үнэт цаасыг Монголын Хөрөнгийн Биржид бүртгүүлэн олон нийтэд арилжина.<br />Үнэт цаас гаргагч нь үнэт цаасаа андеррайтерийн компани буюу хөрөнгө оруулалтын банкаар зуучлуулан зах зээлд гаргах нь хамгийн түгээмэл бөгөөд хөрөнгө оруулагчдын хувьд хүлээн зөвшөөрөгдсөн найдвартай арга зам байдаг.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><br /><span style="font-weight: bold; color: #015dca;">14.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Андеррайтерийн үйл ажиллагаа, IPO&nbsp; </span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулинд зааснаар андеррайтерийн үйл ажиллагаа гэдэг нь андеррайтерийн компани үнэт цаас гаргагчтай байгуулсан гэрээний дагуу гаргаж буй үнэт цаасны тухай танилцуулга бэлтгэх, шинээр болон нэмж гаргаж байгаа үнэт цаасыг бүгдийг буюу түүний тодорхой хэсгийг худалдан авах, худалдах, эсхүл үнэт цаас гаргагчийн нэрийн өмнөөс үнэт цаасыг нь нийтэд санал болгон арилжих ажиллагаа юм.<br /> <br />IPO буюу Initial Public Оffering буюу үнэт цаасыг нийтэд санал болгох гэдэг нь хаалттай буюу бидний хэлж заншсанаар ХХК нь компанийн хэлбэрээ өөрчлөн эсвэл шинээр хувьцаат компани байгуулан хувьцаагаа анх удаа олон нийтэд санал болгох замаар хөрөнгө оруулалт татах үйл явц юм. <br /><br /><span style="font-weight: bold; color: #015dca;">15.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Үнэт цаас гаргахын ач холбогдол </span><br />Үнэт цаасаар хөрөнгө оруулалт татан төвлөрүүлэх нь дараах ач холбогдолтой: <br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Хувьцаа гаргаснаар хямд өртөгтэй, эргэн төлөх нөхцөлгүй, хугацаагүй хөрөнгийн эх&nbsp; үүсвэр татан төвлөрүүлэх боломжтой <br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Бонд гаргаснаар шаардлагатай санхүүгийн нэмэлт эх үүсвэрийг зардал багатайгаар татан төвлөрүүлэх боломжтой.<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Урт хугацаанд эдийн засгийн үр өгөөж нэмэгдэнэ<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Дотоодын болон гадаадын хөрөнгө оруулагч нартай хамтран ажиллах боломжтой<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Үйл ажиллагааны хүрээ тэлж, нэр хүнд өснө.</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start;">Өгөгдсөн сэдвийн дагуу ангийн ажил /курсын ажил/ дадлагын тайлан, эсээ, бие даалт, реферат, илтгэл, бичиж үйлчилнэ. Хямд үнээр боловсруулж өгнө. УТАС: 9080-6030</span> </p> </div> </div>http://tugal.blog.gogo.mnhttp://tugal.blog.gogo.mn/read/entry360548Mon, 19 Sep 2016 13:13:21 ULAT