Хичээлийг онлайнаар : Санхүүгийн Улсын шалгалтын асуултууд гэнэ шүү. Оюутан залуусаа

2011

Нэг. Санхүүгийн үндэс хичээлийн улсын шалгалтын асуултууд

1. Санхүүгийн шинжлэх ухааны үүсэл, хөгжил, мөн чанар

2. Санхүүгийн нөөц түүний бүрэлдэхүүн хэсэг

3. Санхүүгийн тогтолцоо, санхүүгийн байгууллагууд

4. Санхүүгийн хяналт, шалгалт,

5. Хувьцааны төрөл, ангилал

6. Банкны тогтолцоо, үүрэг, ангилал

7. Төв банкны зорилго, үйл ажиллагаа

8. Арилжааны банкны зорилго, үйл ажиллагаа

9. Мөнгө түүний үүсэл хөгжил, үүрэг

10. Зээлийн харилцаа, мөн чанар, үүрэг

11. Хадгаламж, түүний төрөл, мөн чанар

12. Төрийн санхүүгийн агуулга, мөн чанар

13. Улсын төсвийн нийгэм эдийн засгийн агуулга, үүрэг

14. Улсын төсвийн орлого, түүний бүрэлдэхүүн

15. Улсын төсвийн зарлага, зарлагын ангилал

16. Татварын мөн чанар, үүрэг, үндсэн зарчим

17. Албан татварын бүрэлдэхүүн, ангилал,төрөл

18. Аж ахуйн нэгжийн албан татварын тухай

19. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай

20. Онцгой албан татварын тухай

21. Хүн амын өсөлт, ядууруулын цар хэмжээ

22. Даатгалын үүсэл хөгжил, түүний эдийн засагт гүйцэтгэх үүргүүд

23. Даатгалын тогтолцоо, нөөцийн сан, түүний үүрэг

24. Нийгмийн даатгалын тогтолцоо, түүний бүрэлдэхүүн

25. Санхүүгийн зах зээл, эдийн засагт гүйцэтгэх үүрэг

Хоёр. Санхүүгийн холбогдолтой хууль, дүрэм, журам

1. Бараа материалын нөөцийн тухай НББОУС-2

2. Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн бүртгэл

3. Мөнгөн гүйлгээний тайлан НББОУС 7

4. Өмчийн бүх аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх анхан шатны бүртгэлийн маягтыг нөхөх заавар /СЭЗ сайд, ҮСГ-ын даргын 2002 оны 171/111 дүгээр хамтарсан тушаал/

5. Аж ахуйн нэгж байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны үлгэрчилсэн заавар /СЭЗ сайдын 2000 оны 116 тоот тушаал

6. НББ-н тухай хууль

7. Аж ахуйн нэгж байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх нягтлан бодох бүртгэлийн маягт, түүнийг хөтлөх аргачлал /СЭЗ сайдын 2002 оны 191 тоот тушаал/

8. Санхүүгийн бүртгэлийн үе шат

9. Санхүүгийн тайлангийн танилцуулга НББОУС 1

10. Эд хариуцагчийн эрх үүргийн дүрэм /СЭЗ сайдын 2000 оны 69 дүгээр тушаал/

11. Орлого НББОУС 8

12. Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл

13. Авлагын бүртгэл Авлагын бичгийн бүртгэл

14. Богино болон Урт хугацаат өр төлбөрийн бүртгэл

15. Биет бус хөрөнгийн бүртгэл

16. Хувьцааны бүртгэл

17. Эзэмшигчийн өмчийн бүртгэл

18. Түрээсийн бүртгэл

Дөрөв. Аудит

1. Аудитын ажлын бэлтгэл үе шат АОУС 200, 210

2. Аудитын ажлын гүйцэтгэлийн үе шат АОУС 500, 530

3. Аудитын ажлын төгсгөлийн үе шат АОУС 700

4. Аудитын хууль

5. Аудитын батламж, мэдэгдэл

6. Аудитын ажлын төлөвлөлтийн үе шат АОУС 300, 310,320

Тав. Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ

1. Төлбөрийн чадварын шинжилгээ

2. Тогтвортой байдлын шинжилгээ

3. Эргэцийн шинжилгээ

4. Үндсэн хөрөнгийн шинжилгээ

5. Санхүүгийн тайлангийн менежмент, зохион байгуулалт

6. Ашиг ба ашигт ажиллагааны шинжилгээ

7. Мөнгөн урсгалын шинжилгээ

8. Санхүүгийн тайлангийн зэрэгцүүлсэн шинжилгээ

9. Санхүүгийн тайлангийн бүтцийн өөрчлөлтийн шинжилгээ

10. Санхүүгийн тайлангийн орчил

11. Орлого үр дүнгийн шинжилгээ

12. Зардлын динамик шинжилгээ

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)


Файсбүүк хуудас /Үнэгүй файлууд/

Манай блогын нийт хандалт